Maden Ve Definelerin Zekatı

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Maden ve Definelerin Zekatı:

* Madenler üç kısma ayrılır:

1 - Ateşte eriyen madenler: Altın, gümüş, bakır ve demir gibi

2 - Sıvı madenler: Petrol, zift, su gibi

3 - Ateşte erimiyen ve sıvı da olmayan madenler: Kireç, kömür, alçı, yakut, elmas gibi Ateşte eriyen madenlerde zekat nisbeti 5`te birdir 5`te dördü ise madeni bulup işletene aittir Sıvı halde bulunan madenlerden zekat alınmaz Ancak bunların kendilerine zekat lazım gelmese de, ticari gaye ile işletildiğinde kar gelirlerine 40`ta bir üzerinden zekat lazım gelirAteşte erimiyen ve sıvı da olmayan madenlerden zekat hissesi alınmaz Cıva bundan müstesnadır Civadan 5`te bir oranında zekat alınır Ticaret için çıkarılan kömürün de zekatını 40`ta bir oranında vermek lazımdır Denizden çıkarılan inci, anber, mercan, balık gibi şeylere zekat düşmez Ancak Ebu Yusuf`a göre bunlardan da 5`te bir oranında zekat alınır İmam-ı Şafii`ye göre altın ve gümüşten başka olan madenlerin hiçbirinden zekat alınmaz Altın ve gümüşten de 40`ta bir nisbetinde zekat alınır

* Defineler de 3`e ayrılır:

1 - Üzerinde İslami alamet bulunan defineler Yani müslümanlar tarafından gömülmüş defineler Bunları bulanlar fakir iseler, kendilerine; değil iseler devlete verirler veya fakir halka dağıtılır

2 - Kafirlere ait olduğu anlaşılan defineler Bunların 5`te biri devlete verilir, geri kalanı arazi sahibine, sahibi yoksa bulana ait olur

3 - Kafirlere mi, müslümanlara mı ait olduğu bilinmeyen defineler Bunlar bir görüşe göre İslami defineler, diğer bir görüşe göre de kafirlere ait defineler muamelesine tabi tutulur


Mehmet Dikmen
 

[TB] Benzer konular

Üst