MÜRUR TESKERESİ

  • Konbuyu başlatan hasan_talha
  • Başlangıç tarihi
H

hasan_talha

Guest

Osmanlı Devleti'nde, ülke içinde seyahat etmek ve İstanbul'a gitmek için yerel
yönetimden alınan izin ve geçiş belgesi. Bir yıl için geçerli olan müzir tezkiresine
kişinin tüm kimlik bilgileri, nereye ve niçin gittiği yazılırdı. Gelişigüzel yerleşimleri
engellemek, vergi yükümlülüğünden kaçışı, kaçak işçi ve işsiz akınını önlemeye
yönelik olan bu uygulama 1908'de II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinden sonra kişisel
özgürlüğe aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılmıştır.

İstanbul'a yapılan akraba ziyaretlerinde bile bu durumu kanıtlayarak
kısa bir süre içinde olsa mürur tezkiresi alınması gerekmekteydi.
Bazı iskelelere uğrayan gemiler, köprü ve geçitlerden geçerken ve hayvan sürüleri
için alınan müruriye resmini belgelemek için de ilgili kişilere mürur tezkiresi verilirdi.

 
Üst