Kurbanlık Boğazlanmadan Önce Yavrularsa?

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Kurbanlık Boğazlanmadan Önce Yavrularsa?

Kurbanlık olan hayvan boğazlanmadan önce yavrularsa o da annesiyle beraber kesilir Bu hüküm kendisine kurban vacip olmadığı halde kurbanlığı satın alıp kendine vacip kılan fakir hakkındadır Çünkü kurban bizzat o hayvana taalluk etmiştir ki yavrusu da kendisine tabidir Eğer bu yavru boğazlanmayıp satılırsa parasını tasadduk etmek gerekir Şayet yavru eyyam-ı nahr geçinceye kadar boğazlanmaz ve elde tutulursa tasadduk edilir Zengin, yavruyu eyyam-ı nahr'dan önce veya sonra kesebileceği gibi eyyam-ı nahr'da diri olarak tasadduk da edebilir Eğer eyyam-ı nahr'da satılmış olursa kıymeti tasadduk edilir Yavru kesilmez ve satılmaz ise diri olarak tasadduk edilir (1)
Kaynak: 1) Kurban, Saffet KÖSE, Şamil İslam Ansiklopedisi
 

[TB] Benzer konular

Üst