KURBANIN NEVILERI

K

KARTAL

Guest
Cenâb-i Hakk’a yaklasma maksadiyla yapilan kurban ibâdetinin bir takim nevileri vardir. Bunlari kisaca îzâh edersek:

1- Udhiyye Kurbani: Ergenlik çagina ermis ve zengin bulunan her müslümana “Zilhicce” ayinin 10. gününün, (Kurban Bayraminin) girmesiyle vâcip olan kurbandir.

2- Hac Kurbani: Kiran ve Temettu’ haccina niyet eden müslümanin, Umre ile Hacci, birlikte yapmaya muvaffak kildigi için, Allâhü Teâlâ’ya sükür maksadiyla, kesmesi vâcip olan kurbandir.

3- Adak Kurbani: “Su isim olursa, üzerime bir kurban lâzim olsun.” veyâ sarta baglamadan: “Allah için bir kurban nezrediyorum.”, diyen kimsenin kestigi vâcip kurbandir.

4- Akîka (nesîke) Kurbani: Çocugun dogumundan sonra, sihhatli büyümesi, kazâ ve belâlardan emin olmasi maksadiyla, kesilmesi sünnet olan kurbandir.

5- Ölmüs kimse için kesilen kurban: Vefât etmis bir kimsenin arkasindan kesilmesi mesru ve caiz olan kurbandir.

6- Yapilan bir binâ veya alinan bir vâsita için kesilen kurban: Cenâb-i Hakk’in vermis oldugu nimetlere tesekkür maksadiyla kesilmesi câiz olan kurbandir.

7- Cezâ kurbanlari: Hac vazîfesini îfâ ederken, irtikâp edilen yasak fiillerin cezâsi olarak kesilen kurbandir.

8- Ihsâr Kurbani: Hac ibâdetini yapmaya hazirlanip, ihrami giymis olan kimsenin, herhangi bir sebeple, hac vazîfesini bitiremeyecegini farkettigi vakit kesmesi vacip olan kurbandir.

9- Kesilmesi yasak olan kurbanlar:

a) Ferâa: Cahiliyye devri insanlarinin, devenin ilk yavrusunu, taptigi put için kestikleri kurban.

b) Atîre: Islâmiyetten önce, Recep ayinin, ilk on gününde, kesilmesi âdet edinilen kurbandir.

Peygamber Efendimiz “Islâm’da Ferâa ve Atire yoktur.” (Ibn-i Mâce 2/1058), buyurarak bu maksatlarla kesilen kurbanin mesru olmayip, haram oldugunu bildirmislerdir.

c) Bir sahsi ta’zîm için kesilecek kurban: Herhangi bir mâkam sâhibine tazimde bulunmak maksadiyla kesilen kurbandir. Böyle bir kurbanin kesilmesi haram, kesilen hayvan da murdardir. Ancak herhangi bir sahsa veya müsafire ikram niyetiyle kurban kesilebilir ve etide yenilebilir.

Yapilan is ayni oldugu hâlde, netîcesindeki hükümlerin farkli olmasinin sebebi, dinimize uyup uymamasi ve niyyetlerin degisik istikâmetlere yönelik bulunmasindan dogmaktadir.
 

[TB] Benzer konular

Üst