Kurbanda Müstehap OLan ŞeyLer

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Kurbanda müstehap olan şeyler


Eyyam-ı nahr'dan önce kurbanlığı bağlamak

Hayvana kurbanlık nişanı takmak, işaretlendirmek

Kesilecek yere güzellikle, eziyet vermeden götürmek

Yemek borusu, nefes borusu ve iki şahdamarını kesmek ve keserken acele davranmak

Boğazlamayı enseden değil boğazdan yapmak

Kendi kurbanını kendisi kesmek, kesemiyorsa müslümana kestirmek Ehl-i kitab'tan birine kestirmek mekruhtur

Hayvanı kıbleye karşı kesmek Hayvan kesilirken orada hazır bulunmak

Dua etmek ve besmeleden önce veya sonra: "Allahümme minke ve leke salati nusuki ve mahyaye ve memati lillahi Rabbil-Alemine la şerike lehu ve bizalike Umirtu ve ene mine'l-müslimin" "Ey Rabbim bu senden ve yine sanadır Namazım, kulluğum, kurbanım, ölümüm ve dirimim eşi benzeri olmayan alemlerin Rabbi Allah içindir Ben bununla emrolundum ve teslim olanlardanım" demek
Dua ile besmeleyi birbirinden ayırmak Besmeleden önce veya sonra dua etmek, Besmele ile beraber dua etmek mekruhtur

Kurban olacak hayvanın imkan ölçüsünde en semizi, en büyüğü olması

Eyyam-ı nahr'ın ilk günü gündüzleyin kesmek

Kurban bıçağının çok keskin olması

Hayvanı kesildikten sonra soğumaya ve canın iyice çekilmeye bırakılması, soğumadan ve can çekilmeden önce yüzmek mekruhtur

Kurban sahibinin kurban etinden yemesi Çünkü bu Allah'ın bir ziyafetidir

Etinden başkalarına vermek
Kurban Bayramında kesilmek üzere satın alınmış olan hayvan kesilmez ve bayram günleri geçerse, hayvanın tasadduk edilmesi gerekir Bu konuda zengin ve fakir aynı hükme tabidir Zengin olan kişi ise kurbanlık alsın veya almasın kurban kesmediği takdirde kurbanın kıymetini tasadduk etmesi gerekir Ertesi yıla bırakamaz

Ölüye kurban keseceğini söyleyen bir kimse, kurbanını bayram günlerinde kesmesi ona vacib olur (1)
Kaynak: 1) Kurban, Saffet KÖSE, Şamil İslam Ansiklopedisi
 
[TB] Benzer konular Forum Tarih
T Kurban 0 1K
T Kurban 0 1K
R Oruç 1 4K

[TB] Benzer konular

Üst