KurbaN KesmeniN ŞartLarı NeLerdir?

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Kurban Kesmenin Şartları Nelerdir?

Kurban kesecek kimsenin: Müslüman, hür ve yolculuk halinde bulunmayıp mukim olması, nisab miktarı mala sahip olması gerekir


Akıllı ve büluğa ermiş olma şartı konusunda ihtilaf vardır İmam Azam ve İmam Ebu Yusuf'a göre kurban kesmekle mükellef olmak için akıllı ve büluğa ermiş olmak şartı yoktur Zengin olan çocuk veya delinin malından velisi kurban keser İmam Muhammed'e göre ise akıl ve büluğa ermek şarttır Fetva bu görüşe göredir

Kafire kurban kesme vacib olmamakla birlikte eyyam-ı nahr (Kurban kesme günleri) da müslüman olana veya büluğa ermiş olana kurban vacibtir ve kurban kesmesi gerekir

Seferi olanlar kurban kesmekten muaftır Bundan dolayı seferiliği gerektirecek yoldan gelen hacılara kurban vücubiyeti yoktur Ancak mukim olan Mekkeliler için bu vücubiyet düşmez Eyyam-ı nahr'da yolculuğa çıkan kişi, vakit çıkmadan mukim olursa kurbanla mükelleftir Eyyam-ı nahr'ın ilk günlerinde mukim olduğu halde kurban kesmeyen ve son gün sefere çıkan kişiden vücubiyet düşer
Kurban kesmede nisab, sadaka-i fitırla mükellef olmaktır Bu durumdaki müslümana kurban kesmek vaciptir
Kişi vaktin başlangıcında fakir, sonunda zenginleşirse kurban kesmesi gerekir Kurban kesmekle mükellef olan aldığı kurbanlığı kaybeder ve mal varlığı nisabın altına düşerse eyyam-ı nahr'da fakir olduğundan yeni bir kurban almaya gerek yoktur Zengin olduğu halde yerine yenisini alıp keser ve diğerini de bulursa bunu kesmesi gerekmez (1)
Kaynak: 1) Kurban, Saffet KÖSE, Şamil İslam Ansiklopedisi
 

[TB] Benzer konular

Üst