Kurban ibadettir, ba??? de?il

fussilet

Üye
Yönetici
Kurban ibadettir, ba??? de?il

Türk K?z?lay? Genel Ba?kan? Ahmet Lütfi Akar, yakla?an kurban bayram?nda Türk K?z?lay?'n?n kampanya ba?l???n?n, 'kurban bir ibadettir. Asla ve asla bir ba??? de?ildir.' ?eklinde konu?tu. Anla?mal? olduklar? Et Bal?k Kurumu kasaplar?n?n hayvanlar? kesece?ini söyleyen Akar, 'Din ad...

Source: Kurban ibadettir, ba??? de?il
 

[TB] Benzer konular

Üst