Kurban Etini NasıL PayLaşmaLıyız?

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Sual: Kurban eti paylaşılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
CEVAP
Şunlara dikkat etmelidir:
1- Eti tartarak, eşit olarak paylaşmak gerekir Tartmadan bölüşüp helalleşmek caiz olmaz, faiz olur Altı kişiden dördüne et ile birlikte bir bacak, beşinciye et ile birlikte derisi, altıncıya et ile birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur Yedinciye bir şey koymak gerekmez Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır
2- Kurbanın etini eşit olarak tarttıktan sonra, paylaşmak için kur’a çekmek iyidir Bir malı, ortaklar arasında taksim etmek için, kur’a çekmek sünnettir
3- Taksim etmeden pişirip, ortaklar müşterek yeseler caizdir
4- Yedi kişi, kurbanlık ineği birisine teslim edip, Kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik deseler, umumi vekil olan bu kimse, bölüştürmeden etin tamamını da kendisi alabilir veya herhangi bir kimseye verebilir
5- Mutfakları bir olan baba oğul, kestikleri kurbanı, tartıp paylaşmaları gerekir Yahut yukarıda bildirilen metotla taksim edilir
6- Hayvanın boğazında yemek borusu, hava borusu ve iki yanda birer kan damarı vardır Bu dört borudan üçü bir anda besmele ile kesilmelidir Kurt, koyunun bu 3 damarını kopardıktan sonra yetişip hayvan bıçakla kesilse de artık yenmez
7- Karnı yarılıp, yavrusu çıkarıldıktan sonra, o yara sebebiyle ölürken kesilen koyun yenmez
8- Müslüman bir kimsenin kesip, gayrı müslimin yüzdüğü kurbanın etini yemekte mahzur yoktur
9- Kurbanın ve her hayvanın şu 7 yeri yenmez: Akan kanı, zekeri, husyeleri [koç yumurtası denilen yerleri], bezleri [guddeleri], safra kesesi, dişi hayvanın önü ve idrar kesesi [mesanesi]
10- Canlı hayvanın her parçası haramdır Kesildikten sonra, kendine zarar vermeyen kimsenin pişirmeden yemesi caizdir [Mesela çiğ köfte, sucuk ve pastırma yemekte mahzur yoktur]
11- Ölü mü, diri mi olduğu bilinmeyen hayvan, kesilince kan çıkar ve hareket ederse, eti yenir
12- Makam sahibine saygı için kesilen hayvan leş olur Sırf ona saygı için hayvan kesmek caiz değildir (Eğer falanca zat gelirse, Allah için bir hayvan keseceğim) derse, o zat gelince kesilir O hayvan adak olduğu için, etinden kesen ve zenginler yiyemez; fakirlere verir Yolcuya, misafire veya bir makam sahibine, saygı için değil, yedirmek için hayvan kesmek caizdir
13- Kurban etini, kesen de yiyebilir Fakir olsun, zengin olsun, herkese de verebilir Etin üçte birini evde bırakmak, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehabdır Hepsini evde bırakabilir veya hepsini fakirlere de verebilir
14- Kurban etini, evinde 3 günden fazla bırakabilir Kurban sahibi zengin değilse, çoluk çocuğunun et ihtiyacını karşılamak için hepsini evinde bırakabilir
15- Hayvan kesildikten sonra eti telef olsa [mesela yansa, köpekler yese], vacip sakıt olur Tekrar kesmek gerekmez Kan akıtmakla vacip yerine gelmiştir
16- Kurbanın hiçbir yeri satılmaz Eğer bir kısmı satılırsa, satılan kadarının bedelini tasadduk etmek gerekir Fakat kurbanın eti ile yenecek bir şey alınıp yense, o miktarı tasadduk gerekmez
17- Ortaklardan birisi kurban kesmeden ölse, hissesi mirasçılarına verilir
Sual: Bir evde, bütün aile bireyleri için kurban kesiliyor Kurban kesilip eve geldikten sonra taksim edilmeden annemize herkes kurbanını hediye etse taksim işinden kurtulur muyuz? Taksimde göz kararı kafi midir?
CEVAP
Faiz olur, haram olur Her parçanın yanına ayak, baş ve deri konursa tartmadan taksim yapılması caiz olur Mesela 7 kişi ortak varsa, dört kişinin hissesine birer ayak konur, birinin yanına baş konur, birininkine deri konur, biri de ötekilerden farklı olur yani boş olur Eğer ortak dört kişi ise birer ayak koymak da yeterlidir, beş kişiyse birine de baş veya deri konur
Sual: Ortak kurbanın başını ortaklar, dilenciye verse, kalanını taksim caiz mi?
CEVAP
Evet
Sual: Kurban eti tartılmadan paylaşılıp, herbiri diğerine, mendil, defter, kalem gibi bir şey verse, paylaşma sahih olur mu?
CEVAP
Evet sahih olur
Sual: Aynı aileden olan kızı ve torunları 5 kişi kurban için bir sığır satın alıyorlar Bu kurbana sonradan 7 hisseye tamamlamak için, nine ve dedelerini de ortak ediyor fakat onlardan para almıyorlar Yalnız kestikten sonra, pay edip parayı veren kız ve torunları 5 hisse olarak pay ediyorlar Bu şekilde dede ve ninelerini de kurban sevabından yararlandırdıklarını söylüyorlar Bu şekilde olan bir kurbanda 7 kişiye paylaştırılması mı gerekir yoksa onların yaptığı gibi 5 pay olarak ayrılabilir mi? Dede ve ninelerinin "kanına kurban" olarak girdiklerini söylüyorlar
CEVAP
Beşe bölünmez yediye bölünür Dede ve ninelerinin "kanına kurban" olarak girdiklerini söylemeleri uygun değil Etlerini almayabilirler ama normal kurbana girerler Parasını kim verirse versin önemi yok
Sual: Kurbanlık bir dana aldığımızda, bu danadan 4 pay vacip kurbanı, 3 pay kurban adağı olacak şekilde paylaşabilir miyiz? Bu şekilde adak ve kurban borçlarımızı ödeyebilir miyiz?
CEVAP
Evet ödemiş olursunuz
Sual: Kurban da 7 kişi bir sığır kestik Hayvanın belli bölümlerini göz kararı paylaşsak caiz olur mu?
CEVAP
Göz kararı ile olmaz, tartmak lazım Yahut altı parçanın herbirine, baş, ayak ve deri konursa yedinci boş olur Böylece tartmadan da paylaşılabilir
Sual: Ben 3 pay adak, 1 pay vacip, annem, 1 pay vacip, kardeşim 1 pay vacip ve hanım 1 pay vacip, kurbanımızı almaya karar verdik Bu kurbanı kesip dağıtırken adak olan kısmını nasıl, vacip olan kısmını nasıl ayırmalıyız?
CEVAP
Herkes payını alır Siz üç pay alacağınıza göre sizinkiler adak, ötekiler vacip kurbandır Siz adakları istediğiniz fakirlere verirsiniz
Sual: 300 lira ben, 900 lira da arkadaş katıp bir inek aldık Eti, para nispetinde mi paylaşmak gerekir?
CEVAP
Evet
Sual: Kurbanlık ortak inek alırken arkadaş eşini de kattı İneğe 1200 lira verdik 600 lirasını o, diğer yarısını da ben verdim Ancak eti nasıl paylaşılır?
CEVAP
Etin yarısı sizindir Kalan yarısını da arkadaşınız, hanımı ile paylaşır
Sual: Kurbanı henüz bölüşmeden, bir kısmını tartıp ortaklara vermek caiz mi?
CEVAP
Evet
Sual: Birkaç kişi ortak olarak aldığımız ineği, kurban ettikten sonra, etini tartarak paylaştırmak şart mı? Göz kararı ile paylaşıp helalleşmek kafi gelir mi?
CEVAP
Hayvan, kesilince kurban edilmiş olur Ancak eti dinimizin bildirdiği şekilde paylaşılmazsa, haram işlenmiş olur Paylaşmadan, hediye etmek de caiz olmaz Tartmadan paylaşılırsa faiz olur Göz kararı ile paylaşmak kafi gelmez “Hakkımı helal ettim veya sana hediye ettim” deseler de caiz olmaz
Faiz olmaması için eti tartmalı, eşit olarak paylaşmalıdır
Taksimi mümkün olan bir şeyde, ortak olanların hisselerini ayırmadan önce, hiç kimseye hediye etmeleri de caiz değildir Her birine et ile birlikte deri veya bacak yahut baş verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur Bunun için deri ortağın birisine, bacaklar dört ortağa, baş da ortağın birisine verilir Kuyruk, ciğer, işkembe, böbrek gibi organların hepsi bir kişiye veya hepsine paylaştırılabilir Yani bunların etten ayrı özelliği yoktur Yahut her biri diğerlerine bir defter, ikincisi bir mendil gibi şey de verirse tartmak gerekmez
Sual: Kurban etini kavurma yaparak saklamak günah mıdır? Kurban eti üç günden fazla evde bırakılmaz mı?
CEVAP
Kurban etini üç günden fazla saklamanın mahzuru yoktur Etin üçte birini eve ayırıp, üçte birini komşulara, gerisini de fakirlere vermek müstehaptır
Kurban nisabına malik bir kimse, geliri ile güç geçiniyorsa, etin hepsini kavurma yapıp, birkaç ay et parasından biriktirerek gelecek yılın kurban parası olarak saklaması ve böylece kurban kesme sevabından mahrum kalmaması çok iyi olur
Sual: Kurban bayramında çocuğunu sünnet ettiren kimsenin, kurban etinden misafirlere ikram etmesi caiz midir?
CEVAP
Kurban etini, sünnet merasiminde misafirlere ikramda mahzur yoktur
Sual: Geçen yıl kurbanlık bir boğa, kesilirken kaçıp sokakta birçok şeye zarar verdiği için kurşunlanmıştı Ayağı da kırılmıştı Ancak ölmeden önce kesilmişti Bunun eti yenir mi ve kurban sahih olur mu?
CEVAP
Ölmeden önce kesildiği için eti yenir ve kurban da sahih olur
Sual: Akika, vacip ve adak kurbanı için hisseye giren bir kimse akika ve adak kurbanı hisselerine ait payları aile olarak yiyebilir mi?
CEVAP
Adaklar yenmez Fakirlere dağıtmak gerekir Akika yenir
Sual: Fakir, ölen babası için bayramda kestiği kurbandan yiyebilir mi?
CEVAP
Yiyebilir Yalnız adak yenmez
Sual: Kurban adayan, bayramdan önce kesse, sonra da bayramda kesileceğini öğrense, bayramda da keseceği için bunu yiyebilir mi?
CEVAP
Evet
Sual: Kurban etini yemek için bekletmek lazım mı?
CEVAP
Kesilir kesilmez yenilebilir Bir iki gün bekletilirse et tatlılaşır
Sual: Kestiğimiz kurbanın etini veya bir sadakayı kötü kimselere vermek caiz midir?
CEVAP
Caiz ise de, iyi kimseleri tercih etmek gerekir Kesilen kurban, verilen sadaka, yapılan her iyilik çeşitli belaları önler Sadakanın fazileti çoktur Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Suyun ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da günahları yok eder) [Tirmizi]
(Sadaka vermekte acele edin; çünkü bela sadakayı geçemez) [Beyheki]
(Sadaka, kabir azabından korur Kıyamette de sahibini himayesi altına alır) [Beyheki]
(İyilik ömrü artırır, sadaka günahları giderir ve kötü ölümden korur) [Taberani]
Malı çok olup da zekat, sadaka vermeyen kimse, sıkıntı içinde yaşar Hadis-i şerifte, (Gerçek fakir, malı olduğu halde sadaka vermeyendir) buyuruluyor Az da olsa vermeye alışmalıdır! İmam-ı Şafii hazretleri, (Almayı seven, vermekten hoşlanmayan kimselerle arkadaşlık etmek uygun değildir) buyuruyor Peygamber efendimiz yemin ederek, (Sadaka malı eksiltmez, sadaka vermekle mal eksilmez) buyuruyor Sadaka verenin malının bereketi artar Az malı çok iş görür Hadis-i şerifte, (Gizli-açık çok sadaka verin ki rızkınız bollaşsın, yardıma mazhar olasınız ve duanız kabul edilsin) buyuruluyor (İbni Mace)
 

[TB] Benzer konular

Ü

Üye silindi

Guest
Купить игру с рулевым симулятором xbox и стань гонщиком виртуально + Buy ✅Crysis Remastered XBOX ONE key and download
ключи игр xbox +one купить+ Buy ✅STAR WARS™ Battlefront™ Ultimate Edition Key and download
xbox игры купить онлайн+ https://plati.market/itm/mafia-iii-definitive-edition-xbox-cd-key/3009258
Grand Theft Auto V / GTA 5 XBOX ONE Цифровой Ключ
Watch Dogs 2 - Xbox Live Key - +подарок
Diablo III: Eternal Collection Xbox One
Wolfenstein II: The New Colossus
DARK SOULS™ III Xbox
MORTAL KOMBAT 11 XBOX ONE X/S
Dying Light:The Following - Enhanced XBOX ONE
GOOGLE PLAY US 15$ [/url ]
[url=https://plati.market/itm/3116494] iTUNES GIFT CARD - $10 (USA)+подарок

Steam Turkey 50 TL Gift Card Code(FOR TURKEY ACCOUNTS)
Avast! internet security/ Premium Security
Vampyr XBOX ONE ключ+подарок
AVG TuneUp 1 ПК 1 год
Serious Sam Collection XBOX ONE ключ+ПОДАРОК
Project CARS 2 XBOX KEY (XBOX ONE) КЛЮЧ
Netflix Турция Подарочный код 75 TL
The Elder Scrolls Online (XBOX ONE)
World War Z - Game of the Year Edition XBOX/ КЛЮЧ
Sniper Elite 3 ULTIMATE EDITION Xbox One ключ
DiRT Rally 2.0 - Game of the Year Edition (XBOX ONE)
Откройте дебетовую карту Польза онлайн, Сделайте покупки от 10 000 р в месяц по вашей карте Польза,Получите +1%на остаток по карте HOME BANK
 
Üst