KuRBaN EdiLeceK Hayvanın ÖzeLLikLeri NeLerdir?Hangi KusurLar Hayvanı Kurban Etme

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Kurban edilecek hayvanın özellikleri nelerdir? Hangi kusurlar hayvanı kurban etmeye mani olur?

Kurban Kesmenin Sahih Olmasının Şartları Nelerdir?
Kurbanın rüknü, kesilmesi caiz olan bir hayvanı kesmektir Kesilen bu kurbanın sahih olabilmesi için iki şart lazımdır:
1 - Vakit: Kurbanın kesim vakti, Kurban bayramının birinci günü fecrin doğuşundan itibaren, üçüncü gün güneş batıncaya kadarki üç günlük süredir Bu müddet içinde kurbanın kesilmesi şarttır Bu vakitler dışında kurban kesilmesi sahih olmaz Kurbanı gece kesmek mekruhtur
2 - Kesilecek hayvanın ayıplardan salim olması Allah`a kurbiyet ve ibadet maksadıyla kesilecek hayvanların kusursuz ve ayıpsız olmasına müslümanların dikkat etmeleri, Peygamberimizin birçok hadislerinde emredilmiştir
Bu ayıplar iki kısma ayrılır:
1 - Çok ayıp sayılan ve o hayvanın kurban edilmesine dinen mani olan büyük özürler
2 - Az ayıp sayılan ve hayvanın kurban edilmesini kerahetle caiz kılan küçük kusurlardır

Çok Ayıp Sayılan Özürler Nelerdir?
Çok ayıp sayılan özürlerin başlıcaları şunlardır:
1 - İki gözü veya bir gözü kör
2 - Kesilecek yere yürümeye gücü yetmeyecek derecede topal
3 - Kulakları veya sadece bir kulağı kesik
4 - Tamamen dişsiz veya dişlerinin çoğu dökmüş
5 - Boynuzlarının ikisi veya biri kökünden kırılmış
6 - Kuyruğunun yarısı veya 3`te birinden fazlası kesilmiş
7 - Hayaları veya memelerinin uçları kopmuş
8 - Kemiklerinde ilik kalmayacak kadar zayıf ve düşkün hayvan
9 - Doğuştan kulağı ve kuyruğu olmayan
10 - Zapt u rabt altına alınıp sürüye gönderilemeyecek kadar çok deli hayvan
11 - Pislik yiyen hayvan Bunlar da usulü üzere temizlenmedikçe kurban edilmeleri caiz olmaz
Az Kusurlu Sayılan Haller Nelerdir?
1 - Gözleri şaşı veya zayıf gören hayvan
2 - Bir ayağı topal, fakat diğer üçü ile aksayarak da olsa yürüyebilen hayvan
3 - Doğuştan boyunsuz veya boynuzu az kırılmış hayvan
4 - Kulakları delik ve yarık veya uçları sarkmış ve kesilmiş hayvan
5 - Dişlerinin bazısı düşmüş hayvan
6 - Otlamasına mani olmayacak derecede az deli hayvan
7 - Kuyruğunun veya hayalarının veya kulağının bir kısmı kesik (üçte ikiden fazlası var) hayvan
8 - Doğuştan küçük kulaklı hayvan
9 - Uyuz, fakat toplu hayvan
10 - Tenasül uzvu iptal edilmiş, yani, burulmuş hayvan


Mehmet Dikmen
 

[TB] Benzer konular

Üst