KURBAN İle İLgiLi Ayet-i KerimeLer

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
BAKARA SÛRESİ
(196) Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin


MAİDE SÛRESİ
(27) (Ey Muhammed!) Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti kurbanı kabul edilmeyen, "Andolsun seni mutlaka öldüreceğim" demişti Öteki, "Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder" demişti


MAİDE SÛRESİ
(95) Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır (Bu ceza), Ka'be'ye hediye olarak varmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir Allah geçmiştekileri affetmiştir Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir

MAİDE SÛRESİ
(97) Allah; Ka'be'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı hac kurbanını ve (bu kurbanlara takılı) gerdanlıkları insanlar(ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın (zaten) her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir


HAC SÛRESİ
(28) Gelsinler ki, kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde5 (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin


HAC SÛRESİ
(33) Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takım yararlar vardır Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik (Kabe)'dir

HAC SÛRESİ
(34) Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır Şu halde yalnız ona teslim olun Alçak gönüllüleri müjdele!


HAC SÛRESİ
(36) kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık Sizin için onlarda hayır vardır Onlar saf saf sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) üzerlerine Allah'ın adını anın Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik


SAFFAT SÛRESİ
(107) Biz, (İbrahim'e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail'i) kurtardık


FETİH SÛRESİ
(25) Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve (ibadet amacıyla) bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır Eğer, oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle, inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, (Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi) Allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır Eğer, inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık
 

[TB] Benzer konular

Üst