Kurbanın Bedelini Yoksullara Vermekle Kurban Kesilmiş Olur mu?

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Kurbanın Bedelini Yoksullara Vermekle Kurban Kesilmiş Olur mu?

Bazı kimseler hemen her yı1 kurban bayramında bu soruyu sorarlar: Hayvanı kesmeden canlı olarak veya bedelini yoksullara vermekle kurban kesilmiş olur mu? Kurbanın rüknü, kurban edilmesi caiz olan hayvanlardan birini kesmek olduğundan, hayvanı kesmeden canlı olarak veya bedelini yoksula vermekle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz, bu ancak sadaka olur
Yalnız kurban kendisine vacip olan kimse satın aldığı kurbanı her hangi bir sebeble kurban günlerinde kesmez veya hiç kurban satın almaz ise kurban günleri geçtikten sonra, bu kimse kurbanlık hayvanının kıymetini fakirlere sadaka olarak verir Satın alıp kesmediği kurbanını ise canlı olarak fakire verir Kurban günleri geçtikten sonra daha önce satın alınmış kurbanlık artık kesilmez

Kurbanı kesebiliyorsa kendisi keser Çünkü bu bir ibadettir Onu, kişinin kendisinin yapması, başkasına vekalet vermesinden daha faziletli ve sevaptır Peygamberimiz veda haccında yüz deve kurban etmiş, bunların altmış üç tanesini bizzat kendileri kesmiş, kalanlarını da Hz Ali'ye vekalet vererek kestirmiştir(16) Şayet kendisi kesemiyorsa o takdirde ehil olan birisine vekalet vermek suretiyle kestirir ve kendisi de orada hazır bulunur Peygamberimiz kızı Hz Fatıma'ya :
"Kurbanın kesilirken orada hazır bulun Zira işlemiş olduğun her günah, kurbanın kanından ilk damlası yere düştüğünde, bağışlanır" (17) buyurmuştur

Az önce de söylediğimiz gibi, kesebiliyorsa kendisi, kesemiyorsa ehil olan birisine kestirmelidir Hayvan kesmede ehil olmayan yani bunu beceremeyen kimseler, hayvana eziyet ederler ki, bu haramdır, günahtır Bir ibadet yapılırken günah işlenmez
Hemen her yıl kurban bayramı günlerinde televizyon ekranlarına yansıyan görüntüler, seyredenlere büyük rahatsızlık vermektedir Bu görüntülerin ortadan kalkması, kurbanların ehil olan kimseler tarafından kesilmesine bağlıdır Ehil kimse bulamayanlar kurbanlarını mezbahalarda kestirmelidirler

Yurtdışında bulunanlardan kurbanlarını memleketlerinde kestirmek isteyenler, bir tanıdıklarına vekalet vermek suretiyle kurbanlarını kestirebilirler Böyle yaptıkları takdirde hem kurbanları kesilmiş, hem de daha iyi değerlendirilmiş olur
Kaynak:
1) Diyanet Aylık Dergisi 2000 Mart'dan yararlanılmıştır
 

[TB] Benzer konular

Üst