Kur'an'a sorsaydın eğer..

Önce, İnsan kimliğini alırdın,

Sonra, İrfan adresini bulurdun,

Ve Allah'ın, hâlifesi olurdun;

Kendini.. Kur'ân'a sorsaydın eğer..

------------------------------------

Hâkk dîni'ne, hurâfeler katmazdın,

Zanlarla hükmetmez, küfre batmazdın,

Dünya için, âhireti satmazdın,

İslâm'ı.. Kur'ân'a sorsaydın eğer..
--------------------------------------

Kalbin kararmazdı, öfkeyle kinle,

Savaşırdın.. Önce, kendi cehlinle.

Alay eder miydin, bu Yüce Dîn'le,

Haddini.. Kur'ân'a sorsaydın eğer?

----------------------------------------

Yıllarca ecdâdı suçladın durdun,

Geri kalmışlığı, İslâm'a yordun.

Oysa ki; en önde, sen koşuyordun;

Ahlâkı.. Kur'ân'a sorsaydın eğer...

-----------------------------------------

Öyle bir mîras ki, bu toprak sana;

Borçlusun, dökülen her damla kana.

İflâs eder miydin, edepten yana;

Vefâyı.. Kur'ân'a sorsaydın eğer?


-------------------------------------------

Hele gör.. O cimri, zengin kimseyi;

Korkar fakirlikten, sıkar keseyi..

Bilirdin.. Vereni bu vesveseyi;

Şeytanı.. Kur'ân'a sorsaydın eğer...

--------------------------------------------

Evlât yetiştirdin, bin türlü nazla,

Hiç tanıştırmadın, oruç, namazla,

Yine bakar mıydın, mâziye hazla;

Vebâli.. Kur'ân'a sorsaydın eğer?

--------------------------------------------

Asık çehrelerde, endişe hüzün,

En yakın dostuna, geçmiyor sözün.

Gülmez olur muydu, o güzel yüzün;

Sevgiyi.. Kur'ân'a sorsaydın eğer?

--------------------------------------------

Söndükçe gün be gün, Allah inancı,

Özünde başladı, bir büyük sancı.

Olur muydu, ana, oğul yabancı;

Saygıyı.. Kur'ân'a sorsaydın eğer?

--------------------------------------------

Emâneti hiç vermedin ehline,

Bedenler bulandı, rüşvet zehrine

Düşer miydin, bu hüsrâna sen yine;

Ehlini.. Kur'ân'a sorsaydın eğer?

--------------------------------------------

Nefsine kul oldun, servette malda,

İçkide, zinâda, kumarda, falda.

Bu haram meyveler, kalırdı dalda;

Cenneti.. Kur'ân'a sorsaydın eğer...

-------------------------------------------

Bir nefesin bile, hesabı çetin

Ya hesabı nedir.. Bunca nîmetin?

Vallahi kalmazdı, zerre gafletin;

Mîzânı.. Kur'ân'a sorsaydın eğer...

--------------------------------------------

Her musîbet.. Aslında bir îkazdı,

Görmedin mi? Nefsin, verdikçe azdı.

Bu servet gemisi, yoksa batmazdı;

Zekâtı.. Kur'ân'a sorsaydın eğer...

----------------------------------------------

Amelsiz ilimden, kime ne fayda!..

İlimsiz ameller, geçmiyor kayda.

Bulurdun... Ahlâka müşterek payda;

Resûl'ü.. Kur'ân'a sorsaydın eğer...

-----------------------------------------------

Bayramdan bayrama, secde etmekle,

''Kurtuldum'' diyorsan, hükmünü bekle,

Borcu siler miydin, bu iki çekle;

İbrâyı.. Kur'ân'a sorsaydın eğer?..

------------------------------------------------

O cehennem dehşetine şaşardın,

O azâbı görmüş gibi yaşardın,

Secde secde, af peşinde koşardın;

Namazı.. Kur'ân'a sorsaydın eğer?

--------------------------------------------------

Şereftir, yücelten, dünyada ferdi,

Öpülen etekler, kime ne verdi?

Kullar sevmese de, Allah severdi;

Rütbeyi.. Kur'ân'a sorsaydın eğer?

--------------------------------------------------

Aynalara bakıp, telâş etmezdin,

Biten her gününle, sen de bitmezdin,

Dost'a böyle, elleri boş gitmezdin,

Ölümü.. Kur'ân'a sorsaydın eğer...

---------------------------------------------------

Bu felsefî serapları geçerdin,

Damlasına.. Ömrü bedel biçerdin,

Can suyunu, kaynağından içerdin;

Pınarı.. Kur'ân'a sorsaydın eğer...

--------------------------------------------------

Başka geçit vermez, bu yol, bu devrân;

İlle de, ille de, ille de Kur'ân.

Vallahi durmazdın, Sırat'ta bir an;

Kur'ân'ı.. Kur'ân'a sorsaydın eğer...CENGİZ NUMANOĞLU
 
[TB] Benzer konular Forum Tarih
L Serbest Kürsü 0 641

[TB] Benzer konular

Üst