KURAN VE İSA MESIH'İN (HAŞA)"TANRILIŞI"

S

samimi

Guest
Ynt: KURAN VE İSA MESIH'İN (HAŞA)"TANRILIĞI"

Kur'an-i Kerîm'e göre Hz. isa (a.s)'in annesi Hz. Meryem'dir. Meryem (a.s), yine Kur'an'da ismi geçen dört seçkin aileden biri olan imrân ailesinden idi. Hz. Meryem, Zekeriya (a.s)'in korumasi ve gözetim altindaydi. Meryem, Beytü'l-Makdis'te, dogu tarafta özel bir bölmeye yerlestirilmisti. Zekeriya (a.s), Meryem'in yanina geldikçe orada, rizkini ve yiyecegini hazir görürdü. Hz. Meryem, Beytü'l Makdis'te zikirle, ibadetle hayatini geçiriyordu. iste bu sirada Allah, ona bir beser sûretiyle Cebrail'i gönderdi. bu durum, Kur'an-i Kerim'de su sekilde anlatilir: "Meryem dedi ki; ben senden Rahman'a siginirim. Eger O'ndan korkuyorsan bana dokunma! O da, ben, temiz bir oglan bagislamak için Rabbinin sana gönderdigi elçiden baskasi degilim, dedi. Meryem; bana bir Insan temas etmemisken, ben kötü kadin olmadigim halde nasil oglum olabilir? dedi. Cebrail, bu böyledir; çünkü Rabbin, "bu bana kolaydir, onu Insanlar için bir mucize ve katimizdan da bir rahmet kilacagiz," diyor, dedi. is olup bitti. Böylece Meryem, isa'ya gebe kalarak bir köseye çekildi. Dogum sancilari basladi ve basina gelen bu hadiseden dolayi çok üzülerek, keske bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim, dedi" (Meryem, 19/1 8-23).

Cebrail, Meryem (a.s)'e, babasiz doguracagi çocugun özelliklerini ve mücadelesini haber vermis, Meryem'i teselli etmis ve ayrilip gitmisti. Hz. Meryem'in kendisini Allah'a ibadete verdigini ve onun tertemiz bir kadin oldugunu bilenler de bilmeyenler de bu duruma hayret etmis ve dogumun bu sekilde nasil olabilecegi tartismasina girmislerdi. Hz. Meryem ise olayi, çocuga sormalarini isaret etmisti. Fakat "Onlar, biz besikteki çocukla nasil konusabiliriz? dediler. Çocuk, ben süphesiz Allah'in kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yapti. Nerede olursam olayim, beni mübarek kildi. Yasadigim sürece namaz kilmami ve zekât vermemi, anneme iyi davranmami emretti. Beni bedbaht bir zorba kilmadi. Dogdugum gün de, ölecegim gün de, dirilecegim gün de, bana selâm olsun, dedi" (Meryem, 19/23-33).

isa (a.s)'in babasiz olarak mucizevî bir sekilde dogusu, Allah'in dilemesinden ibaretti. Hatta Allah katinda, olus itibariyle Adem (a.s) ile isa (a.s) arasinda fark yoktu. Nitekim ayet-i kerimede, durum su sekilde izah edilir: "Gerçekten isa'nin babasiz dünyaya gelis hâli de Allah katinda Adem'in hâli gibidir. Allah, Âdem'i topraktan yaratti, sonra da ona ol dedi; o da hemen (Insan) oluverdi" (Âlu imrân, 3/59).
 
S

samimi

Guest
Ynt: KURAN VE İSA MESIH'İN (HAŞA)"TANRILIĞI"

konuyla ilgili bazi ayetler:

Al-i İmran Suresi
45. Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki adı Meryemoğlu İsa Mesih’dir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah’a çok yakın olanlardandır.”
46. “O beşikte de yetişkin çağında da insanlarla konuşacak salihlerden olacaktır.”
47. (Meryem) “Ey Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?” dedi. Allah “Öyle ama Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece “ol” der o da hemen oluverir” dedi.


Nisâ Sûresi

171 - Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryemoğlu İsa Mesih ancak Allah’ın peygamberi Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine iman edin “(Allah) üçtür” demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey yerdeki her şey onundur. Vekil olarak Allah yeter
 
S

samimi

Guest
Ynt: KURAN VE İSA MESIH'İN (HAŞA)"TANRILIĞI"

(Meryem Suresi)

16 - (Ey Muhammed!) Kur'ân'daki Meryem kıssasını da an (insanlara anlat). Hani o ailesinden ayrılarak (evinin veya mescidin) doğu tarafında bir yere çekilmişti.

17 - Sonra ailesiyle kendisi arasına bir perde koymuştu. Biz ona meleğimiz (Cebrail)i gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü.

18 - Meryem: "Ben senden Rahmân (olan Allah) a sığınırım. Eğer Allah'dan korkuyorsan (dokunma bana)" dedi.

19 - Melek: "Ben sana temiz bir oğlan bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim" dedi.

20 - Meryem: "Benim nasıl çocuğum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmamıştır. Ben iffetsiz de değilim" dedi.

21 - Melek: "Bu dediğin gibidir. Ancak Rabbin buyurdu ki: Bu (babasız çocuk vermek) bana pek kolaydır. Hem biz onu nezdimizden insanlara bir mucize ve rahmet kılacağız. Hem bu önceden (ezelde) kararlaştırılmış bir iştir." dedi.

22 - Nihayet (Allah'ın emri gerçekleşti) Meryem İsa'ya gebe kaldı ve o haliyle uzak bir yere çekildi.

23 - Sonra doğum sancısı onu bir hurma dalına tutunup dayanmaya zorladı. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim" dedi.

24 - Melek Meryem'e aşağı tarafından şöyle seslendi. "Sakın üzülme Rabbin alt tarafında bir ırmak akıttı."

25 - "Hurma dalını kendine doğru silkele üzerine devşirilmiş taze hurmalar dökülsün."

26 - "Ye iç gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen ben Rahmân (olan Allah)a bir oruç (susmak) adadım. Onun için bugün hiçbir kimseyle konuşmayacağım" de.

27 - Sonra Meryem onu (İsa'yı) yüklenerek kavmine getirdi. Onlar (hayretler içinde şöyle) dediler: "Ey Meryem! doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın."

28 - "Ey Harun'un kızkardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi annen de iffetsiz bir kadın değildi."

29 - Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Onlar; "Biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?" dediler.

30 - (Allah'ın bir mucizesi olarak İsa şöyle) dedi: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitab verdi ve beni bir peygamber yaptı."

31 - "Beni nerede olursam olayım mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti."

32 - "Beni anneme hürmetkar kıldı. Beni zorba ve isyankar yapmadı."

33 - "Doğduğum gün öleceğim gün ve dirileceğim gün selam ve emniyet benim üzerimedir."

34 - İşte hakkında (yahudilerle hıristiyanların) ihtilaf edip durdukları Meryemoğlu İsa'ya dair Allah'ın sözü budur.

35 - Çocuk edinmek asla Allah'ın şanına yakışmaz. O bundan münezzehtir. O bir şeyin olmasını dilerse ona sadece "ol" der o da oluverir.

36 - "Şüphesiz benim de Rabbim sizin de Rabbiniz Allah'tır. O halde ona ibadet edin işte dosdoğru yol budur."

37 - Ne var ki fırkalar (yahudi ve hıristiyanlar) kendi aralarında ihtilafa düştüler. O büyük (dehşetli) günü görecek kâfirlerin vay haline!

38 - Bize gelecekleri gün neler işitecekler neler görecekler! Fakat o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. (Meryem Suresi)
 
S

samimi

Guest
Ynt: KURAN VE İSA MESIH'İN (HAŞA)"TANRILIĞI"

Maide suresi

116-117. Allah, "Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara Beni ve annemi Allah'tan başka iki tanrı olarak benimseyin dedin?" demişti de, "Haşa, hak olmayan sözü söylemek bana yaraşmaz; eğer söylemişsem, şüphesiz Sen onu bilirsin; Sen, benim içimde olanı bilirsin; ben Senin içinde olanı bilmem; doğrusu görülmeyeni bilen ancak Sensin" demişti, "Ben onlara sadece 'Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin' diye bana emrettiğini söyledim. Aralarında bulunduğum müddetce onlar hakkında şahiddim, beni aralarından aldığında onları Sen gözlüyordun. Sen her şeye şahidsin."
118. "Onlara azabedersen, doğrusu onlar Senin kullarındır; onları bağışlarsan, Güçlü olan, Hakim olan şüphesiz ancak Sensin."
119. Allah, "Bu, doğrulara doğruluklarının fayda verdiği gündür; ebedi ve temelli kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Allah onlardan hoşnud olmuştur, onlar da Allah'tan hoşnud olmuşlardır, bu büyük kurtuluştur" dedi.
120. Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların hükümranlığı Allah'ındır, Allah her şeye Kadir'dir.*
Maide suresi...
 
S

samimi

Guest
Ynt: KURAN VE İSA MESIH'İN (HAŞA)"TANRILIĞI"

Meryem;

34 - İşte hakkında (yahudilerle hıristiyanların) ihtilaf edip durdukları Meryemoğlu İsa'ya dair Allah'ın sözü budur.

35 - Çocuk edinmek asla Allah'ın şanına yakışmaz. O bundan münezzehtir. O bir şeyin olmasını dilerse ona sadece "ol" der o da oluverir.


Meryem suresindeki bu ayetler net bir aciklama getirmekte....
 
I

ilknur

Guest
Ynt: KURAN VE İSA MESIH'İN (HAŞA)"TANRILIĞI"

asırlardır bu tartışulır insanlar kendilerini kandırı aslında ALLAH herşeyiyapa ona older eda olur insan bir su damlasından oluyor yumurtadan civciv çıkıyor çivciv tavuk ollup yumurta olur doğada herşey mücize derinlere dalmaya gerek yok insanlar katılaşmış kalbiyle körleşmiş yüreğiyle gözleriyle bakıyor bu cevabım fussilete değil inkar edenlere
ALLAH BİRDİR HZ.MUHAMET ve BÜTÜN PEYGAMBERLER KULU VE ELÇİSİDİR S.A.S
 
N

netmailer

Guest
Ynt: KURAN VE İSA MESIH'İN (HAŞA)"TANRILIĞI"

Kuran'dan alıntılarla bir yazı ortaya çıkmış fakat teviller kilise mantığında yapılmış. Mesela İsa AS 'baba ve ben biriz der...Hristiyana göre aynı birimin bölünmüş elementleri ama kökende vücuden birlik. Mantıken bile bu mümkün değil. İsa AS baba ve ben biriz derken gaye birliğini deklare etmekte. Gaye birliği ise tağuta karşı ilayı kelimetullah ve Allah'ın Birliği ve hakimiyeti. Tahrif olduğu kabul ve tasdik olan İncil'e göre bile gitsek İsa AS konuşmalarında mistiktir ve zaten kendi deyişiyle yeni bir kanunla gelmiş olmadığını ve eski ahiti ihya için geldiğini söyler.
Yazara yöneltilen 'Yazdıkları canlansa oğlu olurdu' sözü tamamen felsefe. Allah Ruhtur derken bile Allah nasıl bir Ruh deyip iyice bir düşünmek gerekir. İnsan kendi ruhunu bile hayalinde canlandıramazken yarattıklarının hiç birine benzemeyen Allah'ın Ruh olması halini hangi yarattığı ile özdeşleştirme kapasitesine muktedir olabilir insan. Zaten hangi ruh ile özdeşleştirmeye kalkılsa düşünce bazında bile bir yaratık olma hali ortaya çıkar ki tahayyül edilen yaratıktır Allah değil. İsa AS da yaratılmışlar arasında ister kelime ister ruh olarak tavsif olunsun yer aldığı andan itibaren artık yaratılmış olduğu tasdik bulur.
İsa AS Allah'tan bir kelime olması onun bir baba olmaksızın 'Ol!' emrine mazhar olmasındandır. Belki bakire doğumunu bir kenara ayırırsak İsa AS var diyebileceğimiz bütün özellikler diğer bütün insanlarda da var. Bakire doğumuna örnek ise Adem AS'ın anne ve babasız Allah'ın ilim ve kudreti olmasıyla daha teferruatlı yaratılışı göze çarpar. Hatta İncil'e göre biri var ki özellikleri İsa AS'ı bile geride bırakmakta. Melchizedek denilen bir ruhani hem kral hem vaiz vs..ne başlangıcı ver ne sonu vs.
Hristiyanları memnun etmek uğruna onları boşa memnuniyetlerle gittikleri yanlış yolda tahkim edecek tevillerde bulunmadan Kuran aklıselimini aktarsak daha akıllıca iş yapılmış olur. Allah muhafaza kaş yaparken göz çıkarmak çok vahim neticeler verir.
 
Üst