Kur'an-ı Kerimin Sırrı..!!!

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
KUR'AN'IN SIRRI:

Yine Kur'an'ın ALLAH kelamı oluşunun bir simgesi de onun arılığıdır Her eser zamanın etkisi ile çağının bilimsel inançlarını ve de toplumun şartlarına ait izleri mutlaka taşır Kur'an'da ne çağının ne de çağının öncesinin etkisini bir nebze olsun görmek mümkün değildir
Örnekler Sonsuzdur Ancak birkaç konuda misallendirmek istiyorum: Kadın Konusu:
Gerek Kur'an'dan önce, gerek Kur'an'ın inzal olduğu yıllarda hiç bir sosyal ilgide ve politikada kadın kesinlikle var sayılmıyordu ilk kez Kur'an, kadına tüm politik ve sosyal konularda erkekle eşit şartlarda hitap etti Kur'an'ın bu tarzı, çağında çok yadırgandı
Halbuki Kur'an, erkek ve kadına ayrı ayrı hitap ederek o an için büyük bir fikir inkılabı getiriyordu,
Hukuk Alanında:
Getirdiği tüm kurallar kesinlikle ne Arap hukukuna ve ne de çevredeki ulusların hukukuna benzemez
Bilim Açısından :
Ne zamanının, ne de kendinden öncesinin izini Kur' an'da bulmak mümkün değildir Hatta o günün bilimine sıkı sıkıya bağlı olanlar, Kur'an'ın kendi bilimlerine ters düşmesini, kendi inançları ile çok zor uyuşturuyorlardı
Kur'an, asırlar ötesinin fiziğini astronomisini ihtiva ediyordu Elbette ki Parite teorilerini, Kuanttan çekime kadar en önemli yasalarını anlatan Kur'an'ın bilimsel ayetleri, asırlar boyu hayretle gözlendi Hele güneşin 7 gezegeninin; bu sistemin Kur'an'da yer almaması tüm bilim adamlarınca yadırganıyordu
Çünki Kur'an'ın inzal olduğu asırda Güneşin 7 gezegeni, gezegen olarak bilinmese bile, o zamanın yıldız bilimiyle uğraşan alimlerce pek muteber bir ilmi gerçek sayılıyordu Kur'an bu 7 gezegenden bahsetmiş olsa idi, onlar bunu bilimsel bir gerçek sanacaklardı; ama, çağımızda bilimsel bir tezat ortaya çıkacaktı Kur'an'ın safiyetinde bu tarz yanlış bilgilerin bulunmaması büyük bir mucize unsurudur
Halbuki Kur'an'ın en büyük mucizelerinden biri, işte çağının tüm astronomi bilgilerine rağbet etmemesidir
Tıp ve biyoloji konusunda da Kur'an, tek bir yanlışa fırsat vermemiştir
İşte Kur'an, içinde çağının etkisi olmayan ve böylece bilimsel arınmışlığını koruyan tek kitaptır Çünkü ALLAH kelamıdır
Kur'an'ı tetkik eden her gerçek bilim adamı, Kur'an'daki bu safiyete hayran kalır
 

[TB] Benzer konular

Üst