Kur'an-ı Kerimi Tecvitli Okumanın Hükmü nedir?

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Tecvid: Her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek anlamını taşır Bu bakımdan Kuranı Kerim Tecvidli okunduğu gibi duaları da tecvitli okumak en güzelidir Ancak Tecvid bilmeyen bir kişinin Kuranı Kerim ve duaları okuması caiz olduğu gibi Kuranı Kerimi ve namaz dualarını tecvitli okumamak namazı bozmaz

Tecvdin gayesi, Yüce Allah'ın "Kur'an'ı açık açık, tane tane oku" (el-Müzemmil, 73/4) buyruğunu gerçekleştirmektir Buna göre Kur'an-ı Kerim, ağır ağır, harflerini belli ede ede, öyle ki, dinleyenlerin adeta harflerini sayabileceği şekilde okunmalıdır Bu ayette Kur'an'ın güzel, ahenkli ve tane tane okunması, telaffuzu ve harflerin çıkış yerlerine uygun bir şekilde tilavet edilmesine dikkat çekilmektedir

Kur'an-ı Kerim Allah katından lafız ve manasıyla birlikte inmiş olduğu için, Kur'an bütünlüğünü oluşturan lafız ve mana örgüsüne önem vermek gerekmektedir Kur'an-ı Kerim'in arapça olması onun bu dilin özelliklerine göre okunmasını da gerekli kılmaktadır Kur'an'ın belirli kurallara göre okunması gerektiğine göre, bu kuralların bir çeşit toplamı demek olan tecvid de, Kur'an tilavetinin ayrılmaz parçası durumundadır

Hz Peygamber, Kur'an'ın tecvidle okunmasına büyük önem vermiş ve böyle okuyanları da takdirle karşılayarak bu kimselere iltifatta bulunmuştur Mesela, Kur'an'ı güzel okuma konusunda ün yapmış bir sahabe olan İbn Mes'ud için; "Kim Kur'an'ı ilk indiği şekilde okumayı severse, İbn Mes'ud'un kıraatini okusun" (İbn Mace, Mukaddime, 11, I, 49, no: 138) buyurmuşlardır

İbn Mes'ud'un "Kur'an'ı tecvid ile okuyun, güzel seslerle onu süsleyin ve Arapça kurallara uygun olarak okuyun" (İbnü'l-Cezeri, en-Neşr fi Kıraati'l-Aşr, I, 210) şeklindeki sözleri de tecvide uyma konusunda Sahabenin titizliğini göstermesi açısından önemlidir Özetle söylenecek olursa; tecvidin konusu, Kur'an kelimelerini oluşturan harfler; gayesi de, Kur'an-ı Kerim'i hatasız ve güzel bir şekilde okumaktır (Bu konuda daha geniş bilgi için bkz İsmail Karaçam, Kur'an-ı Kerim 'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, 173-185)
Erdoğan PAZARBAŞI
 

[TB] Benzer konular

Üst