Kur'an-ı Kerimde Sure İsimleri ve Sıralarındaki Hikmetler...

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
SÜRE İSİMLERİ VE SIRALARINDAKİ HİKMETLER:


Kur'an'da sure isimlerinin sıralarının, hatta seçilen kelimenin büyük hikmeti vardır Bu konuda örnekler sonsuzdur
Kur'an Allah'a hamd emri ile başlar Nas; yani insan kelimesi ile biter Fatiha, Kur'an'ın başında bir özet, Kur'an ayetlerini çözmek için bir şifredir Zaten Fatiha ismi; lugat anlamı olarak da bilinmezi çözen demektir
Bundan sonra Bakara ile Kur'an konusuna başlamaktadır Bakara ismi hem bu surede geçen Samiri'nin buzağısına, hem de ünlü Bakara olayına bir hatırlatmadır
İnsan mizacının dünya çıkarlarına ne denli bağlı olduğunu, gerçekleri nasıl göz göre göre inkar ettiğini vurgular
Hemen hemen bütün surelerin isimleri, o sure içinde anlaşılması zor ayetlere anahtar görevi görür Bunlardan bir kaç örneği bu kitap içinde vereceğiz
Sure sıralanışlarındaki hikmet de pek incedir Bir örnek olsun diye, son 20 surenin sıralanış hikmetini açıklamak istiyorum: Sure-i Duha ve İnşirah, Fahr-i Kainat efendimizin hilkatteki özel sırrını açar Sure-i Tin insanın neden yaratılmışların en seçkini olduğunu ve efendimize ilgisini bildirir Zilzal, mahşer hesabını, Adiyat Suresi, nankör insanla fedakar kul arasındaki inceliği dile getirir Ve Karia Suresi, kıyameti, Tekasür Suresi, insanın hesap vermedeki zorunlu iddianamesini dile getirir
Hümeze, insanın nefs eleştirisini anlatır ve Asır suresi, her devirde insanın kendini nasıl mutsuzluğa mahkum ettiğini dile getirir Sure-i Fil ve Kureyş, Allah'ın Kureyş'e, onun kavramında İslam ülkelere nasıl yardım yaptığını anlatır Sure-i Maun, İslam dininin temel yapısının yardımlaşma olduğunu, yardımlaşmaya uymayan insanın namazının da olmayacağını dile getirir Sure-i Kevser, efendimizin evrendeki yüce sırrını, Nasr Suresi, O'nun madde dünyasından mana alemine intikal sırrını anlatır
Tebbet, efendimize karşı çıkanın kim olursa olsun, akıbetini dile getirir Sure-i İhlas Allah'ın kendi kendini tarifidir Nas ve Felak sureleri, insanların tüm şerlerden kurtulmaları için Allah'a dua biçimini talim eder
 

[TB] Benzer konular

Üst