Kur'an-ı Kerimde Öyküler ve İnsan Sırrı

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
ÖYKÜLER VE iNSAN SIRRI:

Kur'an'da her ayetin, hatta her harf ve kelimenin bir hikmeti, bir sırrı vardır Bu hikmetler çoğu kez bir öykünün içinde gizlidir
Bazen aynı öyküler, ayrı gerçeklerden seyrettirilir; ehli olmayanlar bunları tekrar sayar
Peygamber ve kavimlerine ait öyküler çoğu kez insandaki sırr-ı ilahi olan ruhla nefs çıkarlarının çatışmasını dile getirir
İnsan dikkat ve insafla surelerin hikmetine kulak verirse kendi içinde Firavun'u ve Nemrud'u teşhis eder, yakalar Mesele bu öykülerle eğitilen insanın Musa'dan ve İbrahim'den yana bir mevki almasındadır
Hz Salih'in devesi her devirde yaşar, her insan kendi çıkarı uğruna vicdanını (Salih'in devesi) boğmaktadır
Kur'an'da bir kaç kere geçen Hz Salih'in öyküsü, içimizdeki Semud küfrünü teşhis etmemiz içindir İnsana ait değişik mizaç çatışmalarının tümüyle Sure-i Yusuf'da dile getirildiğini görürüz Tüm tasavvuf, mesnedini Sure-i Yusuf'dan alır Hz Yusuf'un öyküsünü, tüm ayrıntıları ile bilirsek, kendi bilinmezimizi çözeriz
Bir kaç örnek vererek, Kur'an'daki öyküleri nasıl anlamamız gerektiğini dile getirmek istiyorum: a - Yusuf'un rüyası Cenab-ı Hakk'ın ilhamını temsil etmektedir Babasının, bunu kardeşlerine söyleme demesi, ilahi sırra nefsin kapılarını kapat, demektir
Fakat Yusuf rüyayı kardeşlerine söylememesine rağmen Yusuf'un kardeşleri (nefsin 10 tane özelliğini temsil ederler) bu rüyayı; yani ilham-ı ilahiyi sezmiş ve gönlü öldürmeye karar vermiştir Onu öldürmeden kuyuya atmaları nefsin korkan yanını temsil etmektedir b - Züleyha nefsin tümünün temsilcisidir Güzele aşık olması, fakat bunu şehvetle temsil etmesi nefsin özelliğidir
Züleyha'nın eşi Kıftir, dünya sevgisini temsil etmektedir
Nefs, yani Züleyha, hem Kıftirle evlidir; yani dünyanın sevgisine bağlıdır, hem de gönlü; yani Yusuf'u istemektedir Halbuki Züleyha; yani nefs, dünya sevgisinden kopsa Yusuf'a kavuşacaktır c - Yusuf'un kıymetini akıl (Mısır sultanı), ilim (şarapçı) aracılığı ile öğrenmiş, onu danışman yapmışdır
Yusuf'un hapis hayatı gönlün nefs (Züleyha) ile düştüğü çatışmadan doğmuştur Dünya sevgisi Kıftir öldükten sonra bu çatışma sona erer, nefs (Züleyha) gönlün emrine girer
işte, Kur'an'daki her öykü bu tarz bir incelik içinde insan bilinmezinin izahını açıklar
 

[TB] Benzer konular

Üst