Kur'an-ı Kerim "Harf'i Mukatta'a"...Şifreler!!!

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
HARFİ MUKATTA'A (ŞİFRELER):

Kur'an'ın 114 suresinin 29 unda sureler harf şeklinde şifrelerle başlar Buna Kur'an dilinde Harfi Mukatta'a denir Sure-i Yusuf'un Yorumu'nda açıkladığım gibi, Kur’an bu harfler için aynen şu tanımı getirmiştir: “İşte bunlar apaçık ayetlerdir”
Demek ki bu harfler, ayet; yani bilimsel şifrelerdir
Kur'an, Levh-i Mahfuz dediğimiz ilahi ilim kompitürünün arapçaya tercümesi demek olduğundan, bu harfler, adeta o kompitürün kod numaraları mahiyetindedir
Ne yazıkki İlahi İlim Kompitürünü bilmediğimiz için, bu kod numaralarıyla gizli bilim hazinesini açıp, herşeyi öğrenemiyoruz Şimdiye kadar yapılan tefsirlerde, bu yüzden net bir bilgiye de yaklaşmak mümkün değildir Ancak çok basit de olsa bazı yaklaşımları siz okuyucularıma aktarmak isterim:
Kur'an'da 7 şer defa geçen Elif-Lam-Mim ile Ha-Mim şifrelerinin, beş defa geçen Elif-Lam-Ra şifrelerinin, Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatının evrenlere yansıyarak meydana getirdiği iç içe nizamı temsil ettiği bilinmektedir Bir defa geçen Nun, böyle bir şifre merkezinin tam ortasında 7 kat manyetik alanı temsil eden göklere büyük patlama noktası olduğu düşünülebilir
Bu şifre harfleri, ayrıca temsil ettiği sure içinde kelimelerde geçerken birer bilimsel açıklama yaptığı kesindir Bir örnekle bu gerçeği izlersek:
Fussilet suresi'nde şifre Ha-Mim'dir Ama takip eden ayette Rahman ve Rahim sıfatları zikredilmiştir
11 inci ayette Rahim sırrı (Atmosferin teşekkülü-ilerdeki bölümde açıklanacak) anlatılmakta ve büyük bir bilimsel hikmet açıklanmaktadır
Fussilet ikinci Ha-Mim suresidir ve 11 inci ayette 2 kez Mim geçmektedir
12 inci ayetle Rahman sırrı (Arz ve Semanın yaradılışı açıklanmaktadır, iki defa Ha geçmektedir
Aslında Kur'an'dan, evren hikmetlerini ancak bu kaideyi izleyerek öğrenebiliriz Elbette ki koskoca evren kompitürünü ilahi san 'at sırrı içinde Kur'an'dan çözmenin daha basit yolunu düşünmek abes olur
Üçüncü Ha-Mim'de Şura Suresi'nde bu hikmetleri başka açıdan öğrenmek için üç kez Mim ve Ha geçen ayetlere bakmak gerekir Nitekim Şura Suresi'nin beşinci ayetinde üç kez Ha geçer ve semaların en büyük sırrını açıklarYani Fussilet Suresi'nde iki Ha ile verilen semaların yaratılmasındaki Rahman hikmeti, Şura Suresi'nde üç Ha ile bildirilen ayetle açıklanmıştır
Kur'an Ayetlerinin Bilimsel Yorumları'nda bu anahtarı hemen her yorumumuzda kullandık
Harfi Mukatta'a'lara ait bir başka şifre özelliğine 19 lar bahsinde değineceğim..
 

[TB] Benzer konular

B

Bevadih

Guest
Ynt: Kur'an-ı Kerim "Harf'i Mukatta'a"...Şifreler!!!

Farklı alimlerin farklı görüşlerini okumuştum bu harfler hakkında ama bu tarz bir görüş bilmiyordum...İlginç..

Teşekkürler gül yüreklim..
 
Üst