KURAN’DAN KISSALAR : HZ. ADEM ’İN (A.S) YARATILIŞI VE ŞEYTAN

KURAN’DAN KISSALAR : HZ. ADEM ’İN (A.S) YARATILIŞI VE ŞEYTANIN CENNETTEN KOVULMASI

Bismillahirrahmanirrahim

İslamı anlamak ve hakkıyla yaşamak ancak islam’ın temel kaynağı olan Kuran-ı Kerim’i anlamakla mümkün olabilir. Kuran’ı anlamanın tek yolu ise, Kuran’ın ilk inen ayeti olan “oku” fiilinin ve emrinin yerine getirilmesiyle mümkün olabilecektir.
Müslümanlar, İslam dini gönderildiğinden günümüze kadar olan dönemde, asıl kaynağı olan Kuran’dan uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Bunu Kuran’da Allah(cc) şöyle bildirmiştir:
“Peygamber de dedi ki: "Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı bir kenara itip bıraktılar" Furkan Suresi 30
Allah (cc) Kuran’da bir ayette şöyle buyuruyor:
“Sakın okumazlık etme! Çünkü insan, muhakkak azıtır!” Alak suresi 6
Peygamberimiz (sav) de bir hadis’i şeriflerinde; “Benden sonra siz ümmetime iki tane emanet bırakıyorum ki, onlara sımsıkı sarılırsanız yolunuzu asla şaşırmazsınız.Bu iki emanet; Allah kelamı Kuran ve benim sünnetlerimdir.”buyuruyor.

İman edenlerin üzerine düşen, yine Kuran’da emredildiği gibi “Kuran’dan kolayına geleni okumak” ve “Kuran’ı ağır ağır okumak” sonrada yaşamaktır.


HZ. ADEM ’İN (A.S) YARATILIŞI VE ŞEYTANIN CENNETTEN KOVULMASI

“Gerçekten onların (peygamberlerin) kıssalarında akıllılar için bir ibret vardır!...” Yusuf Suresi 111


SAD SURESİ

67-De ki: "Bu (Kur'an) bir büyük haberdir;

68-Siz ondan yüz çeviriyorsunuz.
69-Benim bir bilgim olmazdı, (insanın yaratılışı hakkında) melekler yüce mecliste tartışırlarken.

70-Fakat ben açık bir uyarıcı olduğum için o bilgi bana vahyolunuyor."


HİCR SURESİ

26-Gerçekten Biz, insanı kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş bir balçıktan yarattık.

27-Cini ise, daha önce zehirleyici şiddetli ateşten yaratmıştık.

28-Ve düşün o vakti ki, Rabbin meleklere: "Ben, kuru bir çamurdan biçimlendirilmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım.

29-Bunun için, Ben onu muntazam bir insan kıvamına getirip içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun için secdeye kapanın!"


BAKARA SURESİ

30-Düsün ki, Rabbin meleklere: "Muhakkak Ben, yeryüzünde bir halife tayin edeceğim." dediği vakit, (melekler) "Biz seni tesbih ve takdis edip dururken orada fesat çıkaracak ve kanlar akıtacak bir yaratık mı yaratacaksın?" dediler. (Allah) "Her halde Ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri bilirim!" buyurdu.

31-Ve Adem'e bütün isimleri ögretti. Sonra o isimlerin delalet ettiği şeyleri meleklere gösterip: "Haydi davanızda doğru iseniz, Bana şunlari isimleriyle haber verin!" buyurdu.

32-Melekler: "Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz Ya Rab! Bizim için, senin bize bildirdiğinden başka bilgi mümkün değildir. O her şeyi bilen hüküm sahibi sadece Sensin Sen!" dediler.

33-"Ey Adem, bunlara onlari isimleriyle haber ver!" buyurdu. Bu emir üzerine Adem, onlara isimleriyle bunları haber verince buyurdu ki: "Size demedim mi Ben her halde göklerin ve yerin sırrını bilirim! Ve sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri de biliyorum!"

34-Ve o vakit meleklere: "Adem için secde edin!" dedik, derhal secde ettiler. Ancak iblis dayattı, kibrine yediremedi, zaten o kafirlerden idi.


ARAF SURESİ


11-Gerçek şu ki, önce sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere: "Adem'e secde edin!" dedik; hemen secde ettiler, ancak İblis secde edenlerden olmadı.

12-Allah: "Sana emrettiğim halde secde etmene ne engel oldu." dedi. "Ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan." dedi.

13-Allah: "Hemen in oradan, orada büyüklük taslamak ne haddine, haydi çık; çünkü sen alçaklardansın!" buyurdu.

(şeytan) Dedi ki: "Şu benim üzerime üstün kıldığın kişiye baksana!" Yemin ederim ki eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben onun zürriyetini pek azı hariç kesinlikle kumandam altına alacağım." İsra suresi 62

Allah : "O halde çık oradan; çünkü sen, artık kovulmuşsundur!
Ve bu lanet ceza gününe kadar üzerindedir." dedi.
Hicr suresi 34,35

14-İblis: "Dirilip kaldırılacakları güne kadar bana mühlet ver!" dedi.

15-Allah: "Haydi, mühlet verilenlerdensin." buyurdu.

16-İblis: "Öyle ise andolsun ki, beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için her halde Senin doğru yoluna oturacağım.
17-Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Sen de çoğunu şükredici bulmayacaksın." dedi.

HİCR SURESİ

39-(şeytan) "Ey Rabbim, beni azdırmana karşılık yemin ederim ki, kesinlikle ben yeryüzünde onlar için tezyinat yapacağım ve hepsini azdıracağım!

40-Ancak içlerinden ihlasa erdirilen kulların haric!" dedi.

“(Allah): Onlardan gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat; süvarilerin ve piyadelerinle üzerlerine bas gürültüyü; mallarına, evlatlarına ortak ol; ve onlara vaadlerde bulun. Fakat şeytan onlara bir aldanıştan başka ne vaad eder? İsra suresi 64

42-Gerçekten senin, benim o kullarım üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur; ancak, azgınlardan sana uyanlar bunların dışındadır.

43-Kesinlikle bunların topuna va'dedilen yer, cehennemdir.

ARAF SURESİ

18-Allah: "Çık oradan, yerilmiş, kovulmuş olarak! Andolsun ki, onlardan her kim sana uyarsa, kesinlikle cehennemi tamamen sizinle dolduracağım.

Andolsun ki, cehennemi mutlaka senden ve onların sana uyanlarından, topunuzdan tıkabasa dolduracağım." Sad 85


19- Ve ey Adem, zevcenle birlikte cennete yerleşin, dilediğiniz yerden yiyin şu ağaca yaklaşıp da zalimlerden olmayın!" dedi.

TAHA SURESİ

117-… "Ey Adem, haberin olsun, bu (şeytan) sana ve eşine düşmandır; sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra mutsuz olursun.

118-Çünkü senin acıkmaman ve çıplak kalmaman oradadır.

119-ve sen orada susamazsın ve güneşte yanmazsın." dedik.

120-Derken şeytan ona vesvese verdi: "Ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve çürümesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi?" dedi.

ARAF SURESİ

20-Derken şeytan, kendilerine örtülmüş olan ayıp yerlerini açmak için ikisine de vesvese verdi ve: "Rabbiniz size bu ağacı yalnızca birer melek olmamanız yahut ölümsüzlüğe kavuşmamanız için yasak etti." dedi.

21-Ve: "Ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim." diye ikisine de yemin etti.

22-Bu şekilde onları kandırıp sarktırdı. Bunun üzerine o ağacın meyvesini tattıklarında, ikisine de ayıp yerleri açılıverdi ve üzerlerini üst üste cennet yapraklarıyla yamamaya başladılar. Rableri onlara: "Ben size bu ağacı yasaklamadım mı, haberiniz olsun bu şeytan size açık bir düşmandır, demedim mi?" diye seslendi.

BAKARA SURESİ

36-Bunun üzerine şeytan onları oradan kaydırdı, ikisini de bulunduklari o bolluk içindeki yerden çıkardı. Biz de: "Haydi kiminiz kiminize düşman olarak (Dünyaya) inin ve yerde bir zamana kadar kalıp nasibinizi alacaksınız." dedik.

37-Bu ara Adem Rabbinden bir takım kelimeler belleyip O'na yalvardı. O da tevbesini kabul buyurup ona yine baktı. Gerçekten tevbeyi çok kabul eden ve çok merhamet eden ancak O'dur!

ARAF SURESİ
23-Onlar: "Rabbimiz, biz kendimize zulmettik; eğer Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen kesinlikle hüsrana uğrayanlardan oluruz." dediler.

24-Allah: "Kiminiz kiminize düşman olarak ininiz! Size bir süreye kadar yeryüzünde yerleşmek ve bir nasip almak var kaderinizde." buyurdu.

25- "Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan dirilip çıkarılacaksınız." dedi.

26-Ey Adem oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek ve süs olacak giysi indirdik; fakat takva elbisesi hepsinden hayırlıdır. İşte bu, Allah'ın ayetlerindendir. Gerek ki, düşünüp ibret alırlar.

27-Ey Adem oğulları, şeytan nasıl ki, anne-babanızı çirkin yerlerini kendilerine göstermek için cennetten çıkardıysa sakın sizi de belaya uğratmasın! Çünkü o ve yandaşları sizleri, sizin kendilerini göremeyeceğiniz yönden görürler. Biz, o şeytanları imana gelmeyenlerin dostları kılmışızdır.

189-O, o zattır ki sizi bir tek nefisten yarattı, eşini de ondan yarattı ki gönlü buna ısınsın. Onun için eşine yaklaşınca o hafif bir yükle hamile kaldı, bir müddet böyle geçti, derken yükü ağırlaştı. O vakit ikisi birden kendilerini yetiştiren Allah'a şöyle dua ettiler: "Bize salih yaraşıklı bir çocuk ihsan edersen, yemin ederiz ki, kesinlikle şükreden kullarından oluruz!"


KEHF SURESİ

50-Yine o vakti hatırla ki, meleklere: "Adem için secde edin!" demiştik, hemen secde ettiler, ancak İblis cinlerden idi Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve soyunu kendinize dost mu ediniyorsunuz? Onlar size düşman iken! Zalimler için ne kötü bir değişme!

SEBE SURESİ

20-Yine andolsun ki, iblis onlar aleyhindeki tahminini gerçekten doğru buldu da içlerinde müminlerden ibaret bir gruptan başkası ona uydular.

FATIR SURESİ

5-Ey insanlar, haberiniz olsun ki, Allah'ın vaadi muhakkak gerçektir; sakın o dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın o aldatıcı şeytan, sizi Allah'a karşı aldatmasın!

6-Haberiniz olsun ki, şeytan size düşmandır, siz de onu düşman tutun; çünkü O, etrafına toplanan yandaşlarını ancak alevli cehennemlik dostlarından olsunlar diye davet eder.

YUNUS SURESİ

25-Allah selam yurduna (cennete) çağırıyor ve dilediğine de bir doğru yola hidayet buyuruyor.

LOKMAN SURESİ

33-Ey insanlar, Rabbinizden korkun ve öyle bir günü sayın (öyle bir günden ürperti duyun) ki, baba, çocuğundan (taraf) birşey ödeyemez; evlat da babasından taraf birşey ödeyecek değildir. Muhakkak Allah'ın va'di gerçektir. O halde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın o mağrur (şeytan) sizi Allah('ın affın)a güvendir(erek aldatıp cehenneme sürükle) mesin!

YASİN SURESİ

60-Ey Adem oğulları, Ben size şeytana kulluk etmeyin, o size açık bir düşmandır, diye and vermedim mi?

61-Bana kulluk edin, doğru yol budur, diye.

62-Böyle, iken yüceliğime karşı o içinizden bir çok nesilleri yoldan çıkardı. O zaman sizin akıllarınız yok muydu?

63-İşte bu va'd olunup durduğunuz cehennem.

“(Ahirette hesap günü) iş bitince şeytan da der ki:" Allah size gerçek olanı va'detti; ben de bir va'd yaptım, size karşı yalancı çıktım! Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu; ancak sizi çağırdım, siz de bana uydunuz; o halde beni kınamayınız, kendinizi kınayınız! Ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Bundan önce de ben, sizin beni Allah'a ortak koşmanızı tanımamıştım; muhakkak ki, zalimlerin hakkı acı bir azaptır!" İbrahim Suresi 22

Kaynak: Elmalılı M. Hamdi Yazır Kur’an-ı Kerim ve Türkce Meali
 

[TB] Benzer konular

Üst