Kur'anı Kerim Hakkında Pratik Bilgiler

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Soru: Kuran-ı Kerimde kaç tane sure vardır?

Cevap: 114


Soru: Kuran-ı Kerimde kaç tane tilavet secdesi vardır?

Cevap:14 tane

Araf 206, Rad 15, Nahl 41, İsra 107, Meryem 58, Hacc18, Furkan 60, Neml 25, Secde 15, Sad 24, Fussilet37, Necm 62, İnşikak21 Alak 19


Soru: Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir ?

Cevap: Araf süresi -Necm süresi -Alak süresi


Soru: Nebilerin ismiyle isimlenen sureler hangileridir?

Cevap: Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Muhammed, Nuh sureleri


Soru: Ayet sayısına göre Mekki surelerin en büyüğü hangisidir?

Cevap: Şuara suresi 227 ayet


Soru: Kuran da zikredilen en büyük rakam kaçtır?

Cevap: 100 bin rakamı saffat suresi 147 ayet


Soru: Kuran-ı Kerimde zikredilen en küçük rakam kaçtır?

Cevap: 1/10 Sebe:45


Soru: Sure kelimesiyle başlayan sure hangisidir?

Cevap: Nur Süresi


Soru: Besmele iki defa zikredilen sure hangisidir?

Cevap: Neml Suresi


Soru: Besmele ile başlamayan sure hangisidir?

Cevap: Tevbe (Berae) suresi


Soru: İki nebinin ismi ile biten sure hangisidir?

Cevap: Alâ Suresi


Soru: Esma-ül Hüsna'dan birisiyle başlayan sure hangisidir?

Cevap: Rahman Suresi


Soru: Peygamber efendimizin kadınlara öğretilmesi emir buyurduğu sure hangisidir?

Cevap: Nur suresi


Soru: Her ayetinde Allah(cc)lafzı olan sure hangisidir?

Cevap: Mücadale suresi


Soru: Her gece 30 ayeti okuyan kimseyi kabir azabından koruyan sure hangisidir?

Cevap: Mülk suresi


Soru: Nazil olduğu zaman 70 bin meleğin arza indiği sure hangisidir?

Cevap: Enr17;am suresi


Soru: Cuma günü okunması müstehap olan sure hangisidir?

Cevap: Kehf suresi


Soru: Rasüllahr17;ın beni yaşlandırdığı buyurduğu sure hangisidir?

Cevap: Hud suresi


Soru: Başından ve sonundan ayetlerin okunup ezberlenmesi deccalden koruyucu olan sure hangisidir?

Cevap: Kehf suresi


Soru: Kendisinde iki tane secde ayeti olan sure hangisidir?

Cevap: Hacc suresi


Soru : Okuyanı şirkten beri kılan ve yatarken son olarak okunması müstehap olan sure hangisidir?

Cevap: Kafirun suresi


Soru: Rasullah'ın Kuran'ın üçte birine denk buyurduğu sure hangisidir?

Cevap: İhlas suresi


Soru:Bir maden ismi olan sure hangisidir?

Cevap: Hadid suresi (demir manasına)


Soru: Ahmed ismi kendisinde zikredilen sure hangisidir?

Cevapaff suresi 6 ayet


Soru: Sahabe ismi kendisinde zikredilen sure hangisidir Ve hangi isimdir?

Cevap: Ahzab suresi 37 ayet - Zeyd-


Soru: "O gün yalancılara yazıklar olsun (vay hallerine)" ayeti kendisinde 10 defa zikredilen sure hangisidir?

Cevap: Mürselat suresi


Soru: "Ey Nebi" hitabı beş defa zikredilen sure hangisidir?

Cevap: Ahzab suresi


Soru: 29 cüzde bir tane medeni sure vardır ismi nedir?

Cevap: İnsan suresi


Soru: İmam Şafi (ra) nin insan düşünse bu sure insanlara yeterdi buyurduğu sure hangisidir?

Cevap: Asr suresi


Soru : Rasullahın Zehrevan diye isimlendirdiği sureler hangileridir?

Cevap: Bakara ve Ali imran sureleri


Soru: Kuran-ı Kerimde kaç tane nebinin adı zikredilmiştir?

Cevap: 25


Soru: Aynı ayetin kendisinde 31 defa zikredildiği sure hangisidir?

Cevap: Rahman suresi (febieyyi ala i rabbiküma tükezziban)


Soru: Amme cüzünde kaç tane sure vardır?

Cevap: 37


Soru: Mekkede müşriklere karşı Kuran-ı açıktan ilk okuyan sahabe kimdir?

Cevap: Abdullah b Mesut


Soru: Rasullahın Kuran'ın zirvesi buyurduğu sure hangisidir?

Cevap: Bakara suresi


Soru: Hüdhüd kuşunun kıssası hangi surede zikredilmektedir?

Cevap: Neml Suresi 20-24


Soru: Ayetel kursi hangi surenin kaçıncı ayetidir?

Cevap: Bakara süresi 255


Soru: Zekatın kimlere verileceğini tek tek sayan ayeti kerime hangi sürede ve kaçıncı ayettir?

Cevap: Tevbe süresi 60


Soru: Binite binince okunan dua hangi sürede ve kaçıncı ayettir?

Cevap: Zuhruf 13


Soru: Bedir gazvesini anlatan süre hangisidir?

Cevap: Enfal süresi


Soru: Uhud gazvesini anlatan süre hangisidir?

Cevap: Ali imran 121-190


Soru: Hendek gazvesini anlatan süre hangisidir?

Cevap: Ahzab 9-27


Soru: Tebük gazvesini anlatan süre hangisidir?

Cevap: Tevbe 38-125


Soru: Peygamber efendimizin hicretini anlatan süre hangisidir?

Cevap: Tevbe 40


Soru: Harut ve Marut kıssasını anlatan süre hangisidir?

Cevap:Bakara 102


Soru: Kıblenin Kudüsr17;ten Kaber17;ye çevrildiğini anlatan süre hangisidir?

Cevap: bakara süresi 142-150


Soru: Mirac hadisesini anlatan süre hangisidir?

Cevap: Necm süresi


Soru: İfk hadisesini anlatan süre hangisidir?

Cevap: Nur süresi 11-26


Soru: Zülkarneyn süresini anlatan süre hangisidir?

Cevap: kehf 83-98


Soru: Talut Calut kıssasını anlatan süre hangisidir?

Cevap: Bakara 246-252

Soru: Musa as ile Hızır as kıssasını anlatan süre hangisidir?

Cevap: Kehf 60-82
 

[TB] Benzer konular

S

senarist081

Guest
Ynt: Kur'anı Kerim Hakkında Pratik Bilgiler

Çok faydalı bilgiler bunlar,paylaştığınız için Allah razı olsun
 

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Ynt: Kur'anı Kerim Hakkında Pratik Bilgiler

Teşekkür ederim...

Rabbim önce sizden razı olsun...
 
Üst