Kullarım cenneti gördülermi?

  • Konbuyu başlatan GüLdeste
  • Başlangıç tarihi
G

GüLdeste

Guest
ZİKİR
Allah'u teala'nın yollarda dolaşıp zikir ehlini arayan melekleri vardır.Onlar Aziz ve Celil olan Allah'ı zikreden bir topluluğu bulunca: Aradığınız buradalar;diye birbirlerini çağırırlar.Hepsi orada toplanıp onları dünya semasına kadar kanatları ileçepeçevre kuşatırlar.Cenab-ı hakk onların hallerini meleklerden daha iyi bildiğihalde sorar:

-Kullarım ne söylüyor?
-Seni tesbih edip zikrediyorlar.Tekbir getirip hamd ve sena ediyorlar.
-Onlar beni gördülermi?
-Hayır seni görmediler!
-Beni görecek olursa ne yaparlar?
-Sana daha çok ibadet eder,daha çok hamd ve senada bulunurlar,daha çok tesbih ederler.
-Kullarım benden ne istiyor?
-Cenneti istiyorlar.
-Onlar cenneti gördülermi?
-Hayır görmediler.
-Görecek olursa ne yaparlar?
-Cennete karşı daha düşkün,onu istekte daha kuvvetli ve ona rağbetleri daha büyük olurdu.
-Peki neden korkup bana sığınıyorlar?
-Cehennem ateşinden.
-Onu gördülermi?
-Hayır vi görmediler.
-Ya görselerdi?
-Ondan daha çok kaçar,daha çok korkarlardı.
-O halde sizler şahit olun ki,ben bu zikir meclisinde bulunanları mağfiret ettim.
Bunun üzerine meleklerden biri der ki:
-Onların içindeki falan kimse onlardan değildir.O zikir için değil,şahsi bir iş için gelmişti.
ALLAH'u Teala şöyle buyurur:

-Onlar öyle kamil kimselerdi ki;onların meclisinde bulunan (şaki) olmaz sevabtan mahrum kalmaz.(Buhari Tecrid-i sarih.2161)
 

[TB] Benzer konular

Üst