Kul, ikram-ı irade ve kalbi akılla şuurdur!

  • Konbuyu başlatan Mustafa Cilasun
  • Başlangıç tarihi
M

Mustafa Cilasun

Guest
<blockquote>


[font=georgia, serif]Ne ülfetli [/font]
[font=georgia, serif]yerden esinlendik[/font]
[font=georgia, serif]Hep birlikte latiftik, [/font]
[font=georgia, serif]insicamımızla hayret içindeydik[/font]


[font=georgia, serif]Sukutun [/font]
[font=georgia, serif]kadrinde ki bedeldik, sevginin [/font]
[font=georgia, serif]asudeliğinde müddet-i nefesle dirildik[/font]


[font=georgia, serif]Hikmetin [/font]
[font=georgia, serif]ve sırrı aşkın bir [/font]
[font=georgia, serif]sevdası vardı, ancak kulluk [/font]
[font=georgia, serif]teslimiyetiyle ihlas süruru vuslattı[/font]


[font=georgia, serif]Zikkir [/font]
[font=georgia, serif]evel emirde sahibedir[/font]
[font=georgia, serif]Taatten ve sadakatten [/font]
[font=georgia, serif]haz almayan can hangi gaiptedir[/font]


[font=georgia, serif]Vurgun [/font]
[font=georgia, serif]yiyen ancak iradedir, [/font]
[font=georgia, serif]aklı ve izan vicdanın [/font]
[font=georgia, serif]nispetinde ki hassasiyettir[/font]


[font=georgia, serif]Kulluk kimliği [/font]
[font=georgia, serif]ve bilinci, emr-i bilmağruf, [/font]
[font=georgia, serif]nehy-i anıl münkerden [/font]
[font=georgia, serif]öte olan azm-i takvadır[/font]


[font=georgia, serif]Hukuk [/font]
[font=georgia, serif]can ve revan için ardır[/font]
[font=georgia, serif]Edebi nakıs olan kim varsa [/font]
[font=georgia, serif]tenakuz içinde sızlanan zandır [/font]


[font=georgia, serif]Emin olmak [/font]
[font=georgia, serif]akıl ve vicdanın [/font]
[font=georgia, serif]mizanında ki ihsandır, [/font]
[font=georgia, serif]canan için yol her vakit sevdadır[/font]


[font=georgia, serif]Aşktan [/font]
[font=georgia, serif]söz eden kim varsa, [/font]
[font=georgia, serif]hilmle, edeple, sabırla, kanaatle [/font]
[font=georgia, serif]yoğrulmuş mavera sedasıdır[/font]


[font=georgia, serif]Yazdıran [/font]
[font=georgia, serif]kimdir, nefes neye tabiidir[/font]
[font=georgia, serif]Tefeerden nasipsiz olan nasıl [/font]
[font=georgia, serif]kendisiyle yüzleşen cahildir[/font]


[font=georgia, serif]Kişinin cehli, [/font]
[font=georgia, serif]asabiyetiyle nispetlidir, [/font]
[font=georgia, serif]sinirlerini terbiye eden hal,[/font]
[font=georgia, serif]feda olan bir edeptir[/font]


[font=georgia, serif]Düşünmeden, [/font]
[font=georgia, serif]fikir sahibi olmadan, [/font]
[font=georgia, serif]şartları ve sosyal dokuyu [/font]
[font=georgia, serif]anlamadan konuşan kederdir[/font]


[font=georgia, serif]Bir sual et [/font]
[font=georgia, serif]sessizce ve kalbin haline[/font]
[font=georgia, serif]Akıl ve murakebe, vicdan [/font]
[font=georgia, serif]ve muvazene neye taliptir[/font]


[font=georgia, serif]Ruhun [/font]
[font=georgia, serif]hangi dirliğin [/font]
[font=georgia, serif]firkati için sukut-u figan [/font]
[font=georgia, serif]eylemektedir, kararan kalp nedir[/font]


[font=georgia, serif]Nice [/font]
[font=georgia, serif]taşlar vardır, içinde [/font]
[font=georgia, serif]can taşır, ağaçlar zikre ram [/font]
[font=georgia, serif]olan edadır, mahlukat sırr-ı gedadır[/font]


[font=georgia, serif]Korkunun [/font]
[font=georgia, serif]ecele bir faydası var[/font]
[font=georgia, serif]Nefes sahibini hassasiyet [/font]
[font=georgia, serif]sahibi kılar, haşyet nasıldır, yar [/font]


[font=georgia, serif]Tefrikaya [/font]
[font=georgia, serif]sebep olan kim varsa, [/font]
[font=georgia, serif]nefsi için emeline esir [/font]
[font=georgia, serif]olmuş bir heyecansa, yanar[/font]


[font=georgia, serif]Tevbe etmek, [/font]
[font=georgia, serif]hayayı bilmek, utanmak [/font]
[font=georgia, serif]için kalbi ve ruhu kerih [/font]
[font=georgia, serif]olandan korumak ar-ı aşktır[/font]


[font=georgia, serif]Sevdası [/font]
[font=georgia, serif]olan bir nefes azizdir[/font]
[font=georgia, serif]Sevgiyi tanımış bir niteliktir, [/font]
[font=georgia, serif]ehliyet sahii adına seviyedir[/font]


[font=georgia, serif]Mulayim olmalı, [/font]
[font=georgia, serif]asabiyeti gönülden çıkartmalı, [/font]
[font=georgia, serif]edebi maksat yapmalı, hal konuşmalı[/font]


[font=georgia, serif]Ne kadar [/font]
[font=georgia, serif]dert varsa sinede, [/font]
[font=georgia, serif]rahmetin ve mağfiretin bedeli [/font]
[font=georgia, serif]sanılmalı, baht asla karalanmamalı[/font]
[font=georgia, serif]Mustafa CİLASUN[/font]​
</blockquote>
 
Üst