Karikatüriste ödül veren Merkel’e tepki

Karikatüriste ödül veren Merkel’e tepki

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü adına Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard’a (75) ödül vermesi Almanya’daki Müslümanların sert tepkisine yol açtı.

Almanya’daki Müslümanlar ödülün Danimarkalı karikatüriste verilmesinin İslam düşmanlığını teşvik anlamına geldiği görüşünde birleşti. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Eyüp Axel Köhler, Merkel’in tutumunun İslam düşmanlığını beslediğini belirtti. Almanya’daki Türk Vatandaşları Konseyi de Ramazan’ın son günü böyle bir ödülün Müslümanları üzdüğüne dikkat çekti.

ALINTI


"...kesinlikle gerek sizden önce kitap verilenlerden ve gerekse Allah'a ortak koşanlardan bir çok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'tan korkarsanız işte bu, azmedilmesi gereken şerefli işlerdendir." Al-i İmran suresi 186

“Onlara: "ALLAH ne indirdiyse iman edin!" denildiği zaman: "Biz kendimize indirilene iman ederiz." derler de ötekini inkar ederler.” Bakara suresi 91

-“..ALLAH’ı tanıyıp peygamberleri tanımayarak aralarında ayrım yapmak isteyenler, ‘peygamberlerin kimine inanırız, kimine inanmayız’ diyerek küfür ile iman arasında bir yol tutmak isteyenler, işte onlar gerçek kafirlerdir…”
Nisa Suresi 150,151


"Ne kitap ehlinden, ne de müsriklerden olan kafirler size Rabbinizden bir hayır indirilmesini ister." Bakara suresi 105


"Ey iman edenler, ne sizden önce kitap verilenlerden dininizi eğlenceye alıp oyuncak yerine koyanları ne de kafirleri dost tutmayın! " Maide Suresi 57


“Ey iman edenler, eğer o kitap verilenlerden her hangi bir gruba uyarsanız, sizi inandıktan sonra döndürür kafir ederler.”
Al-i İmran suresi 100

“Gerek kitap verilenlerden, gerekse müşriklerden küfredenler, muhakkak cehennem ateşindedirler, orada ebedi kalacaklardır. Onlardır bütün insanların en şerlileri!
İman edip yararlı işler yapanlar ise bütün insanların en hayırlılarıdır.”
Beyyine suresi 6,7
 

[TB] Benzer konular

Üst