Kalbi Diri Tutma Davası

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Kalbi Diri Tutma DavasıKALB, gönül demektir. Gönlün, kalb diye isimlendirilmesi, çeşitli hadiselere göre değişmesi ve diğer organlardaki tasarrufundan dolayıdır. Şeyh'in tefsirinde: "Kalb çam kozalağı şeklinde bir et parçasıdır ki, "vetin" denilen bir damara bağlıdır. Bu damarda kalbin içindedir. Kesildiğinde insan ölür" denilmektedir.

Seyyid Şerif el-Cürcanî'nin Tarifat'ında" Kalb (gönül) rabbanî latif bir cisimdir ki, göğsün sol tarafındadır. İşte bu rabbanî latif cisim, insanın hakikatidir" denilir.

Müminin kalbi cesedin ortasındadır ki nûr-i ilahi ile parlayan kalbin ışığı, pencereden parlak bir lambanın ziyası, ışığı etrafında ziya verdiği gibi ışık verir kalb-i insanda ihsan-ı ilahi olarak mevdu' olan nûr-i ilahinin parlaması, cesedi ihtiva eden azaları tenvir eder. O hidayet nuru, o ışık, kulların kalblerini aydınlatarak hayrı ve şerri, hakkı ve batılı tefrik ile doğru yola sevk eder.

KALBİN İKİ KAPISI VARDIR

Kalbin iki kapısı vardır. Birisi dışarıya açılan kapı ki ilmi, hisler yani duygu azaları ile elde eder. Diğeri içeriye açılan kapı ki ilham ile alır. Kalb, içine beş muhtelif nehrin aktığı bir havuz gibidir ki, hiç bir vakit bulanıklıktan ve karışıklıktan beri kalamaz. Halbuki denizin en derin yerinden elde edilen saf ve berrak suda hiç bir bulanıklık olmaz. Kalbin ilim alması da böyledir. Kalbe beş duyu vasıtasıyla gelen hangi bilgi olursa olsun, bulanıklıktan, şek ve şüpheden art değildir. Halbuki feyz-i ilahi eseri olarak kalbe gelen ilim (ledünni ilim) ise hem en sahih, hem en faideli ve kesindir.

KALB BEŞ KISIMDIR

Hatem-i Esam, kalb beş kısımdır, demiştir:

1- Ölü kalb 2- Hasta kalb, 3- Gafil kalb, 4- Uyanık kalb, 5- Diri, yani hayat-ı ma'neviyi bulmuş kalbdir.

Bazı büyüklerden rivayet olunmuştur ki;

"Murakebe ile değerlendiremediğin zamanın fevt olmasına mahzun olmamak ve bu esnada işlediğin hatalara nadim olmamak kalbin ölümünün alametlerindendir. Kalbin diri olmasının alameti, zararını faydasını hissetmesidir. Bunun aksi ölülerin halidir."

Seni ALLAH'a yaklaştıracak şeyleri kaçırdığına üzülmemek, kötü amellerine nedamet etmemek kalbin ölü olmasının alametlerindendir.

KALB, CENAB-I HAKKIN NAZARGAHIDIR

Hayat-ı hakikiyye ise kalbin hayatıdır ki, kalb beytullahdır. Cenab-ı Hak'ka vusul yoluna sebeptir. Zira kalb, ALLAH Teala'yı zikir mahallidir.

Binaenaleyh, kalblerimizi hayat-ı hakiki ile ihya, gönüllerimizi hakiki ıslah ile ıslah etmemiz ve amellerimizi de hakiki ihlas ile bezememiz gerekmektedir. Zira ALLAH'ın nazargahı ancak kalbler ve amellerdir. Yoksa köşkler ve mallar değildir. Nitekim Efendimiz (S.A.V.): "Şüphesiz ALLAH (C.C.) sizin sûretlerinize ve bedenlerinize bakmaz, ancak kalblerinize ve amellerinize bakar" buyurmuştur. O halde insanda ALLAH'ın itibar ettiği; iç dünyadır, zahir değildir.

"Kabe-i Şerifi Halilullah Hz. İbrahim inşa etmiştir. Halbuki gönül Cenab-ı Hakk'ın nazargahıdır. Ve O'na mahsusdur."

KALB SALİH OLUNCA VÜCUT DA SALİH OLUR

Kalbde yakîn nuru parlamaya başlayınca alem-i dünya fani ve kıymetsiz görünür. Çünkü kalb marifetullah nurunun parlayacağı yegane mahaldir ki, iman güneşi o burçtan doğar. Bütün ilahi sırlar orada gizlidir. Kalbde o hakiki lahûtî güneşin doğmasıyla bu yüksek tecellinin nurlu eserleri insanın bütün azalarında zahir olur. O zaman kulluk vazifelerini derin ve derûni bir zevk ve neşe içinde seve seve ifa eder.

Kalbin salahının cesede sirayetini Buhari'deki şu hadis-i şerif izah etmektedir: "Dikkat ediniz, insanın cesedinde bir et parçası vardır ki o et parçası salih oldukça bütün vücuddaki azalar sağlam olur. Eğer o fasid olursa bütün cesed bozulur. O et parçası kalbdir."

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) şöyle buyurmaktadır: "Şüphesiz ki nur kalbe girince, kalb genişler ve ferahlar."

-Ey ALLAH'ın Rasûlü!.. Bunun belli bir alameti var mı? diye sorulunca, Efendimiz (S.A.V.):

-İnsanın, aldatıcı dünyadan uzaklaşıp, ebedîlik alemine yönelmesi ve ölüm gelmeden onun için hazırlık yapmasıdır" şeklinde cevap vermiştir.

ALLAH'IN ZİKRİ KALBLERİ YUMUŞATIR

Abdullah ibni Mes'ûd (R.A.)'dan mervidir ki; "Cenab-ı ALLAH'ın zikri, güneşin balmumunu yumuşattığı gibi ehl-i imanın kalblerini yumuşatır"

Kalb, haşyetullah suyu ile ALLAH'ın mahlukatına şefkat suyundan mahrum olursa taş gibi kaskatı kesilir. ALLAH'ı hatırlayıp da ürpermeyen ve ALLAH'ın mahlukatına şefkat göstermeyen kalb taş gibi, yahud taştan daha katıdır.

Nebiyyi Ekrem (S.A.V.): "Zikrullah haricinde kalan şeyler hakkında çok söz etmeyiniz. Çünkü zikrullahtan ma'dud bulunmayan şeyleri çok konuşmak kalbi katılaştırır. İnsanların ALLAH'dan en uzak olanı, kalbi katı olandır" buyurmuşlardır.

Yine Rasulü Ekrem (S.A.V.) buyurmuşlardır ki, "Dört şey şekavet alametlerindendir: Gözü yaşarmamak, kalbi katı olmak, tul-i emel sahibi olmak, dünyaya haris olmak."

Nice kalbler vardır ki taş gibi katıdırlar. Kur'an tesir etmez. Hadis tesir etmez. Hikmet ve öğüd bir faide vermez. Bunlar kafir ve münafıkların kalbleridir ki, mühürlenmiştir.

Hakim Ali Tirmizî der ki: ALLAH'ı zikir kalbi yumuşatır, kalb zikirden halî olursa nefsin harareti ve şehevatı kalbe kasvet verir, a'zaları itaattan meneder. Nitekim bir ağaçtan kesilip kuruyan bir dal ancak yakmaya yarar."

Üç şey kalbin kötülüğünün alametidir:

1- ALLAH'a itaattan tad almamak.
2- Günaha düşmekten korkmamak.

3- Başkasının ölümünden ibret almayıp aksine hergün dünyaya daha çok bağlanmak.

KALBİN DEVASI VE SALAHI

Kalbin devası beştir:

1- Kur'an'ı manasını düşünerek okumak.
2- Açlığa riayet etmek.
3- ALLAH'ı çok zikretmek.

4- Seher vaktinde ALLAH'a tazarru ve niyazda bulunmak. Gece ibadet etmek.

5- Salihlerle oturmak.

Bunlara riayet eden, kalb hastalığına dûçar olmaz. Mü'min, kalb hastalarına bunları tavsiye etmeli ve mezmum sıfatlardan kurtulmaya sa'y etmelidir.

Nebi (S.A.V.) buyurmuşlardır ki:

"Kalbler de demirlerin paslandığı gibi paslanır."

Denildi ki:

-Ya RasulALLAH!.. Onun cilası nedir?

-Kalblerin cilası; Kur'an tilaveti, çokça zikrullaha devam ve ölümü de hatırlamaktır."

Zunnun-i Mısrî (Kuddise Sirruh):

"Kalbin bir saatlik bir salahı (temizliğini muhafaza edebilmesi) ins ü cinnin ibadetinden efdaldir."

Halid b. Sa'dan rahimehullah der ki:

"Hiçbir kul yoktur ki, başında iki gözü bulunduğu gibi, kalbinde de iki gözü bulunmasın. Baş gözleriyle dünya işlerini, kalb gözleriyle de ahiret işini görür. ALLAH bir kulun hayrını murad ettiği zaman, o kulun kalb gözlerini açar ve ALLAH'ın ona gayb de va'dettiği şeyi görür. Eğer ALLAH onun için başka bir şey murad ederse onları olduğu gibi bırakır."

Abdul-Kadir Gîlani (K.S.) şöyle buyurmuştur:

"Mal, para, servet cepte, kasırda, evde ve mağazada caizdir. Fakat kalbde caiz değildir. Mü'minin kalbi nazargah-ı ilahidir."
*

(*) Kalb üzerine derleme, Ramazanoğlu Mahmut Sami Rh-a'in muhtelif eserleri içinden yapılmıştır. (O.E.)


 
Y

Yara ßenim

Guest
Ynt: Kalbi Diri Tutma Davası

Rabbim kalplerimizi uyanık diri eyle bizi seni her an zikretmeyi nasip eyle

Allah(cc) razı olsun MİM hocam
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Kalbi Diri Tutma Davası

Yara ßenim' Alıntı:
Rabbim kalplerimizi uyanık diri eyle bizi seni her an zikretmeyi nasip eyle

Allah(cc) razı olsun MİM hocam
Rabbim senden de razı olsun sevgili yara benim. hoşgeldin bu arada ablam,
seni burada görmek -uzun zamandan sora- gerçekten çok güzel.
 
Ü

Üye silindi

Guest
Купить игры +на xbox +one ключи активации Ключевая игровая цель в игре SIMS 4 – сыграть жизненную ситуацию. + Buy ✅BATTLEFIELD V ✅( Key XBOX ONE) and download
ключи игр xbox +one купить+ Buy ✅Avast Cleanup Premium 2021 1pc /1 key 1year and download
купить игры xbox store+ Buy ✅ Middle-earth: Shadows of war full XBOX Key Edition and download
Grand Theft Auto V / GTA 5 XBOX ONE Цифровой Ключ
The Crew 2, F1 XBOX/PC+present
Diablo III: Eternal Collection Xbox One
Wolfenstein II: The New Colossus
Resident Evil
DARK SOULS™ III Xbox
MORTAL KOMBAT 11 XBOX ONE X/S
Dying Light:The Following - Enhanced XBOX ONE
GOOGLE PLAY US 15$ [/url ]
[url=https://plati.market/itm/3116494] iTUNES GIFT CARD - $10 (USA)+подарок

Steam Turkey 50 TL Gift Card Code(FOR TURKEY ACCOUNTS)
Call of Duty: COLD War XBOX
Avast! internet security/ Premium Security
Vampyr XBOX ONE ключ+подарок
Serious Sam Collection XBOX ONE ключ+ПОДАРОК
Project CARS 2 XBOX KEY (XBOX ONE) КЛЮЧ
Netflix Турция Подарочный код 75 TL
The Elder Scrolls Online (XBOX ONE)
World War Z - Game of the Year Edition XBOX/ КЛЮЧ
Sniper Elite 3 ULTIMATE EDITION Xbox One ключ
Dead by Daylight: Standart Edition Xbox One ключ
Откройте дебетовую карту Польза онлайн, Сделайте покупки от 10 000 р в месяц по вашей карте Польза,Получите +1%на остаток по карте HOME BANK
 
Ü

Üye silindi

Guest
Привет.Вы можете приобрести и поиграть в Недорогие игры XBOX и стань чемпионом в NBA + Buy ✅Far Cry 5 GOLD EDITION XBOX Key and download
купить игры +на xbox +one+ Buy ✅Far Cry 5 GOLD EDITION XBOX Key and download
ключи активации игр xbox +one купить+ Buy ✅ FAR CRY 4 GOLD EDITION XBOX ONE Digital Key and download
FIFA XBOX ONE Ключ / Цифр код + подарок
Grand Theft Auto V / GTA 5 XBOX ONE Цифровой Ключ
Resident Evil 3 Xbox One Key
HITMAN 2
BATTLEFIELD V +подарок
METRO: LAST LIGHT REDUX +подарок
Diablo III: Eternal Collection Xbox One
FAR CRY
Wolfenstein II: The New Colossus
The Division 2
Call of Duty: - XBOX
DARK SOULS™ III Xbox
MORTAL KOMBAT 11 XBOX ONE X/S
Dying Light:The Following - Enhanced XBOX ONE
GOOGLE PLAY US 15$ [/url ]
[url=https://plati.market/itm/3116494] iTUNES GIFT CARD - $10 (USA)+подарок

Steam Turkey 50 TL Gift Card Code(FOR TURKEY ACCOUNTS)
Avast! internet security/ Premium Security
Vampyr XBOX ONE ключ+подарок
Serious Sam Collection XBOX ONE ключ+ПОДАРОК
Project CARS 2 XBOX KEY (XBOX ONE) КЛЮЧ
Netflix Турция Подарочный код 75 TL
The Elder Scrolls Online (XBOX ONE)
World War Z - Game of the Year Edition XBOX/ КЛЮЧ
Sniper Elite 3 ULTIMATE EDITION Xbox One ключ
DiRT Rally 2.0 - Game of the Year Edition (XBOX ONE)
Откройте дебетовую карту Польза онлайн, Сделайте покупки от 10 000 р в месяц по вашей карте Польза,Получите +1%на остаток по карте HOME BANK
 
Üst