Kadirov Protesto Ediliyor

Kadirov Protesto EdiliyorRusya yanlısı Çeçen lider Ramazan Kadirov'un Türkiye'ye gelmesi Kardeşlik Platformu tarafından Saraçhane parkında protesto ediliyor.

Kardeşlik Platformu, "Kafkasya'daki İslami direnişle dayanışmayı, şehidlerin yoluna bağlılığı, katledilen yüzbinlerce müslümanın, esirlerin ve şehid ailelerin unutulmadığını göstermek" için bu akşam saat 21:00'de meşaleleli protesto gösterisi düzenliyor.

KARDEŞLİK PLATFORMU BASIN BİLDİRİSİ

Bismillahirnahmanirrahim

Değerli bacı ve kardeşlerimiz,

Bilindiği üzere Kafkasya toprakları yüzyıllardır süregelen bir direniş yurdudur.

Rus emperyalizmine karşı şanlı direnişleriyle bayraklaşan ve nesillere kutlu bir miras bırakan İmam Şamil'llerin yolu devam ediyor.

Dudayev'lerden, Arslan Maşadov'lara, Şamil Basayev'lerden Dokka Umarov'lara kadar nice unutulmaz kahramanların destansı mücadelesi, yollarını sürdürmeye ant içtiğimiz aziz şehidlerimizin pak ve mukaddes kanlarıyla sulanan Kafkasya'da işgal, katliam ve zulüm kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Yüz binlerce kardeşimiz, küçücük yavrularımız katledildi, binlerce kardeşimiz esir ve kayıp. Kadınlarımızın namus ve ırzlarına saldırıldı. Birçok kardeşimiz de yurtlarından uzaklarda mülteci ve muhacir durumda.

Bizler, Türkiyeli Müslümanlar olarak Kafkasya cihadımızın her zaman yanında olduk, dün olduğu gibi bugün de ve yarın da, zafere kadar bu kutlu cihadı desteklemeye ve savunmaya devam edeceğiz.

Bugün Çeçenistan Rus işgal ve katliamlarının yanı sıra, Ramazan Kadirov adlı Rus işbirlikçisi, hain ve katil bir zorbanın diktatörlüğü altında. Bu münafık ve zalim Kadirov'un Çeçen halkına karşı işlediği suçlar, sergilediği ihanetler Rus zulmünü aratmıyor. Bir taraftan Rusya'dan aldığı paralarla sözde camiler yaptırırken, diğer taraftan da eline tutuşturulan silahlarla Müslümanlara karşı haince saldırılarını sürdürüyor.

Tarihteki İbn-i Selül'den daha beter olan bu münafık, bir taraftan kendisini dindar bir yönetici gibi göstermeye çalışırken, diğer taraftan en rezil ve ahlaksız işlere bulaşmaktan, toplu seks partileri düzenlemekten de geri durmuyor.

Birçok cephe komutanımız ve yiğit mücahidimiz bu katilin elleriyle şehid edildi; Rusya'dan daha çok paye alabilmek için mücahidlere, aileleri ve yakınlarına karşı saldırı, işkence ve cinayetlerini sürdüren bu zalim Kadirov, efendisi Medvedev ile birlikte ülkemize geldi.

Kadirov adlı bu katil ve sapık adamın Türkiye'ye gelmesi, uzun zamandır sistemli olarak sürdürülen "Kadirov yönetimini meşrulaştırma operasyonları"nın bir halkasıdır.

Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları ve basın yayın organlarından bazı şahsiyetlerin Çeçenistan'a götürülerek, Çeçenistan'da meşru bir yönetim varmış gibi bir intibanın oluşturulmak istenmesi, affedilemez bir ihanet olarak kayda geçerken, şimdi de Kadirov'un ülkemize gelmiş olması, Kafkasya cihadımızın tasfiye edilmek istenmesinden başka bir anlam ifade etmiyor.

Rus emperyalistleri, işbirlikçi Kadirov yönetimi ve uzantılarının tüm komplo ve ihanetlerine rağmen bizler Türkiyeli Müslümanlar olarak bu zulümlere sessiz ve tepkisiz kalmayacağımız gibi, şehidlerimizin kanlarıyla yükselen Kafkasya cihadımızı da asla yalnız bırakmayacağız.

Rabbimiz Müslümanları “tek bir ümmet” olarak tarif ediyor. Hz. Resulüllah'ın beyanıyla, bir vücudun azaları olan dünya Müslümanları, sevinçte ve tasada birdirler. Kafkasya Müslümanları, Çeçenistanlı kardeşlerimiz bizlere ellerini uzatmışken bu elleri boş bırakmak her şeyden önce, dürüstlüğümüzü ve mertliğimizi üzerimizden atmak anlamına gelir. Zira bu eller cihadın, mücahidlerin, yiğitlerin elleridir. Bu eller, mazlumların, mahrumların, yetimlerin elleridir. Bu eller, işgale boyun eğmeyenlerin, İslam topraklarını emperyalist ve hainlere terk etmeyenlerin, "Allahuekber" feryadlarıyla doğrulup "La ilahe İllallah" sancağını yükseltenlerin elleridir.

Değerli kardeşlerimiz,

Biliyorsunuz ki Türkiye'den birçok kardeşimiz ümmet şuuru, cihad sorumluluğu ve şehadet aşkıyla Kafkasya cephelerine giderek Rus işgal güçlerine karşı savaşmış, bu kardeşlerimizden birçoğu İslam vatanının savunulması uğruna al kanlara boyanarak şehidler kervanına katılmıştır.

Bütün şehidlerimiz gibi, bu kardeşlerimizin ruhaniyetleri şimdi bizim aramızda. Onların mücadelesi kutsal bir emanet olarak bizlerin omuzlarında. Bizler bu emaneti kendimize bir namus biliyor, bu aziz şehidlerimizin bayrağını yere düşürmeyeceğimize dair Rabbimize söz veriyoruz.

Rus işbirlikçisi, katil ve zalim Kadirov şunu çok iyi bilmelidir ki, işlediği suçları, gerçekleştirdiği ihanet ve cinayetleri Kafkasyalı Müslümanlar hiçbir zaman affetmeyeceği gibi, biz Türkiyeli Müslümanlar da affetmeyeceğiz.

Allah'ın izniyle tarihteki zalim ve hainlerin akibeti ne olduysa Kadirov adlı bu zorbanın akibeti de aynı olacak, ilahi adaletin pençeleri bu zamin kan içmeye alışmış gırtlağını sıkacak, nifak ve zulüm üzere kurulmuş kof düzenini tarihin çöplüğüne atacaktır.

Bu vesileyle, bizler biz kez daha Kafkasya'daki cihadımızı ve mücahedilerimizi, cephelerdeki arslanlarımızı ve yiğitlerimizi selamlıyoruz.

Yaşasın Kafkasya'daki kutlu cihadımız

Yaşasın bilekleri bükülmeyen mücahidlerimiz.

Kahrolsun Rus emperyalizmi

Kahrolsun Rus işbirlikçileri

Kahrolsun Kadirov"


isra haber
 

[TB] Benzer konular

Üst