Kadiriyye kolu silsilesi

  • Konbuyu başlatan halvetiyye
  • Başlangıç tarihi
H

halvetiyye

Guest
Seyyidü'l evvelin ve'l ahirin Muhammed Mustafa (s.a.v.)
Hz. Ali (r.a) .......... (ö. 40/660)
Hasan Basri (r.a) (ö.110/728-29)
Habib A'cemi ....... (ö. 150/767)
Davud Tai ...... (ö. 184/800-801)
Ma'ruf el-Kerhi ..... (ö. 200/815)
Sırriyü's-Sakati .. .. (ö. 253/367)
Cüneyd-i Bağdadi .. (ö. 298/910)
Ebubekir Şibli
Abdulvahid Temini
Abdurrahman Tarsusi (Yusuf Tarsusi)
Ebu Hasan Ali Hakkari (Ali bin Muhammed Kureşi Hakkari)
Ebu Said Mübarek Bağdadi (Ebu Said Mahzumi Bağdadi)
Pir Seyyid Abdulkadir Geylani
Abdurrezzak Geylani
Abdulaziz Geylani
Şeyh Muhammed Kasım
Şeyh Muhammed Sadık
Hüseyin Basri
Muhammed Garibullah
Ahmed Ahsai
İsmail Ulyani
Seyyid Ali Berzenci
Hüseyin Ruhi
Seyyid İsmail Sırrı Tokadi
Seyyid Eşref Sırrı Azim
Seyyid Molla Rauf
Seyyid Şehabüssakıbeyn
 

[TB] Benzer konular

Üst