Kadir gecesi bu gece mi?

  • Konbuyu başlatan ,,,
  • Başlangıç tarihi
?

,,,

Guest
2009 YILI Ramazan Ayındada; İmam-ı Şarani Hazretlerinin tespitine göre Kadir gecesi Ramazan-ı şerif'in 17.gecesi: Yani 5 Eylül 2009 Cumartesiyi pazara bağlayan gecedir.Kadir Gecesi’nin, Ramazan-ı şerif’in 20’sinden sonraki tek ge­ce­lerinde aranmasına dair müteaddit hadis-i şerif­ler varid olmuşÂ­tur. Bi­rin­­­den itibaren tek gecelerde aran­ma­sını tavsiye eden büyük­ler de vardır. imam-ı şa’rani Haz­retleri, Kadir Gecesi’nin kaçıncı ge­ce ol­du­ğu­nu, Rama­zan-ı şerif’in giriş günlerine göre şöyle tespit etmiştir:


(Dua ve ibadetler, Fazilet Neşriyat)
v Pazar günü girerse, 28’i 29’a bağlayan gece.

v Pazartesi günü girerse, 20’yi 21’e bağlayan gece.

v Salı günü girerse, 26’yı 27’ye bağlayan gece.

v Çarşamba günü girerse, 18’i 19’a bağlayan gece.

v Perşembe günü girerse, 24’ü 25’e bağlayan gece.

v Cuma günü girerse, 16’yı 17’ye bağlayan gece.

v Cumartesi günü girerse, 22’yi 23’e bağlayan gece.

imam-ı şa’rani Hazretleri 30 sene Kadir Gecesi’yle bu usule göre müşerref olmuşlardır. Birçok ehlüllah bu usulle Kadir Gecesi’ni bul­muşlardır.

Kadir Gecesi’nin bu ay içerisinde hangi gece oldu­ğunun giz­len­mesi, mü’minlerin her geceyi Kadir Gecesi bilip, her gece çokça ibadet etmeleri içindir.

Kadir Gecesi’nde hava berrak ve güzel olur. O gece her şey Allah’a secde eder. Denizlerin suyu bir an için tat­lılaşır. Mü’min­ler afv-ı ilahi ve mağfiret-i sübhaniye maz­har olurlar.
 

[TB] Benzer konular

Üst