Kağıt Paraların,Tahvil Ve Bonoların,Hisse Senetlerinin Zekatı

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Kağıt Paraların, Tahvil ve Bonoların, Hisse Senedlerinin Zekatı:

Altın ve gümüşe çevrilmesi mümkün olan kağıt ve madeni paraların zekatı farzdır Bu paralar ticarette kullanılmayıp kasada saklansalar bile, zekatlarını vermek gerekir Çünkü böyle paralar, aslen alış-veriş ve ticaret için tedavüle konulmuşlardır Hükmen ticaret malı cinsinden sayılırlar Şirketlerce çıkarılan tahviller, hisse senetleri şirkete olan ortaklık miktarını gösteren değerlerdir Aynen ticaret malı gibi her sene zekatlarını vermek gerekir Ayrıca elde edilen karların da zekatı ayrı olarak verilir Bonolar, yapılan alış veriş sonucu müşteriden borç karşılığı alınan senetlerdir Bunlar alacaklar kısmına girerler ve kuvvetli alacak sayılırlar

Mehmet Dikmen
 

[TB] Benzer konular

Üst