Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

"Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.), cahillik ve kara günler içinde bulunan, Hz. İbrahim'in getirdiği dinin kaybolmaya başladığı ve parçalara ayrıldığı Mekke'de dünyaya geldi. İnsanlığa rahmet ve şefaat için gönderildi. O bütün zamanların en mükemmel insanıdır. Müslüman olduğumdan bu yana, Peygamberimiz'in, O büyük insanın hayatını araştırıyorum. O'nu okudukça, O'nu anladıkça, etrafımı saran bilgisizliği, cehaleti daha iyi görüyor ve irkiliyorum."Cat Stevens (Yusuf İslam)
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

"Türk kardeşime diyeceğim ki; senin dinin bana çok saygı değer bir din görünüyor, senin dinin çok asil."Voltaire

yazar ve filozof
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

"Bu Zat'ın etrafına maksatlı bir şevke yığdığımız yalanlar, bizim için sadece utanç vesilesidir.
Sessiz ve büyük bir ruh;ancak ciddi olabilen biri.Maksadı, dünyayı aydınlatmaktı; dünya'yı Yaratan, böyle emretmişti."
Thomas Carlyle

Yazar ve filozof
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

"Muhammed aleyhisselamı meth edemiyorum,
O'nunla yazılarımı kıymetlendiriyorum"
İmam Rabbani

İslam Alimi
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

"Dünya neye sahipse O'nun vergisidir hep
Medyun O'na cemiyeti, medyun O'na ferdi
Medyundur o Masuma bütün bir beşeriyyet
Ya Rab!!! Bizi mahşerde bu ikrar ile haşret"
Mehmed Akif Ersoy
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

"Mısır kadınları Yusuf'u görünce ellerini kestiler; eğer benim Efendim'in nurdan çehresini görselerdi bıçakları ellerine değil, sinelerine saplarlardı".Hz. Ayşe (ra)
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

"Atlas Okyanusu’ndan ta Ganj Irmağı kenarına kadar, Kur’an yalnız fıkhi bir kanun değil; bilakis medeni, cezai ve hüküm ile ilgili nizamlara şamil, beşerin mali, idari işlerini idare eden kanunların hepsini barındıran bir anayasadır. Muhammed’in imanı ve akidesi şaibelerden, kötü zandan, ibham ve terdidden beridir."Candiyunport
Yazar
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

"İnsan büyüklüğü hangi ölçüyle ölçülürse ölçülsün acaba ondan daha büyük bir insan bulunur mu?
Düşünür, hatip, havari, kanun koyucu, asker, düşüncelerin fatihi, rasyonel akidelerin düzelticisi, şekil ve suret olmaksızın tapınma; hepsi manevi tek bir hükümdarlık olan yirmi dünyevi hükümdarlığın kurucusu: işte Muhammed. İnsanın yüceliğinin ölçümü mümkün olsa, ondan daha büyük bir insan var mıdır sorarız."

Alphonse De Lamartine
Şair & politikacı
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

"Vahyi İlahi ve mübarek bir kitab olmasından sarf-ı nazar ederek Kur’an’ın belağatı üzerinde düşündüğümüzde, O’nun hem lafız hem de terkib bakımından en beliğ bir Arabi kitap olduğu görülür. Kur’an’ı Kerim’i düşünerek okuyan kimse ve her düşünen kimse O’ndaki cevheri hakikatleri görür. Şöyle ki: Kur’an’ı Kerim hakiki bir asla, yüksek ve mukaddes bir asla bağlıdır. Bu incelik gayet açıktır. Çünkü her hakiki ve doğru şeyin özel bir nüfuzu vardır. Gerçek şu ki, ister semavi olsun ister olmasın bütün kitaplar Kur’an’ı Kerim karşısında küçüktür ve hakirdir. Muhammed’in getirdiği bu kitap, her çeşit ayıp, noksanlık ve beğenilmeyen şeylerden pak ve beridir.İnsanlar, her şeyden daha fazla Muhammed'e kulak vermelidir. Diğer bütün sözler, O’nun karşısında boş sözlerdir.
O'na peygamber dediler diyorsunuz değil mi? Niçin? Çünkü Muhammed onlarla yüzyüze gelmiş, hiçbir esrarın arkasında kutsanmamış, kendi hırkasına yama yapmış, ayakkabılarını tamir etmiş, savaşmış ve onların arasında istişare etmiş ve emretmiştir. Siz ona ne derseniz deyin, onun nasıl bir insan olduğunu mutlaka görmüşlerdi. Kutsal tacıyla hiçbir imparator, oturup kendi hırkasına yama yapan bu insan kadar itaat görmemiştir. Yirmi üç yıllık zahmet ve gerçek mücadelenin içinde sahip olması gereken herşeye sahip, gerçek bir kahramanı görüyorum."
Thomas Carlyle
Yazar ve filozof
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

"Madem ki O nur,yaratılmışların ilkidir,
O'na Hüda'yı takip eden desem mazurum!"
Şeyh Galip

Şair
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

"O'ndan daha akıllı, daha nazik, daha adaletli, daha sevimli bir kimse; ne ufuklarda, ne ufukların ötesinde, ne de ufukların altında vardır...

O'nun ünvanı; Yaratılmışların Efendisi, adı; Ahmet, sıfatı; Muhammed'dir...
Buyruğu en kesin,özü en üstün, sıfatı en görkemlidir."
Hüseyin Mansur
İslam Alimi &Mutasavvıf (858-919)
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

"Bizde hayranlık uyandıran; O'nun dininin yayılması değil istikrarıdır; Mekke ve Medine'de yer eden aynı saf ve mükemmel etkinin on iki asır sonra aynen muhafaza edilmesidir.
Hz. Muhammed'in getirmiş olduğu yeni inanç, belirsizliğin şüpheciliğinden arınmış ve Kur'an da Allah'ın birliğine muhteşem bir tanıktır."
Edward Gibbon
Yazar
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

“Muhammed (s.a.v.), dünyadaki büyüklerin en büyüğüdür. Zaman O’nun gibi bir kimseyi görmeyecek. O’nun mukaddes dini, dünyadaki dinlerin en kamilidir. O büyük zatın mukaddes şeriatı, ilmi, ictimai, edebi ve teşrîî dört bin meseleye şamildir."Bechury
Hristiyan bilgin
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

Efendim, Müjdecim, Kurtarıcım, Peygamberim!
Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim.Necip Fazıl KISAKÜREK
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

"Ey kerem-kan-ı Resüli Kibriya
Kemterindir bu selimi pür-hata
Dergehinden iltica eyler ata
Elmeded ey maden-i nür-i Huda"
Yavuz Sultan Selim
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

"Hz. Muhammed insan olması itibari ile bütün insanlık onunla övünür. Biz Avrupa’lılar 2000 sene sonra onun kıymetine ve hakikatine yetişsek en mesut ve en bahtiyar nesiller oluruz."Shebol
1927 Hukuk Kongresi Başkanı
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

"Benim gözümde Resulullah'tan daha sevgili, O'ndan daha büyük bir kimse yoktur.Ne var ki, O'na olan tazimimden, gözüm doya doya O'na bakamıyordu."
Amr bin As ra.
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Hz. Muhammed(sav) efendimiz için söylenenler

Başbakanlık kanalıyla tüm dünyaya açıklanan son sözlerinde Atatürk’ün şunları söylediği belirtiliyor:


"Bütün dünyanın Müslümanları Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed'in (sas) gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli. Tüm Müslümanlar Muhammed'i (sas) örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli; İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler”.Mustafa Kemal Atatürk
(Kaynak : Prof. Dr. Hanif Fauk, Atatürk, A.Ü. Dil, Tarih, Coğrafya Yay., sf. 102, 1979)
 
Üst