HUZURLU BİR AİLE İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

  • Konbuyu başlatan KARTAL
  • Başlangıç tarihi
K

KARTAL

Guest
Toplum içinde olduğu gibi aile içinde de haklara riayet edilmesi ve sorumlulukların yerine getirilmesi için belli bir düzen ve disiplinin kurulmasına, rollerin belli olmasına ihtiyaç vardır. Nisa süresinin 34. ayetine bakılırsa Kuran’ı Kerim, aile reisliği yetki ve sorumluluğunu, koyduğu güzel ahlak ve adalet ilkesi çerçevesinde erkeğe vermiştir.
Hadislerde de erkeğin bu konumuna işaret eden ve kadının kocasına saygılı olmasını öğütleyen açıklamalar bulunmaktadır. (buharı, ahkâm,1;ebu Davut, nikah,40;ibn mace, nikah,4) Bununla birlikte İslamiyet’in tamamen aile düzenin sağlıklı işleyişini temin maksadıyla erkeğe tanımış olduğu aile reisliği işlevi, ona asla kadın üzerinde bir baskı ve zorbalık imkanı vermez.
Ahlaki ilkelerle de çelişen, bu nedenle de Kuran’ın Peygambere bile tanımadığı bu imkânı sıradan insanlara tanıması mümkün değildir. (ğaşiye süresi, 21) Dolayısıyla kadının kocasına saygısı da cebri değil, ahlaki bir saygıdır. Kuran’ı Kerim kadınlarla iyi geçininiz (nisa süresi,19) buyurur.
Hz. Peygamber de insanların en iyisinin eşlerine karşı iyi davrananlar olduğunu ifade eder. (tirmizi,rada,11) Erkek karısına karşı iyi davranmalı, haklarını gözetmeli, gücü ölçüsünde güzel ve değerli elbiseler giydirmeli, evin yönetimine onu da ortak etmeli, kadının akrabasına saygı ve ikramda bulunmalıdır.
İslam ahlakçıların bu yöndeki önerileri İslam toplumlarının geleneğine hâkim olan çizgiye de uygundur. Erkek mutluluğu için tek kadınla evliliği sürdürmelidir. İslam hukukunda da çok evlilik dinin bin emri olarak değil, ihtiyaç halinde kullanılabilecek bir ruhsat olarak tanıtılmış, kural olarak tek evlilik tavsiye edilmiştir.
 

[TB] Benzer konular

G

gülyüzlüm

Guest
Ynt: HUZURLU BİR AİLE İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

allah razı olsun rabbim hayırlı eş versin inşallah
 
Üst