Her Canlı Ölümü Tadacaktır..!

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Her canlı ölümü tadacaktır

Her nefis canlı ölümü tadacaktır Yani herkes ölecektir Bundan bazı kimseler ruhun ebedi olduğu manasını anlamışlardır Çünkü tatmak, bir hayat eseridir Ve zevk anında tadıcının ebedi olduğunu anlatır, yoksa zevk tasavvur olunamaz O halde mana: "Her nefis bedeninin ölümünü tadacaktır" demek olur Bu da nefsin, bedenden başka olduğunu ve bedenin ölümüyle onun ölmeyeceğini anlatır Evet her nefis ölümü tadacak; dünyanın ne üzüntüsü, ne sevinci hiç biri kalmayacaktır

"Onlar için bir ecel tayin ettik ki onda hiç şüphe yoktur" (2)

"Biz senden önce de hiçbir beşere dünyada ebedilik vermedik Şimdi sen ölürsen, onlar baki mi kalacaklardır?" (3)

"Yer yüzünde bulunan her canlı fanidir" (4)


Allah'ın diriliği ve ölümü yaratmasının sebebi
"O, hanginizin daha güzel amel yapacağınızı denemek için ölümü de dirimi de takdir edip yaratandır" (5)

Bir hayatın arkasından ölümün ve onun arkasından diğer bir hayatın karşıt olarak yaratılması, insanların bu ikisi arasında iyi bir çalışma gayretiyle Allah'ın mülkünde güzel bir işçi, yüksekbir görevli olmak üzere yarış için bir imtihan meydanına çıkarılmaları hikmetine, bu da hayattan hayata, güzellikten güzelliğe bir yükseliş nizamı ve en güzel amellere daha güzeliyle mükafat vererek ileride bambaşka bir hayata ulaştırılmaları gayesine yöneliktir

"Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım" (6)

"Ben gizli bir hazine idim tanınmak istedim ve tanınmak için de mahlukatı yarattım" (Kutsi Hadis)
Ölüm konusundaki kader yazgısı
"Allah'ın emir ve kazası olmadıkça hiç bir kimseye ölmek yoktur O, vadesiyle yazılmış bir yazıdır" (7)

Allah Teala'nın izni ve iradesi olmaksızın hiçbir kimsenin ölmesi ihtimali yoktur Gerek döşekte olsun, gerek öldürmekle olsun, mutlak ölüm böyle olunca, Allah'ın iradesi erişmeden ne düşmanın saldırısıyla, ne de kendi arzusuyla kimse ölmez Allah'ın izniyle ölüm ise tayin edilmiş bir şekilde yazılır Yani Allah katında bilinen bir vakit ile takdir edilmiştir ki; ne ileri gider, ne geri kalır Bir insan, gerçekte nasıl bir şekilde ölecekse öyle ölür Ve onun dünyada iki ömrü yoktur Şu halde iki eceli de yoktur

Bazı kimseler ecel-i müsemma (eceliyle gelen, normal ölüm) ve ecel-i kaza (kaza ile gelen ölüm) diye iki ecel tasavvur ederler Ve, "Zavallı eceligelmeden kazaya uğradı" derler Bilmezler ki, olay ne ise ömür, ecel odur Ve o kimsenin Allah katında bilinen vakti ondan ibarettir Bundan başkası gerçekten değil, zati ve akli imkan üzerine kurulmuş varsayımlar ve ihtimallerdir Herkesin gerçekte ömrünün, ecelinin birliği, inkar imkanı bulunmayan apaçık bir gerçek olduğu halde, birtakım kimselerin bunu karmaşık bir mesele imiş gibi "ecel bir mi, iki mi?" diye konuşmaya kalkışmaları, konuyu kavrayamamalarından doğar Evet, kaderin sırrı belli olmaz ve yaşayan bir kimsenin ne vakit ve ne şekilde öleceğini de Allah'tan başka kimse bilmez İlahi kanunda ölümün sebepleri olarak tanınmış birçok şeyler de vardır İnsan, ecelinin ne olduğunu bilmediği için bunlardan sakınmalıdır Ve fakat muhakkak şu bilinmelidir ki bu sakınma ne ilahi iradeyi değiştirir, ne de Allah katında bilinen ve takdir edilmiş olan eceli değiştirir
Ölümden kaçıp kurtulma imkanı yoktur
"Nerede olursanız olun, tahkim edilmiş yüksek kalelerde bile bulunsanız ölüm sizi bulur" (8)

Her nerede olursanız olunuz ölüm size yetişir Yüksek kalelerde veya sağlam saraylarda, hatta gökteki yıldızlarda dahi bulunsanız yine ölüm gelir sizi bulur Bundan dolayı ölüm korkusu ile vazifeden kaçınmanın hiçbir anlamı yoktur Madem ki mutlaka bir ölüm vardır Ona her zaman hazır olmalı, dünya hayatına bağlanmamalı, vazifeyi seve seve yapmalıdır
Ölüme hazırlıklı olmak
Cenab-ı Hak gerçekte insan varlığına sonsuza kadar uzanan bir ömür takdir etmiştir Ruhları dünya hayatından belirsiz bir süre önce topluca yaratmış ve onlara "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sorusunu yöneltmiştir

Kur'an'da ruhun başlangıcı ile ilgili olan bu olay şöyle belirlenir:

"Hani Rabbin Adem oğullarından onların sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp kendilerini nefislerine şahit tutmuş; Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti Onlar da; Evet, (Rabbimizsin), şahit olduk" demişlerdi İşte bu şahitlendirme, kıyamet günü; Bizim bundan haberimiz yoktu" dememeniz içindir" (9)

Ruh, dünya hayatına bir imtihan devresi geçirmek üzere doğum yoluyla gelen insan oğluna anne karnın da dört aylık cenin döneminden sonra üflenir ve böylece dünya hayatı başlamış olur Ruhun bedenden ayrılması ile de kabir hayatı başlar Kıyamet koptuktan sonra da ahiret hayatına yeni bir yaşam için geçecek olan insan oğlu dünyadaki inanç ve amel durumuna göre Cennet veya Cehennemdeki ebedi hayatta yerini alacaktır İnanç sahibi olup da amel eksikliği bulunanlar ise Cenab-ı Hakk'ın bileceği sürelerde cezalarını çektikten sonra Cennet tarafına geçebileceklerdir

Hayatın bu gerçeği karşısında ölüme hazırlıklı olmak her insanın şiarı olmalıdır Ölümü anmak ve hazırlıklı bulunmak her mümin için müstehap sayılmıştır Hz Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

"Lezzetleri yok eden ölümü çok anın"

"Eğer dünyada ölümü çok anarsanız, onu önemsemezsiniz; az anan ise onu çok önemser"
"Ölümü ve öldükten sonra kemiklerin ve cesedin çürümesini hatırlayın Ahiret hayatını isteyen dünya hayatının süsünü terk eder"
Ölüm hastasına ve ölüye söylenecek sözler yapılacak işler
Ölüm hastasına ecel konusunda hoşuna gidecek, sevindirecek sözler söylemelidir Çünkü Allah'ın hükmünü hiç bir şey geri çeviremez Sadece gönlü hoş olmuş olur Hasta tevbe etmeye ve vasiyetlerini yapmaya teşvik edilir


Çünkü Allah elçisi;
"Vasiyet edeceği bir şey olup da, yanında yanlı vasiyeti bulunmaksızın iki gece geçirmek müslümanın işi değildir" buyurmuştur

Ölüm halindeki kişiyi sağ yanına yatırıp kıbleye döndürmelidir Çünkü Hz Peygamber, Beytullah için
"Ölü ve dirilerinizin kıblesidir" buyurmuş
Hz Fatıma (ra, Rafi'nin annesine;
"Beni kıbleye çevir" demiştir
Eğer yer darlığı yüzünden hastayı kıbleye çevirmek mümkün olmazsa sırt üstü yatırılır ve yüzü ile ayakları kıbleye doğru çevrilir Bu da yapılamazsa, olduğu hal üzere bırakılır Ölüm sırasında kişinin ağzına bir kaşık veya pamukla su verilir

Hasta can çekişirken ona yardımcı olmak yakınları için bir görev ve sevap bir ameldir Bu yüzden onun yanında kelime-i şehadet getirmek ve söylemesine yardımcı olmak sünnettir Çünkü Allah elçisi şöyle buyurmuştur:
"Ölülerinize; "La ilahe illallah'ı" telkin ediniz Çünkü ölüm halinde onu söyleyen bir mümini bu kelime Cehennem'den kurtarır"
"Son sözü La ilahe illallah olan kimse Cennet'e girer"

Hastanın yanında şehadet getirilir ki, o da hatırlayıp şehadet getirsin Yoksa ısrarla, sen de yap denilmez Zira o anda zor bir durumdadır Ona yeni bir zorluk çıkarmamalıdır Bir defa da söylese yeterli olur Bu telkini hastanın sevdiği birisi yapmahdır Amaç, hastada isteksizlik uyandırmamaktır

Kişi vefat edince ağzı kapatılır, bir bez ile çenesi başından bağlanır Gözleri yumulur Eller yanlarına getirilir Bunu yaparken de şu dua okunabilir:

"Bismillahi ve ala milleti rasülih Allahümme yessir aleyhi emrahu ve sehhil aleyhi ma ba'dehü ve es'idhu bi likaike vec'al ma harace ileyhi hayran mimma harace anhu"

Anlamı: "Allah'ın ismiyle ve Resulullah'ın dini üzerinde olsun Allah'ım, onun işini kolaylaştır, bundan sonrasını ona kolay eyle, onu seni görmekle mutlu eyle Dünyadan kendisi için çıkanı, kendisinin çıktığı şeylerden hayırlı eyle"
Sonra ölünun üstüne bir örtü çekilir Öldükten sonra yıkanıncaya kadar yanında Kur'an okumak mekruhtur Öldüğü iyice anlaşılınca hemen yıkanır
Ölümün ne zaman nerede olacağı bilinebilinir mi?
İnsan ne zaman ve nerede öleceğini bilmez Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Kıyametin kopma zamanına ait bilgi şüphesiz Allah nezdindedir Yağmuru o indirir, Rahimlerde olanı o bilir, hiç bir kimse yarın ne kazanacağını bilmez hiç bir kimse hangi yerde öleceğini bilmez Şüphesiz Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır" (Lokman, 31/34)
 

[TB] Benzer konular

Y

Yara ßenim

Guest
Ynt: Her Canlı Ölümü Tadacaktır..!

Allahım razı olsun ablam, Rabbim son nefeste imanlı ölmeyi nasip etsin, O na layık kul olmak temennisiyle
 
N

NuRu_FuRKaN

Guest
Ynt: Her Canlı Ölümü Tadacaktır..!

Allah razi olsun Tefekkur
 
N

(nesibe_hatun)

Guest
Ynt: Her Canlı Ölümü Tadacaktır..!

allah razi olsun aplam evet her canli birgün ölümü tadacaktir
 
Üst