>>>HaYdİ EvLiLiGe HaYdİ KuRtUluŞa HaYdİ FeLaHa<<<

  • Konbuyu başlatan yalan dünya
  • Başlangıç tarihi
Y

yalan dünya

Guest
FUHŞUN İLACI NİKAHTIR

Nur- 32 :

“İçinizdeki bekârları, kölelerinizden ve câriyelerinizden iyi olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler. Allah onları lütfu ile zenginleştirir. Allah lütfu bol olandır, bilendir.”


Evet toplumda evlenmemiş tek bir insan kalmayacak. Bir kadının ve bir erkeğin mutlaka eşe sahip olması gerekecek. Bu olursa toplum içinde temiz bir hayat yaşanır, bu olursa toplum içinde Allah’ın istediği mahremiyet de korunur, bu olursa zinasızlık da gerçekleşir, bu olursa iffetler ve namuslar da korunmuş olur. Eğer toplum içinde evlenme sağlanamazsa kesinlikle erkeğin de kadının da hayasını korumak mümkün değildir. Eğer toplum içinde evlenmemiş bir erkek, bir kadın kalmayacak biçimde bir nikâh uygulamasını gerçekleştire-mezsek kadını da erkeği de temiz bir ortama çekmemiz mümkün olmayacaktır. Erkek ve kadın olarak bir insanın fıtrî, cinsel ihtiyacı helâl yoldan karşılanacak, doyuma ulaştırılacak ki onun kendisinden istenen sorumlulukları yerine getirmesi söz konusu olsun.

Öyle değil mi? Meselâ fıtraten yemek zorunda olan bir adamın önüne helâl olan hiçbir rızık koymasak, sonra da desek ki tüm rızıklar yasaktır. Ne yapar bu adam? Eh yemek insanın fıtrî bir ihtiyacıdır. Yaşamak için yemek zorundadır. Adamın karşısında helâl yiyecekler olmalı, şunları, şunları yiyebilirsin ama şunlar yasaktır denmeli ki adam buna riâyet edebilsin. İşte aynen bunun gibi insanın fıtrî bir ihtiyacı vardır ki o da cinsel ihtiyaçtır. İnsan midesini helâl rızıkla, kafasını, kalbini Allah bilgisiyle doyurmak zorunda olduğu gibi cinsiyetini de helâl olarak doyurmak zorundadır. İşte bakın Allah öyle buyuruyor:

Ey müslümanlar, sizden, içinizden evli olmayanları, bekârları, dulları, kocasızları, kadınsızları, yâni nikâha ihtiyacı olanları mutlaka nikâhlandırın, evlendirin. Hiç evlenmemiş kızlarınızı, oğlanlarınızı, boşanmış dul kadınlarınızı, boşanmış dul erkeklerinizi, ihtiyar erkeklerinizi, ihtiyar kadınlarınızı yâni ölümlerine kadar nikâha ihtiyacı olan herkesi evlendirin. Evet bu hitap müslüman bireye, müslüman babaya, anaya, müslüman topluma, yâni hepimizedir. Öyleyse Rabbimizin bu emri gereği büluğ çağına gelip de evlenmeyi bekleyen kızlarımızı, oğullarımızı hemen evlendireceğiz. Boşanmış ya da eşleri ölmüş kadın ve erkek kardeşlerimizi hemen evlendireceğiz. Tabii iddetleri biter bitmez. Kocası ölmüş veya boşanmış bir kadın iddeti biter bitmez hemen süslenme hakkına ve evlenme hakkına sahiptir. İster genç yaşta olsun, ister orta yaşta olsun, isterse ihtiyar olsun fark etmeyecektir. Ayrıca:

Kölelerinizden ve câriyelerinizden sâlih olanları, samimi müslüman olanları da evlendirin. Sâlih olan ve evlendikleri zaman eşlerine karşı sorumluluklarını yerine getirebileceklerine güvendiklerinizi de evlendirin. Yâni onlar içinden bir başkasının hayatını mahvetmeyeceklerine güvendiklerinizi evlendirin. Evet hür olan erkek ve kadınlarınızı evlendirmeye teşvik etmemizi isterken Rabbimiz sâlih olan câriye ve kölelerimizi de evlendirmemizi emrediyor. Ve yine dikkat ederseniz hür olan kimseler hakkında kullanılmayan sâlih kavramı köleler ve câriyeler hakkında kullanılıyor. Evet kölenin de câriyenin de evlenmeye hakkı vardır. Onun da cinsel ihtiyacı vardır.

Evet, müslümanlara yapılan bu emir bir tavsiye niteliğindedir ve toplum içinde hiçbir kimse bekâr kalmayacak biçimde müslümanlar bu sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. Toplumun düzelmesi, toplumun temizlenmesi için, toplumun iffetli ve hayalı bir toplum olabilmesi için tüm müslümanların buna riâyet etmeleri gerekmektedir. Ya müslümanlar bu görevlerini yerine getirerek, tertemiz bir toplum oluşturarak, namus ve iffetlerini koruyarak sonunda cennete doğru giderler, ya da bu sorumluluklarından kaçarlar, evlenemeyenlere yardımcı olmazlar, bunun sonucu olarak da toplumda nikâh dışı gayri meşrû ilişkiler yayılır ve kirli bir toplum oluşur, Allah’ın gazabı o toplum üzerine olursa, işimiz biter. Allah korusun! Bu iş için şu materyalist toplum içinde en büyük dert ekonomik derttir..

Birinci olarak, ister kız olsun isterse dul olsun, kimi kadınlar, kimi erkekler şöyle düşünüyorlar: “Efendim, benim param var, pulum var, imkânlarım var, çevrem var. Benim bu durumda evlenmeye hiç de ihtiyacım yoktur.” Meseleye sadece ekonomik güç noktasından bakarlar.

Kimi kadınlar ve erkekler de bunun tamamen aksine, “benim hiçbir şeyim yok. Ne param var, ne pulum var, ne imkânım var. Bu durumda evlilik kim ben kim? Ben nasıl evleneyim?” diye düşünürler.

Meselenin bir üçüncü boyutu da diğer müslümanların tutumudur. Yahu benim ne gücüm var ki bu müslümanların evlendireyim? Etim ne, budum ne ki bu iki garibanı evlendirmeye el atayım? Bir şeyler harcasam kendim aç kalacağım diyerek bu işe yardımcı olmaktan kaçıyorlar. Bir taraftan kendilerine yapacakları harcamaları çoğaltıyorlar. Meselâ çocuklarını evlendirirlerken çok büyük harcamalar yaparak, çok pahalı düğünler yaparak hakları olmadığı halde toplumda sosyal ahlâkı, ekonomik dengeleri altüst ediyorlar, evlenmeleri, düğünleri zorlaştırıyorlar.

İşte bu üç şekilde bir toplum içinde ekonomik sebeplerle ev-lenmenin, nikâhın engellenmesi toplumun en büyük belâlarından birisidir. Çünkü ekonomi hayatın temeli değil ki. Hayatın temeli imandır. Toplum müslüman olsa, Müslümanlığı ön plana çıkarsa, ‘ben bir müslüman olarak Rabbimin helâl kıldığı nikâhla bu nimetten istifade edeyim’ diye karar verse ekonomi engel mi olacak? İşte Rasûlullah efendimizin kendisinin, kızlarının, sahâbesinin evlenme modelleri önümüzde. Onların örnek hayatları o kadar güzel, o kadar kolaydır.

Evlenecek kızımızın nasıl olsa iyi kötü evde bir yatağı vardır, oğlumuzun da bir yatağı vardır. İşte bu iki yatağı birleştirdiniz mi tamam. Yiyecek mi? Eh zaten evimizde oğlumuz da yiyor, kızımız da yiyor. Aç değiller ki şu anda onlar. Aynı ekmeği birleştirip yiyip giderler. Ama öyle değil de hayatı eşyaya, hayatı modernizme bağlarsanız, hayatı bunlarla boğarsanız elbette bu iş zorlaşacaktır. Kızımız şu anda çıplak mı? Üzerinde bir elbise yok mu? Oğlunuz giyinik değil mi? Tamam. Başka neye ihtiyaç var? 25-30 yaşına gelmiş bir kız ve bir erkek düşünün. Böyle bir delikanlının, böyle bir kızın yağlı ballı ama kocasız, karısız yaşaması mı daha iyidir, yoksa evli ama az malla iktifa etmesi mi daha tatlıdır? Hangisi daha mutlu eder onları? Altında bir çulu olsa bile, kuru ekmekle ömür sürse bile kocasıyla güzellikle beraber olması onun için daha tatlıdır değil mi? Tüm aileler, tüm ailelerin kızları, erkekleri bunalımda değiller mi bu açıdan? Ne hakkımız var hayatı böyle zorlaştırmaya?

İşte şu anda görüyoruz, duyuyoruz ki kimi kâfir ve zalim toplumlar, nikâh dışı ilişkilerle bu ihtiyaçlarını Allah’ın istemediği yollarla karşılıyorlar. Yâni bizler de böyle mi yapalım? Hayır, işte bunun alternatifini anlatıyor Rabbimiz. Böyle bir pisliğe düşmek istemiyorsanız evlenmeyi kolaylaştırın, müslüman kardeşlerinizi evlendirin. İşte bunun çaresi, bunun alternatifi budur.

Şimdi söyleyin bana şu babalardan hangisi daha güzeldir? Bir baba düşünün ki gidip bir müslümana diyor ki evlâdım, kardeşim benim bir kızım var, sen onunla evlenir misin? Meselâ Ebu Bekir efendimiz geliyor Allah’ın Rasûlüne, ya RasulAllah benim kızımla evlenir misin? diyor. Bir başka baba Hz. Ömer kocası ölmüş kızının iddeti biter bitmez Ebu Bekir’e gidiyor ve ey Ebu Bekir benim kızımla evlenmek istemez misin? diyor. Ey Osman benim kızımla evlenemez misin? diyor. Böyle bir baba mı daha güzel? Böyle bir baba mı kızını düşünüyor? Yoksa kızım işte ev, işte ekmek, işte para, pul. İşte seveceksen benim çocuklarım, benim torunlarım gel babanın evinde otur diyen zalim bir baba mı daha fazla kızının fıtratını düşünüyor? Söyleyin hangisi iyi bunların? Hangisi merhametli? Sen keyfine göre karınla beraber ol, birinci yetmedi ikinciyi, üçüncüyü al, eşinden bir hafta bile ayrılığa tahammül etme, ama bekâr kızın, kocası ölmüş ya da boşanmış kızın eşsiz kalsın. Bu nasıl bir iş? Nasıl bir babalık bu?

Sen ey müslüman eşini koynuna almışsın, bir gün bile ondan ayrılığa tahammül edemiyorsun da bu çevrendeki eşsiz müslümanları hiç düşünmüyor musun? Yıllardır kocasızlığa dayanamayarak yatağını, yastığını göz yaşlarıyla sulayan o dul kadınları, o bekâr erkekleri hiç düşünmüyor musun? Siz ey oğullar analarınız, babalarınız öldüğü zaman dul kalmış analarınızı, babalarınızı hiç düşünmüyor musunuz? Dul kalmış kardeşlerinizi düşünmüyor musunuz? O zaman yapabiliyorsanız, siz de ayrı kalın hanımlarınızdan, kocalarınızdan. Becerebiliyor musunuz bunu? Kendiniz için düşünemediğiniz bir şeyi nasıl oluyor da kızınıza, oğlunuza böyle bir şeyi lâyık görebiliyorsunuz? Bu işin yolu kalplerin Kur’an ve sünnetle dolmasına, gönüllerimizin kitap ve sünnetle atar hale gelmesine bağlıdır.

Eğer hadiselere kitap ve sünnetle bakabilecek, hayatı vahiyle sorgulayabilecek bir noktaya gelebilirsek elbette bunlar çok kolay hâle gelecektir. Bizler şu anda kitabın bu âyetlerini bilmediğimiz için, bu kitabın pratiği olan Rasûlullah efendimizin bu konudaki uygulamalarından habersiz olduğumuz için, sahâbenin evlenme ve evlendirme modellerini tanımadığımız için bizim toplumuzda ya Katolik bir anlayış, ya Protestan anlayışı, ya Yahudilik ya da örfler hakim olmuştur.

Bakın buyuruyor ki Rabbimiz:

Eğer onlar fakir iseler Allah onları zenginleştirecektir.’ Yâni nasıl bir hesabın içindeyiz bizler böyle? Sanki şu anda zengin olanlar kendi kafalarıyla, kendi plan ve programlarıyla mı zengin olmuşlar? Nasıl da böyle kâfirler gibi düşünüyorsunuz? Öyleyse bırakın, Allah’ın fakir kulları da evlensinler. Ne olur yâni bir yatak bir yorganla evlendiriverelim, başka hesapların içine girmeyelim, bak işte Allah onları da zenginleştireceğini haber veriyor. Yâni Rabbimiz bu âyetiyle müslümanlara “bırakın şu para pul hesabına girmeyi” buyuruyor. Niye Allah’ın lütuf ve ihsanlarından ümit keserek kendi kendinize bu tür materyalistçe hesapların içine giriyorsunuz? Halbuki Allah’ın lütfu geniştir. Dilediğine hiç ümit etmediği yerden, hiç beklemediği, hesap edemediği kadar rızık yağdırır. Yâni kime ne kadar vereceğini? Kimin neye ihtiyacı olduğunu herkesten daha iyi bilendir. Kullarını doyurmak asla O’nu fakir düşürmez. O’nun hazinesi asla bitmez.

Ali Küçük
 

[TB] Benzer konular

R

Resulehasret

Guest
Ynt: >>>HaYdİ EvLiLiGe HaYdİ KuRtUluŞa HaYdİ FeLaHa<<<

Hay Allah razı olsun kardeşim ya bu yazıyı anneme babama okutacam :D
 
E

elchi_123

Guest
Ynt: >>>HaYdİ EvLiLiGe HaYdİ KuRtUluŞa HaYdİ FeLaHa<<<

Resulehasret' Alıntı:
Hay Allah razı olsun kardeşim ya bu yazıyı anneme babama okutacam :D
Abi sorma elini ekmeğini al okulunu bitiri evlen. Bana dedikleri bu. 6 sene bekle bakayım noluyo sonra. Di mi ama. Kendileri nasıl olsa evli. Bizi düşnen yok:D
 
K

koza_kelebegi

Guest
Ynt: >>>HaYdİ EvLiLiGe HaYdİ KuRtUluŞa HaYdİ FeLaHa<<<

elchi_123' Alıntı:
Resulehasret' Alıntı:
Hay Allah razı olsun kardeşim ya bu yazıyı anneme babama okutacam :D
Abi sorma elini ekmeğini al okulunu bitiri evlen. Bana dedikleri bu. 6 sene bekle bakayım noluyo sonra. Di mi ama. Kendileri nasıl olsa evli. Bizi düşnen yok:D
evet:):) gülsü gülsü özellikler ailelerin okuması gereken bir yazı. sürekli konuyu güncel tutmamız gerek:):)
 

fussilet

Üye
Yönetici
Ynt: >>>HaYdİ EvLiLiGe HaYdİ KuRtUluŞa HaYdİ FeLaHa<<<

bekleyin yahu bekarlık sultanlıktır :D
 
Y

yalan dünya

Guest
Ynt: >>>HaYdİ EvLiLiGe HaYdİ KuRtUluŞa HaYdİ FeLaHa<<<

ANNEME DUYRULUR :)
ANNEEEE DUY DUYY :by :by
 
K

koza_kelebegi

Guest
Ynt: >>>HaYdİ EvLiLiGe HaYdİ KuRtUluŞa HaYdİ FeLaHa<<<

evlenmeyi isteyen ne kadar çok kişi varmış yaaa:):):)
 
Y

yalan dünya

Guest
Ynt: >>>HaYdİ EvLiLiGe HaYdİ KuRtUluŞa HaYdİ FeLaHa<<<

EVLENMEK İSTEYENLER EL KALDIRSIN :by :by
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: >>>HaYdİ EvLiLiGe HaYdİ KuRtUluŞa HaYdİ FeLaHa<<<

Evlendikten sonra erkek ve kadın, yazı-tura gibidir; asla yüz yüze gelmezler, ancak hep beraberdirler.
Hemant Joshi

Her durumda evlenin. İyi bir eşiniz olursa mutlu olursunuz. Eşiniz kötü olursa filozof olursunuz..
Socrates

Kadınlar bize her zaman büyük hedefler gösterir, ve onlara ulaşmamızı engeller.
Dumas

Hiç yanıtlayamadığım en büyük soru şu olagelmiştir: 'Bir kadın ne ister?'
Sigmund Freud

Karıma bazı sözler etmişimdir, o da bana bazı paragraflarla cevap vermiştir.
Anonim

Bazı kişiler uzun evliliğimizin sırlarını sorarlar;. Biz haftada iki kez restorana gideriz. Biraz mum ışığı, akşam yemeği, hafif müzik ve dans... O salı günleri gider, ben cuma.'
Henny Youngman

Terörizm beni hiç endişelendirmez. İki yıldır evliyim.
Sam Kinison

Fon transferi için elektronik bankacılıktan hızlı tek yol vardır ve buna evlilik adı verilir.
James Holt McGavran

Her iki karımla da talihim kötü gitti. Birincisi beni terketti, ikincisi terketmedi.
Patrick Murray

Evliliğinizi iyi götürmek istiyorsanız, 1) hatalı olduğunuzda itiraf edin, 2) haklı olduğunuzda susmayı bilin.
Nash

Karınızın doğum gününü unutmamanızın en iyi yöntemi, bir kez unutmanızdır.
Anonim

Evlenmeden önce ne yaptım, biliyor musunuz? İstediğim her şeyi..

Henny Youngman

Karımla ben 20 yıl çok mutlu yaşadık. Sonra da tanıştık.
Rodney Dangerfield

İyi bir kadın, kendisinin yaptığı her hatasında kocasını affedendir.
Milton Berle
Birinci adam (iftiharla): 'Benim karım bir melek!'
İkinci adam: 'Çok şanslısın, benimki hala yaşıyor'
 
E

elchi_123

Guest
Ynt: >>>HaYdİ EvLiLiGe HaYdİ KuRtUluŞa HaYdİ FeLaHa<<<

İçimizi karartmayın lütfen
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: >>>HaYdİ EvLiLiGe HaYdİ KuRtUluŞa HaYdİ FeLaHa<<<

MiM' Alıntı:

Her durumda evlenin. İyi bir eşiniz olursa mutlu olursunuz. Eşiniz kötü olursa filozof olursunuz..
Socrates
evlenin arkadaşlar evlenin...

iki 'şey' olmanız muhtemel. ikisi de güzel.

1. mutlu olabilirsiniz. mesele yok, ama olmadı...
2. filozof olursunuz! az şey değil ama, demi? :D Pört
 
E

elchi_123

Guest
Ynt: >>>HaYdİ EvLiLiGe HaYdİ KuRtUluŞa HaYdİ FeLaHa<<<

sen ne oluyorsun burda filozof mu
 

fussilet

Üye
Yönetici
Ynt: >>>HaYdİ EvLiLiGe HaYdİ KuRtUluŞa HaYdİ FeLaHa<<<

sultanlık varken başka alternatiflere bakılmaz :)
 
K

koza_kelebegi

Guest
Ynt: >>>HaYdİ EvLiLiGe HaYdİ KuRtUluŞa HaYdİ FeLaHa<<<

Fussilet.Com' Alıntı:
sultanlık varken başka alternatiflere bakılmaz :)
asıl sultanlık sultanlığa veda etmektir... :):)
 
K

koza_kelebegi

Guest
Ynt: >>>HaYdİ EvLiLiGe HaYdİ KuRtUluŞa HaYdİ FeLaHa<<<

makamda mevkide gözümüz yok:):) sürünelim biraz:):)
 

fussilet

Üye
Yönetici
Ynt: >>>HaYdİ EvLiLiGe HaYdİ KuRtUluŞa HaYdİ FeLaHa<<<

nasıl isterseniz :) bize göre hava hoş...
 
Z

zamanýn zeynebi

Guest
Ynt: >>>HaYdİ EvLiLiGe HaYdİ KuRtUluŞa HaYdİ FeLaHa<<<

yalan dünya' Alıntı:
ANNEME DUYRULUR :)
ANNEEEE DUY DUYY :by :by
DUYDUM DUYDUM BACAKLARINI KIRACAM SENIN BU YASTA HEEE dönerciiii
EVLENENLERİN BASİ GOGE ERMİS SEN GEC KALDIN
 
Üst