Hayırlar getirsin diye bu ağacı diktim

M
Keşiş dağına (Uludağ) birçok derviş gelip, yerleşmişti. Bu dervişlerden biri “Geyik Baba” idi. Ona “Geyik Baba” ismini vermelerinin nedeni, dağda geyiklerle birlikte gezmesindendi. Geyiklerle gezdiği haberi, devrin padişahı Orhan Gazi'nin de kulağına gitmişti. Orhan Gazi derhal Geyik Baba'nın getirilmesini emreder. Geyik Baba, padişahın habercisine, kendisiyle gelemeyeceğini söyler ve ilave eder:

“Sakın Orhan Bey de bana gelmesin!”

Haberi alan Orhan Gazi, adamını tekrar Geyik Baba'ya gönderir ve şöyle emreder:

“Kendisi bana gelmiyor, benim de kendisine gitmeme izin vermiyor. Derhal bunun sebebini bana öğrenin.”

Görevliler, Geyik Baba'ya varırlar ve durumu anlatırlar. Geyik Baba:

“Dervişler göz ehli olur. Gözetirler ve vaktinde giderler ki, duaları makbul olsun.” der.

Aradan kısa bir zaman geçer. Geyik Baba koca bir çınar ağacını kökünden söker ve omzuna yüklendiği gibi Bursa'nın yolunu tutar. Ağaç omzunda olduğu halde Orhan Gazi'nin makamının kapısına gelir. Kimseye bir şey söylemeden, ağacı Orhan Gazi'nin ikamet ettiği yerin bahçesine diker. Olanları öğrenen Orhan Gazi, Geyik Baba'nın yanına geldiğinde koca ağaç çoktan dikilmiştir. Orhan Gazi ile yüz yüze gelen Geyik Baba:

"Hayırlar getirsin diye bu ağacı diktim. Bu ağaç burada durdukça dervişlerin duası sana ve soyuna makbuldür.” der ve dua eder. Geyik Baba, ayaküstü Orhan Gazi ile yaptığı kısa sohbetten sonra dağdaki mekanına geri döner.

Orhan Gazi, Geyik Baba'nın ardından gider, dağda onu bulur. Geyik Baba'ya mal mülk teklif eder, İnegöl ve çevresini ona vermek ister. Geyik Baba:

“ Mal ve mülk Allah'ındır. Onları ehline verir. Biz onun ehli değiliz.” Karşılığını verir. Orhan Gazi:

“Ehli kimlerdir?” diye sorar. Geyik Baba:

“ Hak Teala dünya mülkünü senin gibi sultanlara ısmarladı. Malı da iş ehline ısmarladı ki, kulları birbiriyle iş görsünler. Bizlere gün yeni, nasip olan rızık da yenidir.” cevabını verir. Orhan Gazi:

“Teklifimi kabul etsen ne olur?” der. Geyik Baba:

“Madem ki ısrar ediyorsun, öyleyse şu karşıdaki tepecikten beriye olan yerler dervişlerin avlusu olsun.” der.


www.sadakat.net/forum
 

[TB] Benzer konular

Üst