Haşyet ruhun bağrında edeptir, korku nefs için gariptir!

Mustafa Cilasun

Sevda, muhabbete hasredilen tavdýr, harý rýzadýr!


Her doğan beşer insan olmak için yaşar
İnsanlık ise ivazsız ona bakar, sosyal denge tekabüle anlam katar
Örf ve adet hak üzere tanzim olmuşsa şevkle coşar, asabiyet cehlindir edep sahibi bakar
İbret almak nasiptir, dimağ için caziptir, izan adına taliptir, kul olmak, aklın ikmalinde anlama koşar

Dünyaya gelen sabi kimden ne bekler
Ağlamak ve ağlatmak hangi yürekte keder, gamsızlık ne büyük dert, kim eker
Akıl bilgi ve görgüye taliptir, irade azim için gerekçedir, muhakeme mizana bedel edeptir
Adalet hak üzere olmak ve adil bir şekilde hukuka riayet ettirmenin dengesidir, yoksa vicdanı pasif olan insandan ne beklenmelidir

Azınlık hakları devletin güvencesinde olmalıdır
Devlet bireyin hakkını koruyan ve teslim eden ve onun için var olan ahenktir
Hakları gasp edilmiş, mazisi kasten silinmiş, devleti korumak adına korkunç katliamlar yapılmış, hangi gerekçeyle elbet yargılanmalıdır
Kendi makam ve geleceğini temin etmek için devleti çıkarı adına kullanan her kimse, ruhuna ve kalbine bigane kalan namerttir

Mustafa CİLASUN


 
Üst