H.z Alahın Azametini idrak edememek idraktır.

H.z Allahın Azametinin idrak edilemeyeceğini idrak etmek de idraktır.
Ayeti kerimede:

Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yer küreye, isteyerek ve istemeyerek gelin dedi.
İkisi de, isteyerek geldik dediler.
Böylece onları iki günde yedi gök olarak yarattı ve her görevini vahyetti.
Ve biz yakın semayı kandillerle donattık bozulmaktan da koruduk.
işte bu Aziz Alim olan Allahın takdiridir (Fussilet 11-12)

Diğer bir Ayeti kerimede ise:
İnkar edenler göklirle yer bitişik bir halde iken bizim onları birbirinden kopardığımızı görüp düşünmediler mi? (Enbiya 30)

Biz yaratılmışların, yaratanın bu işlerini aklımızla idrak edebilirmiyiz.
Muhakak ki yaratılmışın yaratanın bu esrarı İlahi işlerini idrak etmesi mümkün olamaz.
Fakat idrak edemiyeceğimizi idrak edebilirsek, hadiseyi idrak etmiş oluruz.
Çünkü O öyle bir Allah ki,Zahir ve Batindir.
Hem görünür hem görünmez.
İnanana var görünüyor.
İnanmayana yok görünüyor.

Onu cisim olarak görmek isteyen dünyaya bakmalı,
Çünkü kainat ceset O ise ruhtur.
Ayeti kerimede:
Allah yerlerin ve göklerin nurudur. (Nur 35)
O Adem aleyhisselamı yarattı ona ruh üfürdü, (Sad 72) ruh olarak Adem aleyhisselamın içine girdi.

Şeytana Ademe secde et demekle kendi ruhuna secde ettirmek istedi.
Fakat şeytan çamura takıldı işin aslını anlayamadı lanetlendi.

Şunu çok iyi anlamak ve idrak etmek lazım ki her canlının içinde h.z Allahın mukaddes Ruhu var.
Artı her insanın içinde onu saptırmak için şeytanın görevlendirdiği elemanı var.

İşte biz insanlar içimizdeki h.z Allahın ruhuna uymakla, veya şeytanın elemanına uymakla imtihana çekilmekteyiz.
Ayeti kerimede:
O hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır buyuruyor. (Mülk 2)

H.z Allah c.c cümlemizi içimizdeki ruhumuza uymamızı şeytana muhalefet edip nefsimizi ondan uzuk tutmamızı nasip etsin inşaAllah.
Eğer gaflete düşüp nefsimizi Allah korusun şeytana kaptırırsak dünyada da yandık ahirette de yandık demektir.
Küçük çocuğumuzu korur gibi nefsimizi korumalıyız.

Çok iyi bilelim ki nefsimiz çocuk gibidir ne görürse ister. Onun her dediğinin zıddını yaparsak içimizdeki ruhumuz kuvvet bulur.
Şeytan ise güç kaybeder. H.z Allah c.c cümlemizin ruhunu galip şeytanı ise mağlup etsin İnşaAllah.

Amin velhamdü lillahi Rabbil Alemin..
Kalpteniman
 

[TB] Benzer konular

Üst