Gelişen piyasaların IMF'deki gücü artıyor

fussilet

Üye
Yönetici
Gelişen piyasaların IMF'deki gücü artıyor

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Salı günü yayınladığı verilere göre, Çin'den Hindistan'a gelişen piyasalarda görülen daha hızlı büyümenin son yıllarda bu ülkelerin IMF'deki oy gücünü desteklemesiyle, gelişen piyasaların IMF'deki etkisi artıyor.Fonun raporunda, gelişen ve gelişmekte olan ekonomilerin hesaplanmış kota payı 2008'deki yüzde 41.8 ve 2010'daki yüzde 43.9'lerden 2011'de yüzde 45.3'e çıktı. Gelişmiş ülkelerin payı ise yüzde 56.1'den yüzde 54.7'ye geriledi.IMF raporunda artışın büyük kısmının, büyüme trendlerindeki gelişen ve gelişmiş ekonomiler arasındaki piyasa farklılaşmasının sürdüğüne işaret eden "gayrisafi yurtiçi hasıla" rakamları ile ilintili olduğu belirtildi. Raporda, gelişen piyasa ülkeleri arasındaki en fazla kazançların Asya'da olduğu, diğer ülkelerin ise ılımlı seviyede artış kaydetiği ifade edildi.Değişiklikler, gelişmiş ekonomiler 2008-2009'daki küresel finansal krizden çıkışta zorlanırken, gelişmekte olanların küresel büyümenin sürdürülmesine yardım olmasıyla ortaya çıkan ekonomik güç dengelerindeki dönüşümü yansıtıyor. IMF kotaları ülkelerin ne kadar borç alabileceği ve fondaki oy hakkını belirliyor. GSYH'yi, oy hakkını belirleyen 4 unsur hâlinden biri olarak ortaya kuyan hesaplama metodu, fonda daha fazla söz hakkı talep eden gelişmiş ülkeler arasında anlaşmazlığa neden oluyor.

Source: Gelişen piyasaların IMF'deki gücü artıyor
 

[TB] Benzer konular

Üst