Güzel Bir Sohbet

  • Konbuyu başlatan Edeb
  • Başlangıç tarihi
E

Edeb

Guest
Ebu Said el-Hudri -radıyallahu anh- derki :

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hazretlerine bir takım insanlar gelip;

-Ya Resulullah! kıyamet gününde biz Rabbimiz Teala Hazretlerini görebilir miyiz? diye sordular.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz onlara cevaben:

-"Göreceksiniz, bulut olmayan gayet berrak bir havada tam öğle zamanında güneşin görülmesinde bir guna sıkıntı ve zahmetiniz olur mu? buyurdu.

Ashab-ı Kiram :
Olmaz ya Resulullah! dediler. Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri tekrar :

-"Kendisinde asla bulut olmayan gayet açık ve berrak bir aydınlıkta bedr-i münir (dolunay)'ın görülmesinde bir guna zahmet ve zarar veya şüpheniz olur mu? buyurdu.
Ashab-ı Kiram da cevaben:

Olmaz ya Resulullah ! dediler.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri buyurdu ki ;

-"İşte, bu güneş ve ayın görülmesinde zahmet, şekk ve şüphe olmadığı gibi Allah Teala Hazretlerinin görülmesinde de asla şekk ve şüphe ve bir guna izdiham ve sıkıntı olmaksızın "ru'yetullah" vaki olacaktır." buyurdu.

Yani bilakeyf vela misal cemalullah'ın müşahedesiyle kaffe-i ehl-i iman müşerref olacaklardır.

Sonra Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
"Yevmi kıyamette" her ümmet dünyada her kime ibadet ettiyse ona tabi olsun." diye bir münadi nida edecektir.

Binaenaleyh Allah Teala'dan gayri putlara ve taşlara ibadet edenlerin hepsi cehenneme düşeceklerdir.

Sonra gerek muti, gerek salih, gerek asi facir olsun; yalnız Allah Teala'ya ibadet edenlerden ve ehl-i kitabın bakıyyesinden başka hiç bir kimse mahşer yerinde kalmadığından evvela Yahudiler celb ve davet edilip onlara;

Siz kime ibadet edersiniz, denir. Onlarda:
-"İbnu'llah yani Allah'ın (haşa) oğlu olan Uzeyr'e ibadet ederdik," diyecekler.


Onlara hitaben:

-Siz yalan söylediniz, Allah Teala Hazretleri evlad ve zevce edinmemiştir.

Tekrar onlara:

-Siz şimdi ne istiyorsunuz? denir. Onlar da:

-"Ey Rabbimiz! Biz çok susadık, içmek için su isteriz. Bize su içir", diyecekler. Sonra onlara işaretle uzaktan su zannedilen serap gibi şiddet-i lehebinden yekdiğerini yemekte olan cehennem ateşi gösterilip;

-İşte şuraya gider misiniz? denir. Hemen onlar mezkur nar-ı cehenneme haşr u sevkedilir ve cümlesi cehenneme düşerler, sonra nasara taifesi de davet ve celb edilip onlara da:

-Siz kime ibadet edersiniz? denir. Onlarda :

-"İbnu'llah yani Allah'ın (haşa) oğlu olan İsa'ya ibadet ederdik," diyecekler. Sonra onlara:

-Siz yalan söylediniz. Allah Teala hiç bir zevce ve evlad edinmemiştir. Tekrar onlara :

-Şimdi ne istiyorsunuz? denir. Onlar da (evvelkilerin dediği gibi)

-Gayet susadık, su isteriz derler. Sonra evvelkiler gibi cehenneme düşerler.

Sonra ister salih ve ister facir sadece Allah Teala'ya ibadet edenlerden başka mahşer yerinde hiç bir kimse kalmadığından Allah Teala Hazretleri onlara evvelce onların bildikleri ve tasavvur ettikleri suret ve sıfatına yakın bir surette zuhur ve şuhut ederek hitab-ı izzet ile;

-Her ümmet kendi mabuduna tabi olup gittiler. Şimdi siz neye muntazırsınız? buyurur, onlarda:

-Biz dünyada onlara en ziyade muhtaç olduğumuz zaman da bile onlardan mufarakat etmiştik ve onlarla musahabet etmemiştik. Şimdi de onlardan mufarakat ettik.

Ve hemde bizim dünyada ibadet edegeldiğimiz Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerine muntazır olmaktayız derler. Sonra Allah Teala tarafından onlara hitaben:

-"İşte Rabbiniz benim." buyurulur. Onlar ise iki veya üç defa:
"Biz hiçbir şeyi Allah Teala'ya şirk koşmayız." derler. (1)

Dipnotar : 1-Zübdetü'l-Buhari, 885.

1986/05/ altınoluk
 

[TB] Benzer konular

K

Kasým

Guest
Ynt: Güzel Bir Sohbet

Yani inanan inanmayan herkes görecek mi ? öylemi anlamalıyım.
 
Üst