Günün ayeti

  • Konbuyu başlatan samimi
  • Başlangıç tarihi
B

[BeRkay]

Guest
Ynt: Günün ayeti

"Allah'ın izni olmadıkça hiç bir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Akıllarını güzelce kullanmayanları Allah pislik içinde bırakır!" (YUNUS/100)
 
Ã

Þehadete Vurgunum

Guest
Ynt: Günün ayeti

<<Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilenlere inandılarını iddia edenleri görmüyor musun? Reddetmekle emrolunmuşken tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Oysa şeytan onları derin bir sapıklığa saptırmak istiyor.Onlara:''Allah'ın indirdiğine(kitaba) ve Resule gelin (onlara boşvuralım)'' denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün.>> (Nisa_60-61)
 
Y

Yara ßenim

Guest
Ynt: Günün ayeti

Rahman’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) “Selam!” derler (geçerler).

(Furkan Suresi – 63.ayet)
 
Y

Yara ßenim

Guest
Ynt: Günün ayeti

Ancak sizin İlahınız, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan ALLAH’tır. O her şeyi ilmi ile kuşatmıştır.
(20/Taha,98)
 
Y

Yara ßenim

Guest
Ynt: Günün ayeti

Ey iman edenler! Eğer ALLAH'a karşı gelmekten sakınırsanız o size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. ALLAH büyük lütuf sahibidir. Enfal Suresi, 29.ayet
 
A

acizane

Guest
Ynt: Günün ayeti

İnsan görmedi mi ki; Biz kendisini bir nutfeden yarattık. Şimdi açıkça bir düşman kesiliverdi.(Yasin-77)
 

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Ynt: Günün ayeti

Ama insanlar arasında öyleleri var ki, bilgisi olmayanları ALLAH yolundan saptırmak ve onu gülünç duruma düşürmek için (yol gösterici mesajlar üzerinde) kelime oyunu yapmaya kalkışırlar: böylelerini alçaltıcı bir azap bekliyor.

Lokman Suresi - 6
 
Ã

Þehadete Vurgunum

Guest
Ynt: Günün ayeti

Kahrolsun o düzenbaz yalancılar! Onlar, bir cehalet (ve sapıklık) içinde (imandan) gafil (kalmış) kimselerdir.Zariyat 10-11.
 
Y

Yara ßenim

Guest
Ynt: Günün ayeti

Şüphesiz o (hak ve batıl taraftarlarını) ayırt etme (ve hesap) günü, hepsi için belirlenmiş (bir toplanma) vaktidir.
(44/Duhan,40)
 

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Ynt: Günün ayeti

"Rabbimiz! Bizi doğru yola erdirdikten sonra kalblerimizi eğriltme, katından bize rahmet bağışla; şüphesiz Sen sonsuz bağışta bulunansın."


Ali imran suresi 8
 
A

acizane

Guest
Ynt: Günün ayeti

Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.(Tevbe-32)
 
Ã

Þehadete Vurgunum

Guest
Ynt: Günün ayeti

ALLAH QATINDA DİN, ANCAK İSLAM'DIR.//AL-İ İMRAN-19//
 

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Ynt: Günün ayeti

" Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta


(hucurat 11)
 
Ã

Þehadete Vurgunum

Guest
Ynt: Günün ayeti

Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben Müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir? (Fussilet Suresi, 33)
 

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Ynt: Günün ayeti

"Andolsun, ALLAH, Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. ALLAH dilerse, siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. ALLAH, sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. "(fetih Suresi/ 27)
 
Ã

Þehadete Vurgunum

Guest
Ynt: Günün ayeti

MÜŞRİKLER ANCAK BİR PİSLİKTİR(TEVBE:28)
 
Ã

Þehadete Vurgunum

Guest
Ynt: Günün ayeti

"(Kafir olarak ölüp) cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra, akraba dahi olsalar, (Allah'a) ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de inananlara." (Tevbe 113)
 
Ã

Þehadete Vurgunum

Guest
Ynt: Günün ayeti

''O'dur göqte de ilah, yerde de ilah olan!//zuhruf-84//
 
Y

Yara ßenim

Guest
Ynt: Günün ayeti

Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileri (dostları ve yardımcıları)dır. İyiliği (tevhidi ve salih ameli) emrederler, kötülükten/kötü olan şeylerden menederler; namazı dosdoğru/gereğine uygun kılarlar, zekatı verirler, ALLAH'a ve Resulü'ne itaat ederler. İşte ALLAH bu kimselere rahmet edecek (bağışlayacak)tır. Şüphesiz ALLAH mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.
(9/Tevbe,71)
 
Üst