Gülen göz değil, gönül olmalı, hal inşirahla durulmalı!

Mustafa Cilasun

Sevda, muhabbete hasredilen tavdýr, harý rýzadýr!
[font=] [/font]
[font=]Aşk hakkıyla anlaşılmalı[/font]
[font=]Kal eden nefs olmamalı, firkat sevdasıyla boyanmalı[/font]
[font=]Azalar sızlamalı, çile ruha haz sunmalı, meşkin deruni ligi irfanla yaşamalı[/font]
[font=]Dünyaya bel bağlayan her kimse, zafiyetlerinin ibretiyle heveslerden arınmalı[/font]
[font=] [/font]
[font=]Her can kendince güzeldir[/font]
[font=]Ne biliyorsa, bilinçaltındakilerin etkisi vardır[/font]
[font=]Ve fakat haliyle barışık olması için himmet ve muhabbete ihtiyaçlıdır[/font]
[font=]Çare adına teslimiyeti horlanmadan, büyük bir nezaketle dikkate alınmalıdır farklı[/font]
[font=] [/font]
[font=]Her insanın yaşadığı evreler vardır[/font]
[font=]Sosyal bakımdan bilinmeyenlerde farklıdır, acısı saklıdır[/font]
[font=]Sessiz çığlıklar adına feryattır, protest müzik gibi efkarlıdır, imalıdır[/font]
[font=]Yalnızca ateş yakmaz, elem yıldırmaz, ruhun hicran damlaları asla acıtmaz[/font]
[font=] [/font]
[font=]Sinede birikmiş bir gazap varsa[/font]
[font=]Celallenmek için vaktini kolluyorsa, zafiyet içinde buluyorsa[/font]
[font=]Kalbin ve ruhun hakkıyla hakka aşina bulunmayıp, mizacın savuruyorsa[/font]
[font=]Nefsin bir heyecan yaşamak için çırpınıyorsa, muvazenen çulsuzsa, idrak suskunsa, ağla[/font]
[font=] [/font]
[font=]Muhakeme etmek erdemdir[/font]
[font=]Akletmek ve iradeye vaziyet etmek, istikametin hülyasıdır[/font]
[font=]Kim bilir düşlerde neler saklıdır, bahtın kapısı sırlıdır, ayna iradenle orantılıdır[/font]
[font=]Aşkın edası, sevdanın sedası, basiretin ve kulluğun ikmali için her lahzada ki edeb-i ihsandır[/font]
[font=] [/font]
[font=]Mustafa CİLASUN[/font]
 

[TB] Benzer konular

Üst