Gönlüm hıçkırıktan arınıp, aşkın firkati yaşatacak!

  • Konbuyu başlatan Mustafa Cilasun
  • Başlangıç tarihi
M

Mustafa Cilasun

Guest
Aşk; halin demidir, kalbi hakikattir, ruh için ibreti neticedir
Gönül deryası namitenahi olan vakti rikkattir, umut için ecirdir ve sabrı terennümdür
Kanaati deruhte eylemeyen bir yürek, ne kadar acizdir, nefsi ziyadelik içinde ki cürümdür
Evvelin ahirinde ne varsa, bahtın için nasip olan kazalar bir hakikatse sevdayı ahuzardır


Sevebilmeyi ve sevilmeyi talim et, feyzindedir o suhulet
Kurban olmaya söyle kim namzet, ahitleşen akıl hangi vadiden bekler ve diler haşyet
Zikretmediğin, ihmaline tevessül ettiğin,gerekçesiz birşekilde beklediğin arafı bir tarit et
O anve beklenen zaman için mukayyet olmaya muktedir olamayacağın vakit söyle kimin


Meczubun halini bir seyret, alemler içindedir, fikret
Divaneleşen canın hikmetini dert et nasip nasıl bir aşkınrük nünden söz eder aklını sevket
İlim, merakın bir şubesidir, nizam edilmeye muhtaç nefs neyi beklemektedir amine bereket
Yazılan fermanları merak et, göçüp giden nefesleri ibretle yadet, akıbetin için nedir fazilet


Sevda, umuttur, nurdur, onurdur ve süruru aşktır
Hangi çilelerin eşiğinde umut yar için niyazdır, sabır hardır, kanaat bir ülfet-i nazardır
Düşün yağmur damlaları firkatle aşkına koşmaktadır, tefekkür etmek için neler lazımdır
Terbiyeye muhtaç olan bir gönül, hangi gerekçelerle farkı fark ettiren irfana adanlamlıdır


Umman sinende, ruhun firketinde, umudun içindedir
Hesapsız bir zaman hiçbir vakte şahitlik yapmayacaktır aşka ram olmayan ağlayacaktır
Yar hangi yadının feyziyle kalbine bakacaktır, ruhun lebbeyk derken umudunla coşacaktır
Bilince erişmeyen can, anlamaktan mı korkacaktır, aklı ve idraki o vakitler ne yapacaktır


Canı, cananından vazgeçecek bir zaman korkutacaktır
Analar yavrusunu unutacaktır, o vakit ihmal ettiğin merakın ve tahkikin ne yapacaktır
Gözün yaşı kuruyacak, meranım sahrası kurulacak, haşyet ve panik seninle bir olacaktır
Sadakatli akitler niyeti asliyeler hakikati için çileyle refik olmayı beceren korkmayacatırMustafa CİLASUN
 
Üst