Fikretmeden düşünmek, hesapsız serilmektir!

  • Konbuyu başlatan Mustafa Cilasun
  • Başlangıç tarihi
M

Mustafa Cilasun

Guest
İnsan
Varlık aleminin en mütekamil bir sanat eseridir
Ruhun hilkatinde nöbetçidir, müddeti nefeslidir, elhak bilmelidir
Akıl yetisiyle seçicidir, hesabidir, nefsin her halini bilir, iradi olmak istenen ülfettirAdam
Aidiyetin rüknünde nefeslenen erdemdir, bir değerdir
Emanetin ne olduğunu terennüm eden azimeti firkattir, fedakar bir nefestir
Celal sifatına haiz olan, iradesini aklın ilgasında zorlayan vaktin teslim-i payesidirKul
Kalbin ve aklın irfanına ermiş, tahkikle bütünleşmiştir
Feda olmak adına takva ve ihsanla parselleşmiş aşkın akidesinde nidadır
Ne kadar ceht ve vecdi varsa, sevdasının yolunda harmanlaşmış bir zik-i manadır
Hak ve hukuk için azimeti dert edinen, mazlum nefesleri dert edinen kan-ı hakikattirNefs
İnsan için tedrisata muhtaç olan bir umman-ı manadır
Ne kadar çilenin ve derdin içinde sabrı, kanaatı aşkın manasıyla nefeslenirse ardır
Yalan olan dünya değildir, insanı akidesinden alıkoyan tavdır ve sürursuz vicdanlardırÖlüm
Her nefes alan için vardır, insan sadece bunu bilen sanatkardır
Vicdan yok olmadıktan sonra, toprağa gömülmek kimler için haşyetin manasıdır
Nar zarafetin ilgası, feyzin ve şuurun nidasından gelen farktır, aşk ile anlamlaşacaktır
Hak, hakkıyla bilinmedikçe ve gönülde inşiraha meylettirmedikçe hicrandır, hüzün anıdırMustafa CİLASUN
 

[TB] Benzer konular

Üst