Figan etmeden,kanaati şehretsem,edeple yetinsem!

  • Konbuyu başlatan Mustafa Cilasun
  • Başlangıç tarihi
M

Mustafa Cilasun

Guest
<blockquote>

[font=sylfaen, serif]
[/font]


[font=sylfaen, serif]Kalp, [/font]
[font=sylfaen, serif]kul olmak içindir[/font]
[font=sylfaen, serif]Ruh, evvel emirde ki [/font]
[font=sylfaen, serif]iradey-i hasendir, sevginin rengidir[/font]

[font=sylfaen, serif]Nefes [/font]
[font=sylfaen, serif]hangi lahzaya girse, [/font]
[font=sylfaen, serif]nefis her bakımdan açsa, [/font]
[font=sylfaen, serif]akıl ve vicdan ehliyettir[/font]

[font=sylfaen, serif]Saikler [/font]
[font=sylfaen, serif]sırı hikmettir, [/font]
[font=sylfaen, serif]merak muhakeme için adımdır, [/font]
[font=sylfaen, serif]muaşeret usul-i icabı için ilm-i sanattır[/font]

[font=sylfaen, serif]Gönül [/font]
[font=sylfaen, serif]suskun kalmaz[/font]
[font=sylfaen, serif]İzan daralmaz,kalp [/font]
[font=sylfaen, serif]nazargah olmaktan hiç kurtulamaz[/font]

[font=sylfaen, serif]Hasenat sahibi, [/font]
[font=sylfaen, serif]hesabın ehli, muvazenenin [/font]
[font=sylfaen, serif]gerekçesi ihlası rızaya ram edişindan kaçamaz[/font]

[font=sylfaen, serif]Kulluk şuuru [/font]
[font=sylfaen, serif]ancak ilim ve irfanla [/font]
[font=sylfaen, serif]tahakkuk eder, asabiyeti her [/font]
[font=sylfaen, serif]bakımdan reddeder, avunamaz[/font]

[font=sylfaen, serif]Hissiyatı [/font]
[font=sylfaen, serif]taze can hamdır[/font]
[font=sylfaen, serif]Her duygunun hevese [/font]
[font=sylfaen, serif]açılan buudu beklenen hardır[/font]

[font=sylfaen, serif]Heyecan [/font]
[font=sylfaen, serif]yaşamak için ruhu [/font]
[font=sylfaen, serif]ve kalbi bakirliğinden [/font]
[font=sylfaen, serif]uzaklaştırmak gam-ı nardır[/font]

[font=sylfaen, serif]Amelden [/font]
[font=sylfaen, serif]önce düşünmek, [/font]
[font=sylfaen, serif]gerekçeleriyle karar vermeyi [/font]
[font=sylfaen, serif]becermek aklın ve vicdanın vuslatıdır[/font]

[font=sylfaen, serif]Her kim [/font]
[font=sylfaen, serif]olursa zafiyet aşikardır[/font]
[font=sylfaen, serif]İnsan hata ve tercihleriyle [/font]
[font=sylfaen, serif]öğrenmeye başlayan ikbaldir[/font]

[font=sylfaen, serif]Kasıt [/font]
[font=sylfaen, serif]aranmamalıdır, [/font]
[font=sylfaen, serif]kastilik nefsi hastalık ve [/font]
[font=sylfaen, serif]sendeleme makamıdır, dışlanmadan[/font]

[font=sylfaen, serif]Sevgi [/font]
[font=sylfaen, serif]ve hürmeti [/font]
[font=sylfaen, serif]şımartmadan kalbine tesir etmek, [/font]
[font=sylfaen, serif]alıcı vaziyete getirmek en tabii ihsandır[/font]

[font=sylfaen, serif]Her kötülük [/font]
[font=sylfaen, serif]içimizde, arınmalıdır[/font]
[font=sylfaen, serif]En taze bahar ve sürur [/font]
[font=sylfaen, serif]vecdiyle taate ve ecre tav olmalıdır[/font]

[font=sylfaen, serif]İyilik üzre [/font]
[font=sylfaen, serif]kim varsa, ve fakat [/font]
[font=sylfaen, serif]imani bakımdan sıkıntıları [/font]
[font=sylfaen, serif]varsa yakınlaşmanın yolu aranmalı[/font]

[font=sylfaen, serif]Zira [/font]
[font=sylfaen, serif]vicdan sahibi ancak [/font]
[font=sylfaen, serif]iyilikten kaçınmaz, zan üzre [/font]
[font=sylfaen, serif]vicdan yön alamaz, asabiyet durulmalıdır[/font]

[font=sylfaen, serif]Kitab-ı celili [/font]
[font=sylfaen, serif]okuyorum, fakat[/font]
[font=sylfaen, serif]Ruhuma ve kalbime hitap [/font]
[font=sylfaen, serif]ettiğini, hissiyatıma seslendiğini[/font]

[font=sylfaen, serif]Aklımı [/font]
[font=sylfaen, serif]ve vicdanımı [/font]
[font=sylfaen, serif]herekete geçiren ferini, [/font]
[font=sylfaen, serif]iradem için azmettiren vecdini hala[/font]

[font=sylfaen, serif]Anlamak [/font]
[font=sylfaen, serif]ve benliğimde yaşatmak,[/font]
[font=sylfaen, serif]ömrümü onun yoluna hasrederek [/font]
[font=sylfaen, serif]anlam bulmak adına sıkıntılıyım[/font]

[font=sylfaen, serif]Nedir bu [/font]
[font=sylfaen, serif]keşmekeş ve pişkinliğim[/font]
[font=sylfaen, serif]Utanmaktan uzaklaşan [/font]
[font=sylfaen, serif]halim, hassasiyete muhtaç melalim[/font]

[font=sylfaen, serif]Sessiz [/font]
[font=sylfaen, serif]kitap yazılırken,[/font]
[font=sylfaen, serif]refakat edenler her bakımdan [/font]
[font=sylfaen, serif]bilinirken, kalbi bizarlık hala neden[/font]

[font=sylfaen, serif]Ruhumun [/font]
[font=sylfaen, serif]hicran damlaları [/font]
[font=sylfaen, serif]dinmek bilmiyor, göçmeden [/font]
[font=sylfaen, serif]yazmak neyime yetiyor, vakit biterken[/font]


[font=sylfaen, serif]Mustafa CİLASUN[/font]
</blockquote>
 
Üst