Fenikeliler

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Fenikeliler


Suriye ve bugünkü Lübnan kıyılarına yerleşmiş olan İlkçağ halkıdır. Milattan önce III. binyılda Akdeniz´in doğu kıyısına yerleşen Fenikeliler, buğday ve zeytinyağı üreten mükemmel çiftçilerdi. Kurdukları şehirler (Sur, Sidon, Biblos, Ugarit), zamanla büyük limanlara dönüşmüştü. Yaşadıkları dar kıyı şeridinden denize yönelmişler, gemiler yaparak serüvenlere atılmışlardı.Gemici ve Tacirler


Fenikeliler astronomi bilgilerinden yararlanarak, üç yüzyıl boyunca Akdeniz´i enine boyuna dolaştılar, Kıbrıs´ta (orada bakır buldular), Girit´te, Sicilya ve Sardinya´da ticari koloniler kurdular. İspanya´ya kadar gittiler, Cebelitarık Boğazı´ndan aşıp Fas´a, hattâ Kamerun´a vardılar. M. Ö. IX. yy.da hızla gelişerek, Roma´ya rakip olacak Kartaca şehrini de Fenikeliler kurdular.

İşlenmiş bronzu, fildişini, seramiği, doğu camını ve özellikle lal renginde bir deniz kabuklusundan elde edilen boyayla boyanmış kumaşları her yörede tanıttılar. Siteleri çok zengin oldu, ama aynı krallar tarafından yönetilen bu siteler, birleşmeyi bilemediler ve M.Ö. VI. yy.da Perslere boyun eğmek zorunda kaldılar.

Fenikelilerin dini Yunan ve Roma inanışlarını, tapınışlarını etkiledi. Fenikeliler, tanrı Baal´e genç çocukları kurban eder, böylelikle denizlerde onun himayesini sağlamağa çalışırlardı. Güzel tapınaklar yapar, heykel yontar ve kuyumculuğu iyi bilirlerdi. Batılılara çok şey öğretmişler, özellikle alfabeyi de onlar icat etmişlerdi.Fenike Dini


Doğa güçlerine, Bereket Tanrıçası Aştart´a, Dağlar Tanrısı Hodad´a, Gök Tanrısı Baal´e, vahşi bir yerde veya açıkhava tapmağında tanınırlardı Dikili bir taş, bir kazık veya bir ağaçla temsil edilen ilâhlara bazen bir çocuk kurban ederlerdi.
 
[TB] Benzer konular Forum Tarih
|Ⓢєччαh| Dinler Tarihi 0 1K

[TB] Benzer konular

Üst