EVRİM

  • Konbuyu başlatan serdengecti
  • Başlangıç tarihi
S

serdengecti

Guest
EVRİM

Bugün evrimi savunan bir sitede bir yazı gördüm.Yaratılış olsaymış canlılardaki-haşa- tasarım hataları olmazmış.

Bu sözün sahibinin beyinsizliğin son haddine ulaştığını yaratıcıya inanmayanlar bile anlayabilir.Buna kısa bir cevap vermeden önce bu iddiayı atanların hareketlerini gözden geçirelim.Eminim akıl sahipleri bu hareketleri gözlemledikten sonra iddialarına cevap vermeye bile gerek görmeden bunların sahtekarlıklarını farkeder ve bütün iddialarının ve kanıtlarının aldatmacadan ibaret olduğunu anlar.


Belki dikkatinizi çekmiştir.Evrimle bilirmi hep beraber kullanırlar.Bilim evrimden ibaretmiş veya evrim bilimin sembolu seçilmiş gibi.Karşı çıkılırsa bilime karşı çıkıldığı iddiasına kalkışırlar.Evrim bilimdir onlara göre ama bilimsel olarak kanıtlayamazlar.Ne zaman başları sıkışsa dinle bilime baskı uygulandığı gibi bir hava oluştururlar.Tartışmalar boyunca bizim tarafımızdan kimsenin din kelimesini kullanmamasına rağmen onlar her fırsatta din kellimesini kullanırlar ve "dinle bilim olur mu?" "dinler bilime karşıdır", "dinin baskısından kurtulmadan bilim gelişemez", "din bilimin gelişmesine engeldir" mealinde sözler sarfederler.Ve dinden karşılık gelmesinden korktukları için bunu bilim olarak gösterirler.Bu bana ortaçağ avrupasında papazların kendi iddialarını tanrının kuralıymış gibi göstermelerini, kendilerine itiraz etmenin tanrıya itiraz etmek gibi olacağını iddia etmelerini hatırlattı.Bize soruyorlar "inanca göre bilim olur mu?"aslında sormuyorlar ne kadar abes bulduklarını göstermek için böyle diyorlar.Çünkü bunların gözünde inanç engizisyon mahkemesidir.Dine karşı öfkeleri bunları öyle kör etmiştir ki ortaçağda papazların yaptıklarını şimdi kendilerinin yaptığı hakikatini göremezler.

Ve bunlar bilimi savunmak iddiasıyla bilime en büyük ihaneti yapmışlardır.Bunlar bilimi savunmaz bilimi kendilerine kalkan yaparlar.Zamanında siyonistlerin masum çocukların cesetlerinden kendilerine kalkan yaptıkları gibi...

Bilime nasıl ihanet ettiklerini gösterelim şimdi:

Her türlü saçmalığın sansürsüz bir şekilde yayımlandığı program olan sansürsüzde bikaç evrimci konuşuyor.biri dedi ki:

"Evrimi de ALLAH yaratmış olamaz mı?"


Bu sözü cevap vererek inceleyelim:

Bu söz samimiyetsizliğinizi göstermeye tek başına yeter.Çünkü siz yaratılışı inkar edenlersiniz ve iddianızı savunmak için iddianızın doğru olduğunu ve o -sahte- hakikatinizi bir yaratanın olduğunu iddia etmeniz kendi tezinizi çürütmekten başka birşey olamaz.Zira bu sözle yaratıcıyı kabul etmiş olursunuz.Ve iddianızın uydurukluğunu düşünmesek bile akla bir soru gelir.Bahsettiğiniz harika tesadüfler zincirini yaratabilen biri herşeyi olduğu gibi yaratmaktan -haşa- acizmidir ki bu iddianızda ısrar edersiniz?Eğer acizse nasıl yaratıcı olabilir?Hani siz onu inkar ediyordunuz?

Neden böyle söylediniz bilmiyorum.ama bu sözünüzle bizi sizin gibi bir kafire bile bu sözü söylettirene bir kez daha şükretmeye sevkettiniz.Aynı programdan başka bir söz daha nakledeceğim.Dikkat edin bu sözlerin sahipleri bilim adamı olduklarını iddia ediyorlar.Mealen diyor ki akıllımız(!) :

"Bizim kanıtlarımızın sahteliğini kanıtlayarak kendi iddialarının doğruluğunu kanıtladıklarını sanıyorlar.Bu nasıl bilimdir?Onlar hiç kanıt sürmüyorlar."

Bu sözünüzle bilimi katletmiş oldunuz.Cevap vermeye bile değmemesine rağmen sizin bilime olan yüksek(!) sadakatinizi göstermek için cevap vermemiz gerekiyor.

Evvela bu sözle kendi kanıtlarınızın sahteliğinin kanıtlandığını kabul etmiş oluyor ve sahtekarlığınızı itiraf etmiş oluyorsunuz.Ama bunun üzerinde fazla durup malumun ilamıyla okuyucumuzu yormaya hiç niyetli değilim.Size bu itirafı yaptırana sayısız hamd olsun ki okuyucularımızın hepsi bu sözünüzü anlayacak kadar idrak sahibidir.Biz sadece bu sözünüzün bilimi nasıl katlettiğini göstereceğiz.

Bildiğiniz gibi bugünkü evrim teorisi 1800 lü yıllarda bir yahudi tarafından icad edildi.Yaratılış hakikati ise ezel kadar eski -ve ebed kadar yeni- dir.Yani evrim iddia makamında, yaratılış savunma makamındadır.En adi makemelerde bile iddia makamı kanıtlamak zorundadır savunma makamı değil.Hiç kimseden masum olduğunu kanıtlaması istenemez.Onun görevi sadece suçlu olduğuna dair gösterilen belgelere karşılık vermektir.

Bu sebepten evrim iddiası kendisini kanıtlayamadığı müddetçe yaradılış kabul edilmek zorundadır.


Şimdi de başka bir makalemizde uzun uzun cevap verdiğimiz bir sözlerini yazarak bilime nasıl ihanet ettiklerini gösterelim.

"Niye 450 milyon yıllık bir kuş fosili bulunuyor da 50 milyon yıllık, hatta 20 milyon yıllık, hatta ve hatta 10 milyon yıllık insan fosili bulunmuyor."

Aklımıza birşey takıldı.Sizin bir bilim adamı olarak ilk öğrendiğiniz şey birşeyin kanıtlanmamış olmasının kanıtlanamayacağını, bulunamamasının o şeyin olmadığını kanıtlamayacağı değilmiydi?Yoksa siz bilim adamları(!) olarak bilimin ne olduğunu öğrenmeyi gereksiz bulup ondan önce maymunların çoğalış şekillerini öğrenmeye mi karar verdiniz?Yoksa bu yaptığınızda bazı şeyleri gizlemek niyeti mi var?

Gelelim sualinizin cevabına:

İlk olarak önceki iddianızda da söylediğimiz kanıt gösterme konusunu hatırlatıyoruz.Ardından yukarda belirttiğimiz gibi bulamayacağımız anlamına gelmediği ve fosiller hakkındaki araştırmaların çoğunu darwinistlerin yaptığı gerçeğini belirtmekte fayda var.Bide herşey gibi fosillerinde bir ömrü olduğu gerçeğini gizliyorsunuz?10 milyon yıllık insan fosilini bulunamaması insanların 10 milyon yıl önce yaşamadıklarını kanıtlamaz.Çünkü birşeyin olması kanıttır olmaması değil.Hiç bir cinayet davasında maktülün üzerinde zanlının dna örneği bulunmadığı için zanlının katil olduğuna karar verilmiş midir? Hayır! O zaman bize 10 milyon yıllık insan fosilinin olmamasını kanıt olarak gösteremezsiniz.Zaten insan fosilinin 10 milyon yıl yaşadığını kanıtlamadan bizden 10 milyon yıllık insan fosili istemenizde tamamen bilime terstir.

Şimdi de evrim bilim ilişkisine geri dönelim.Bize evrim =bilim şeklinde öğretmeye çalışıyorlar.Halbuki hiçbir bilimsel teori bile bilim eşitlenemez.Zaten biliminde bir dokunulmazlığı yoktur.Bilimsel olarak kanıtlanan bir teorinin aksinin kanıtlanması da mümkündür.Ve hiç kimse bunu bilime savaş açmak olarak değerlendiremez.Çünkü bu bilime hizmettir.Kaldı ki birşeyin bilimsel olarak iddia edilmesi bilimsel olarak kanıtlandığını göstermez.Ve kendini kanıtlayamayan iddia bilim tarafından kucaklanamaz.Ama bizim memlekette öyle mi ? Her yeni iddia bilim tarafından kucaklanmakla kalmaz islama karşı olduğu kanıtlanırsa doğrudan bilimin yerine konulur.Artık o iddianın kendisini kanıtlamasına gerek kalmamıştır.Çünkü islam düşmanlığını kanıtlamıştır.Ona karşı gelmek bilime karşı gelmektir.Ona inanmamak bilime inanmamaktır.İslama irtica diye bakan bir zihniyet için bundan başka ne beklenir ki.Bu zihniyet şöyle düşünür:"islam =irtica ise anti islam=modernliktir."Ve türkiyede evrimi savunanlar bu zihniyetle hareket eder.Yukarda nasıl din düşmanı olduklarını kanıtlamıştık.Bunların Türkiye kolunda dine olan düşmanlık topyekun islam üzerinde birleşir.Ve evrim Türkiye'de azcık sesini duyurabildiyse bu islam düşmanlığı sayesinde duyurmuştur.Bilime ihanet vesikalarını yukarda gösterdik.Bunlar islam düşmanlıklarını katlettikleri bilimin maskesiyle gizlemeye çalışırlar.

Bu mesele hakkında daha söylememiz gereken çok şey var ama hepsini tek makalede yazmanın yukarıda bahsettiğimiz akıllıların(!) idrak sorunları sebebiyle boşa emek sarfetmek olduğunu düşündüğümüz için ilk baştaki maymuncuğa cevap verip makalemizi bitireceğiz.Ne demişti bu akıllımız(!):
" yaratıcı olsaydı tasarım hataları olmazdı"-haşa-

Bunu derinlemesine açıklayıp senin olmayan beynini yorarak zaman ve emek sarfemeyeceğiz ve buna senin gibi bir evrimcinin bile anlayabileceği seviyede -böyle bir seviye olduğundan emin olmamakla beraber elimizden geldiğince basitleştirdik- cevaplayacağız.

Bu bir resimde bir yeri beğenmeyip onu çizen birinin olmadığını iddia etmek kadar komik bir iddia.Siz hala yaratıcının olmadığını kanıtlayamadınız.Onun için cevap verirken O'nun olduğuna göre cevap vermemize birşey diyemezsin.

Cevaba gelince ilk olarak bu iddiayı duyan biri derki:" O'na karışmak senin ne haddine.beğenmediysen buyur daha iyisini yap!"


Ayrıca bir saatçi bile saatleri istediği gibi farklı kalitelerde ve özelliklerde üretmekte serbestken hangi akıl yaratıcıya bir sınır koymaya kalkabilir?Bu seni ne ilgilendirir?Canının istediği gibi yapar.Eğer senin inanacağın yaratıcı senin istediğin ölçülerde yaratacak birisiyse sen bir yaratıcıya değil bir kuklaya inanmak istiyorsun demektir.Boşuna uğraşma böyle bir yaratıcı icad edemezsin.

Sizin tasarım hatası dediğiniz şey bir uyarıdır ama ibret alanlara.Sizin gibi kalbi mühürlenmişler bahsettiğiniz şeye baktığında tanrı olarak -haşa- adlandırılan şahısın bir eksiği olarak görürken O'nun hidayet nasip ettikleri, O'nun dilerse başka şekillerde de yaratmaya muktedir olduğu hakikatini görür.O'nları öyle yaratmasının sayısız hikmetlerinin birisi de işte budur.

Sen sınırını O'nun belirlediği akılla O'nu sınayabileceğini mi zannettin?Beynine fındık kurdumu girdi be adam?Nasıl O'nu imtihan etmeye kalkarsın? O incelediğiniz fosiller dahil tüm mahlukatın tek bir ağızdan söylediği,işaret ettiği ve gösterdiği, kısaca gözünün içine soktuğu hakikati nasıl görmezden gelirsin?
"Rab tecelli edince hakikat bile nihan
hakikatte kul Rabb'i nasıl eder imtihan
NFK"

(serdengecti)
 

[TB] Benzer konular

Üst