Es Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin Hayatı (1914-1990)
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış bir gönül sultanıdır. Soy bakımından 12. batından Somuncu Baba'ya oradan da Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimize ulaşan nesebiyle 36. kuşaktan Peygamberimizin soyundandır. Babası Es-Seyyid Şeyhzâde Hatip Hasan Efendi, annesi Seyyid İbrahim Taceddin-i Veli soyundan Fatıma hanımdır. Her iki yönden de Peygamber Efendimizin soyundandır. 1945-1987 yılları arasında 42 sene bilfiil Somuncu Baba Camii'nde görev yapmıştır.

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi aynı zamanda mutasavvıf ve şairdir. Divan şiirinin 20. yüzyıldaki örnek temsilcisi bu zâtın Gazel, İlahi, Kaside, Rubaiyyat ve Müstezat türünden meydana gelen, Divân-ı Hulûsi-î Darendevî adlı eseri ile, yakınlarından başlamak üzere ahbaplarına yazdığı, nazım ve nesir şeklinde mektupların toplandığı Mektûbat-ı Hulûsi-î Darendevî ve Hutbeler adlı eserleri vardır. Bu eserler kendisinin kuruculuğunu yaptığı Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından neşredilmiştir. Her zaman halkın yanında Hakk'la beraber olma yüceliğini şahsında ve eserlerinde görmek mümkündür.

Hayatı boyunca kendini insanlığa hizmete vakfetmiş, gerçek manâda tasavvufun insanlığa hizmet olduğunu örnek ahlâkıyla sergilemiştir.
 

[TB] Benzer konular

Ynt: Es Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin Hayatı (1914-1990)

Her Dideden Gören O


Her dideden gören o, her yüzden görünen o
Ey göz anı görmesen de görür seni sevdiğin
Sanma ansız bir dem var, her demdir o sana yar
Sen yar olmasan dahi yardı sana sevdiğin

İsteyen seni odur, sen anı istemesen
Dileyen senden ön o, sen anı dilemesen
Bildiren sana odur, sen anı bilmesen
Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin

Gafil olsan aşina sanma ki gafil odur
Ger dile ger dileme emrine kafil odur
Bi-gane sensin ana, bil sana vasıl odur
Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin

Sen müridim deme kim istemiş murad anın
Sen zakirim deme kim zikr eden o, yad anın
Gamı şadıbir dem et, gam anındır şad anın
Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin

HULUSİ yardır gören baktığın ve gördüğün
Sen erdim deme ana ermiş sana erdiğin
Canını alan odur, yoluna can verdiğin
Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin


Es Seyyid Osman Hulusi Efendi
 
Ynt: Es Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin Hayatı (1914-1990)

Nasihat


Alemi sen kendinin kölesi, kulu sanma
Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol

Nefsin hevası ile mağrur olup aldanma
Yüzüne bassın kadem; her ayağın yolu ol

Garazsız hem ivazsız hizmet her canlıya
Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol

Allah için herkese hürmet et de sev sevil
Her göze diken olma; sünbülü ol, gülü ol

İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem
Güler yüzlü tatlı dil, her ağızın balı ol

Nefsine yan çıkıpta kabeyi yıksan dahi
İncitme gönül yıkma; ger uslu ger deli ol

Güneş gibi şefkatli, yer giibi tevazu'lu
Su gib sehavetli, merhametle dolu ol

Gökçek gerek dervişin sanı yoksula baya
Suçluların suçundan geçip hoş görülü ol

Varlığından boşal kim yokluğa erişesin
Sözünü söyle gerçek HULUSİ'nin dili ol


Es Seyyid Osman Hulusi Efendi
 
Üst