Ergin: 'Beklemedi?imiz bir sonuç'

fussilet

Üye
Yönetici
Ergin: 'Beklemedi?imiz bir sonuç'

Adalet Bakan? Sadullah Ergin, yerel seçimlerin öne al?nmas?n? öngören anayasa de?i?ikli?i teklifinin mecliste yeterli oy almamas??na ili?kin 'Beklemedi?imiz bir sonuç' aç?klamas?n? yapt?.

Source: Ergin: 'Beklemedi?imiz bir sonuç'
 

[TB] Benzer konular

Üst