El-Afüv

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Afüvv
Bağışlayan , Affeden, mağfiret edenUmulur ki Allah bunları affeder. Allah affedicidir, bağışlayandır * Nisa 4:99 Bir iyiliği açıklar, yahut gizlerseniz veya bir kötülüğü (açıklamayıp) affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedici ve kadirdir * Nisa 4:149 İşte böyle; her kim kendisine yapılan haksızlığa benzeriyle karşılık verir, sonra aleyhine 'azgınlık ve saldırıda' bulunursa, Allah, mutlaka ona yardım eder. Şüphesiz Allah, affedicidir, bağışlayıcıdır * Hacc 22:60


Merhametli, daima affeden, günâhlardan dilediğini affedip suçları bağışlayandır
 

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Ynt: El-Afüv

O'na, tam bir îmanla, itaat edenlere,
Şirk ve inkâr kirinden, arınmış bedenlere,
Hazreti Muhammed'in, izinden gidenlere,
Sağnak, af yağmurları indiren AFÜVV dür O.
 
Üst