Ehli Hayvanların Zekatı

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...

Ehli Hayvanların Zekatı:

Ehli hayvanlar: Koyun, keçi, sığır, at ve deve olmak üzere 5 cinstir Bunlardan sütleri alınmak veya üretilip çoğaltılmak niyeti ile beslenen ve senenin yarısından fazlasını mer`alarda ve kırlarda otlamak suretiyle geçiren hayvanlara saime denir Saime hayvanlar aşağıda gösterileceği şekilde zekata tabidirler:

Mehmet Dikmen
 

[TB] Benzer konular

Üst