DOŞUMUNUN 100. YILINDA ÜSTAD NECİP FAZIL KISAKÜREK

  • Konbuyu başlatan þeyda
  • Başlangıç tarihi
Þ

þeyda

Guest
Bundan tam yüzyıl evvel doğan Üstad Necip Fazıl Kısakürek,Türk şiirinin zirvesine postunu seren bir gönül eriydi.Ölümden asla korkmayan ve "Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber?" diyen bu Allah dostunu,çok üzdüler bu Dünyada.
Atalarımız : "Meyve veren ağacı taşlarlar " demiş.O da meyve veren bir ağaçtı.Koca bir nesli sırtında taşıyordu.Allah’ın davasını,ateşten gömlek misali giyinmişti bir kere.Bütün zevkleri elinin tersiyle geri çevirerek çileye talip olmuştu.İki cihan saadetini temin etmek için böyle gerekiyordu.O da öyle yaptı.
Üstad Necip Fazıl,çok sessiz ve kendi hâlinde yaşayan bir insan olmasına rağmen,şöhreti Türkiye'yi çoktan asmıştı.Bu onun fâni teninden değil,davasına sadakatle bağlılığından kaynaklanıyordu. Tarihî,dinî ve millî değerlerimizi onun kadar sahiplenen sanatkâr az yetişir. Ömrü boyunca kendini,mensup olduğu davadan daha öncelikli görmemiştir.Asla "ben" davası gütmemiştir.Fakat büyük bir sanatkâr olduğunu,her fırsatta dile getirmekten geri kalmamıştır.Bu biraz da kendisinin ve davasının izzetini korumak içindir.
Necip Fazıl’ın hayati,iki ayrı döneme ayrılarak incelenebilir.1904 senesinde doğan şair,1934 yılına kadar dağınık bir ömür sürmüştür.Henüz beklenen manevî atmosferi yakalayamamıştır bu süre içerisinde.1934'te Esseyyid Abdülhâkim Arvasî Hazretleriyle tanışınca hayatının çizgisi değişmiştir.İslâm’ın nurlu iklimine ayak basınca bütün dünyası değişmiştir.O güne kadar pek çok eserler yazmıştı.Fakat yazdıkları Hakk ve hakikat çizgisinden uzaktı.Allah’ın kime,ne zaman hidayet nasip edeceği hiç belli olmaz.Demek ki onun kaderi de böyle yazılmıştı. İslâm dairesine dahil olduktan sonra,eski arkadaşları onun için: "Necip Fazıl sanatını ve kendini mahvetti." demişlerdir.Oysa o yapılması gerekeni yapmıştı.İnsanoğlunun fıtratı Hakk'a meyillidir.Üstad,İslâm’dan habersiz geçen yılları için su veciz beyti söylemiştir:
"Tam otuz yıl saatim islemiş ben durmuşum
Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum."
"Büyük Doğu" isimli dergiyi aylık,haftalık ve bazen de günlük periyotlarla çıkarmıştır.Söz konusu dergi çok kere kapatılır.Bunun yanında "Ağaç" adlı bir dergi çıkarır.Okuyucunun ilgisizliği yüzünden ancak 17 sayı yayınlanabilir. "Borazan" adlı bir mizah dergisini ancak üç sayı çıkartabilmiştir.En uzun ömürlü yayın organı Büyük Doğu’dur.Koca bir nesil,bu dergiden süzülen maneviyat damlalarıyla hayat bulmuştur.Öyle ki,zaman gelmiş söz konusu mecmua 15 bin gibi astronomik bir miktarda basılıp dağıtılmıştır.
27 Mayıs İhtilâli’nde evi basılarak didik didik aranır.Evde tehlikeli olarak addedilen sadece Marks ve Engels'in "Manifest Komünist-Komünist Beyannamesi" isimli eserler bulunur.Bu durum iç basında,muhaliflerince kullanılır.Gazeteler: "Süper Mürşit’in evinde komünistliğe ait kitaplar bulundu." diye yaygara koparırlar.Üstad bu lâfın altında kalır mı?Buna karşılık şu ilginç cevabı yetiştirir: "Bir bakteriyologun laboratuarında mikrop şişeleri bulunmasından daha tabiî ne olabilir?" Söz konusu ihtilâlle ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yapar: "Yoğurttan bir hükümete mukavvadan bir hançer saplandı.Hükümet teneke olsaydı hançer kırılırdı."
Ömrü hapishane hücrelerinde geçen Necip Fazıl,kendisine yapılan zulüm ve işkencelere rağmen,davasından taviz vermemişti.Ömrünün önemli bir kısmının hapishanelerde geçmesi onu İslâm’a hizmetten alıkoymamıştır.Pek çok eserini hapishane ortamında yazmıştır.Merhum Üstad’ı dokumunun yüzüncü yılında rahmet ve minnetle anıyoruz.
Ruhu şad olsun.
M. Nihat MALKOÇ
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni

 

[TB] Benzer konular

Üst