Diyanet'ten YOGA'ya Uyarı..!

Diyanet'ten YOGA'ya uyarı

Transandantal meditasyon, reiki ve yoga gibi gizemli oluşumlar Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'nun 'dikkatle izlenmeli' uyarısından sonra yeniden gündemimize girdi.

Açıklamada, son yıllarda artış göstermekle beraber senelerdir birçok merkezde uygulanan aktivitelerin sakıncalı olabileceği belirtiliyordu. Sağlıklı yaşam, doğru beslenme, sevgi, mutluluk gibi pozitif kavramların işlendiği bu aktivitelerde insanları yanlış yola götürecek ne gibi sakıncalar olabilir? Buna en iyi cevabı, yıllardır yoga dersleri veren Yoga ve Sağlık Dergisi'nin sahibi Beklen Dalgakıran veriyor. Kafasındaki sorulara cevap arayan gelir seviyesi yüksek, iyi eğitim almış kişilerin bazı merkezler tarafından sömürüldüğünü anlatan Dalgakıran, "İnsanlar bu tür merkezlere, doğru nefes almayı öğrenmek ve zihinlerini boşaltmak için gidiyorlar. Ancak belli bir seviyeden sonra insanlar kendilerini bir resim önünde tapınırken buluyor." diye konuşuyor.


*İÇ DENGESİNİ SAĞLAMAK İSTEYEN YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYOR

Maharishi yoga, ananda marg, reiki gibi değişik isimlerde onlarca merkezde uygulanan bu aktiviteler gerçekte insanların ihtiyacı olan manevi açlığı doyurmaya aday. Çünkü günümüz insanı hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın kendini olabildiğince başarılı ve görünür olmaya adamış durumda. Modern dünya bize sürekli mutlu olmanın güçlü olmaktan geçtiğini ve buna ulaşmak için her yolun mubah olduğunu empoze ediyor. Bunun için koşuşturan, rekabet eden iş dünyasının dışında özel hayatında bile kendisi ve çevresiyle mücadeleye giren modern insan, çabasının tersine gittikçe mutsuzlaşıyor. Böylece sesini sürekli bastırdığı iç dünyasıyla günlük hayat içinde sıkışmış olan birey, zamanla birçok sektörün hedefi haline geliyor.

Sağlık veya beden yogasının dışında transandantal meditasyon ve reiki yaptığını iddia eden merkezler, doğrudan Uzakdoğu dinsel öğretilerinden beslendiklerini açıklamasalar da uğraştıkları şey tamamen buna karşılık geliyor. Çünkü yoga, Hinduizm'de 'havas' diye isimlendirilen seçkinlere özgü bir ibadet biçimi. Bu alanda araştırmalar yapmış olan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ali İhsan Yitik'e göre Türkiye'de doğrudan Hinduizm veya Budizm propagandası yapan kişi veya kuruluşların sayısı yok denecek kadar az.

Ancak İstanbul-Taksim ve İzmir'de açılan bazı bürolarda dinsel eğitimden ziyade parayla medyumluk eğitimi verildiğine dikkat çeken Yitik, "Özde Hint veya Uzakdoğu kökenli olan, ancak bize Batı'dan intikal eden bu hareketler daha ziyade düzenledikleri kurslar, seminerler, toplantılar; muhtelif yayınlar ve internet sayfalarındaki reklâmlarla tanınarak taraftar topluyor. Daha sonra da bu dinin propagandasını yapıyorlar." şeklinde konuşuyor.

Ekonomik durumları genellikle iyi veya Türkiye ortalamasının üzerinde olan ve çoğu yükseköğrenim görmüş kentli nüfus arasında bu tür eğilimlerin arttığına dikkat çeken Ali İhsan Yitik, yoganın birtakım jimnastik ve aerobik hareketlerle süslenerek sunulduğunu söylüyor. Mekanikleşen dinî hayatın bu tür oluşumlara kapı araladığına dikkat çeken Yitik şunları söylüyor:

"İslam dini ve kurumlarının son yıllarda sürekli terör ve şiddet olaylarıyla birlikte anılır olması ve din konusunda sonu gelmeyen tartışmalar yaşanması ruhsal tatmin arayışındaki insanların geleneksel dinî yöntemlere değil, böyle hareketlere yönelmesine yol açıyor. Dahası, bu toplulukların kendilerini bir çeşit seçkinler veya aydınlar grubu olarak tanımlaması, pek çok insanda var olan sıradanlıktan kurtulma ve elitler arasına katılma arzusunu tatmin ediyor."


*İNSANLARA GARİP HAREKETLER YAPTIRIYORLAR

Transandantal meditasyon adı altında insanların yanlış inanışlar içine sokulduğunu söyleyen 14 yıllık yoga hocası Beklen Dalgakıran'ın uyarıları bu konudaki endişeleri doğrular nitelikte. "Öyle merkezler var ki insanlara garip ve saçma hareketler yaptırarak içlerindeki enerjiyi çıkardıklarını söylüyorlar. Ya da Hindistan'da bir akımın öncüsü olan kadının fotoğrafını duvara asarak resmen tapınma hareketlerine zorluyorlar." diyen Dalgakıran, arayışta olan insanların bu merkezlerin tuzağına düştüğünü belirtiyor.


*Yoga nedir?

Yoga bugünkü Hint dillerine temellik yapan Sanskritçede 'boyunduruk' etme anlamındaki 'yug' kelimesinden türemiş ve vücudun, duyguların ve zihnin tam kontrolü anlamına geliyor. Yoga ayrıca "birleştirmek" anlamında da kullanılıyor. Yani insanı, evrendeki canlı ve cansız olan her şeyle birleştirmek demek. Bu, bir taraftan vücudun, zihnin ve ruhun uyumu ve bütünleşmesi, diğer taraftan da kişisel ruhun 'evrensel ruh'la bütünleşmesi demek. Yoga felsefesine göre yogayı uygulayan insan vücudunu, duygularını ve zihnini tamamen kontrol edebilir, evrenden kopmaz ve sonuçta 'evrensel ruh'la temasta kalır.
 
[TB] Benzer konular Forum Tarih
L Güncel haberler 0 449

[TB] Benzer konular

Üst